Vaszary Kolos Kórház

105 ÉVE SZÜLETETT DR. TELEKI KÁLMÁN (1912-1993)

Egyre kevesebben vannak már, akik személyesen ismerhették, de a megemlékezést író még beszélgethetett vele. Emlékszem rá és feleségére dr. Szabó Katalinra is. Az esztergomi tüdőgyógyászat meghatározó alakjai voltak ők.
 

MIRŐL ÍRT A KÓR-LAP 25 ÉVVEL EZELÖTT?

25 évvel ezelőtt Szállási tanár úr az első magyar orvosnőre Hugonnai Vilmára emlékezett. A dolgozat újraközlésének az is aktualitást ad, hogy Hugonnai Vilma 25 évvel ezelőtt március 25-én hunyt el.
 

90 ÉVE SZÜLETETT DR. MOHOS IVÁN

1927. március 1-én született Tokodon. 1951-ben neve már ott szerepel az esztergomi orvosgyakornokok könyvében. Egyetemi tanulmányait Szegeden végezte. Orvosi diplomáját 1952. június 28-án keltezték. 1957. február 28-ig katonaorvosként tevékenykedett. 1956-ban a sötétkapui sortűz sebesültjeinek ellátásában ő és katonaorvos társai is részt vettek.
 

DR. TILL JÓZSEF FŐORVOS ÚR 90 ÉVES!

A sors élete indulásakor sem halmozta el kegyeivel. Sok-sok műtéten esett át, míg kommunikálni tudott társaival. Ez a tény egész életét meghatározta. Mindig arra törekedett, tudatosan és ösztönösen is, hogy bebizonyítsa, semmivel sem értéktelenebb az ő élete, mint az ép testtel született társaié.
 

125 ÉVE FOGLALTA EL AZ ÉRSEKI SZÉKET VASZARY KOLOS

Ez alkalomból Dr. Hegedűs Andrásnak a Prímási Levéltár igazgatójának, a Kolos füzetek számára írt dolgozatának egy részletét közöljük le, mely „Vaszary Kolos bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek” címmel jelent meg.
 

125 ÉVE SZÜLETETT DR. BREITWIESER PÁL

A csatákat tábornokok tervezik meg, de a győzelmek a katonáknak köszönhetőek. A vezetők nevét a krónika feljegyzi, még ha tehetségtelenek voltak és veszítettek is. A közkatonák sorsa utókort nem érdekli. Tették a dolgukat, győztesek között voltak vagy elvesztek egyre megy. Az egészségügy ilyen közkatonája volt Breitwieser Pál is.
 

115 ÉVE TÖRTÉNT!

Hatalmas tömeg lepte el a kórházat 1902. január 6-án. Ekkorra időzítették a hivatalos felavatási ünnepséget. Tekintettel arra, hogy a legfőbb adományozó és névadó Vaszary Kolossal nem sikerült időpontot egyeztetni, a Kórházépítő Bizottság úgy döntött, hogy egy későbbi időpontban Ő Eminenciájának részvételével egy zárókő letételi ünnepséget is szerveznek majd.
 

MEGJELENT A KOLOS FÜZETEK LEGÚJABB SZÁMA.

2016. december 17-én a Szent Lázár Lovagrend a kórház kápolnájában adventi gyertyagyújtást és lovagavatást szervezett. Ez alkalommal került bemutatásra a Kolos füzetek legújabb száma, mely a kórház kápolnájának történetével foglalkozik. A füzet utolsó oldaláról idézek:

 

IN MEMORIAM DR. ROMÁN JÓZSEF (1947 - 2013)

70 éves lenne! 16 éve ment nyugdíjba. Sajnálatos „hagyomány” Esztergomban, hogy a megérdemelt pihenést elkezdő kollegákat nem tudjuk tisztességgel elbúcsúztatni. Ő sem jött többé orvosként kórházunkba, de itt hunyt el 2013. május 12-én.
 
 

IN MEMÓRIAM DR. MÁTYUIS LAJOS (1927-1999)

90 éves lenne Mátyus Lajos, aki méltó utóda volt Gönczy Bélának, vagy Eggenhofer Bélának. Nagy sebész volt. Születésének 90. évfordulója alkalmából egykori beosztottjának, az azóta már szintén eltávozott Lamperth András nekrológját közöljük le:
 
 

Tartalom átvétel