Füst Milán: Mi bűnöm volt a csend?…

 2021.08.16 16:23

Fust_Milan_1.jpg 

2
Ki síromhoz méla dudaszóval eljön,
Ki sírkövemre bágyadt gyermeket lerajzol,
Az holtomban megérti életem:
Az megholt lelkem mélységes és titkos
Tengerszemére rátalált és áhitatos szájjal
Nesztelenül megcsókolta tükrét.

 
3
Ti élők sírom felett pedig
Gondoljatok reá, hogy testem már a haragos és tisztelnivaló
Romboló erőknek rossz hatalmát sínyli itt alant
S a törvények rútabb, másik felét most éli át!
Tudjátok ezt meg élők,
E domb felett kik fenn megálltok!
S hogy bár itt mélyen rejtezem, pudvás és korcsosúlt alak,
Szivemből mégis, ismét édes csend fakadt:
Egetverő magány sarjadt belőlem,
Itt a föld alatt!!