Vaszary Kolos Kórház

Invitáló beszélgetés egy konferenciára, dr. Ámon György adjunktus úrral

2009. április 17-18-án a Vaszary Kolos Kórház I. Belgyógyászata és a Magyar Kardiológusok Társaságának Echocardiographiás Munkacsoportja tudományos konferenciát tart Esztergomban az Ó-Szeminárium Épülete, Szent Adalbert Központjában. Ennek kapcsán beszélgetek dr. Ámon György adjunktus úrral, a rendezvény titkárával.

Tél a költészetben

Többen láttunk már hóvirágot, de még kemény fagyok uralják az éjszakákat.

A „zsarnok-arcú” tél még fitogtatja gyengülő erejét. De már lassan, érezhetően hosszabbodnak a nappalok, korábban kél a nap! Kicsit télbúcsúztatóként is olvassanak el néhány verset az elmúló télről.

Képgalériánkban pedig nézzenek meg néhány képet a téli Vaszary Kolos Kórházról! 

Bemutatkozás

Zsúfolásig megtelt az esztergomi Fresenius Dialízis Központ tárgyalója 2009. január 23-án. Összdolgozói munkaértekezleten mutatkozott be dr. Kollár Zoltán a Vaszary Kolos Kórház új főigazgatója. Az értekezletet Fenyves Ernő önkormányzati biztos nyitotta meg. Köszöntötte a megjelent kórházi dolgozókat és vendégeket, majd Knapp János alpolgármester úrnak adta át a szót.
 

Dr. Mátray Ferenc, kórházigazgató

Méltatlanul feledtük el dr. Mátray Ferencet. Még Szállási Árpád „Szegényháztól a kórházig” című Esztergom egészségügyét feldolgozó kitűnő könyvében sem találkozunk nevével. Ez az írás megpróbál emléket állítani az egykori kórházigazgatónak.

Búcsú és köszöntés

Ünnepi, karácsonyi összevont főorvosi és főnővéri értekezlet volt december 17-én a Vaszary Kolos Kórház Gönczy termében. Az eseményre meghívást kaptak a kórház egykori, ma már nyugdíjas főorvosai, főnővérei is. Különös jelentősége volt az összejövetelnek, hisz ekkor búcsúzott el a főorvosoktól a december 31-i hatállyal lemondott fő - orvos és gazdasági igazgatónk.

„Kórházkrízis Esztergomban”??!!

A jereváni rádió híre volt sok évvel ezelőtt: „Moszkvában zsigulikat osztogatnak.” Egy idő után a helyesbítés: Nem Moszkvában, Leningrádban, nem zsigulikat, moszkvicsokat, és nem osztogatnak, hanem fosztogatnak.

A Vaszary Kolos Kórház vezetői

Mint ismeretes, az esztergomi Vaszary Kolos Kórház orvosigazgatója, Pák Gábor főorvos úr, és gazdasági igazgatója Stróbl József, benyújtotta lemondását a kórház főigazgatójának. Ezt követően Sólyom Olimpia írásban értesítette a tulajdonos önkormányzatot, hogy december 31-i hatállyal megválik posztjától. Pályázat íródott ki az intézmény vezetésére. Az alábbiakban röviden áttekintjük a több mint 100 éves Kórház eddigi vezetőinek kinevezését.

Egy régi kép…

A fotó kórházunk régi sebészeti osztálya előtt készült 1921-ben. A kórház egykori dolgozói abból az alkalomból álltak a fényképezőgép elé, hogy igazgatójuk, Gönczy Béla Esztergomban töltött 25. évéről megemlékezzenek. 1921-ben a Kápolnában szentmise volt, majd a sebészeten mondták el a köszöntő beszédeket. Ezt követően került sor a közös fényképezkedésre.

Feichtinger Sándor /1817-1907/

1873-tól Lőrinczy Rezső után az esztergomi kórház igazgatója is volt. Szentgyőrgymezői emléktábláján a bank és iskolaigazgatói funkciója is szerepel. A tudománytörténet kora egyik legnagyobb botanikusaként ismerte. Születésnapjára emlékezünk minden év november 17-én.

Az első esztergomi kórházigazgató főorvos

Esztergomban az első ispotály Szent István korához köthető. A mai helyén a Kolos Kórházat 1902-ben adták át. Előtte a Simor János és a Terézia utca sarkán levő „kór és szegények háza” biztosította a betegellátást a városban. Ennek elő orvosigazgatója dr. Lőrinczy Rezső volt. Mit tudunk róla?

Tartalom átvétel