Magyarság

A FÜGGETLENSÉG ÁRA

Jól tudjuk, hogy a függetlenné válásról szóló skót népszavazáson igen magas részvétel mellett végül azok győztek, akik elutasítják Skócia önálló állammá válását. Érdemes azonban kicsit elmerengeni a tanulságokon, a mélyebb összefüggéseken.

 

A MUNKA ALKONYA

Lassan kereken húsz éve lesz, hogy Jeremy Rifkin amerikai közgazdász megírta nagy visszhangot kiváltó művét, amelynek a The end of work címet adta, amit talán úgy fordíthatnánk, hogy A munka alkonya. A mű azt – a nyugatias modernitás évszázadaiban egyre inkább elmélyülő folyamatot – elemzi, amelynek lényege, hogy a technoevolúciós „forradalmak” nyomán egyre kevesebb ember állít elő egyre több terméket.
 

2014. OKTÓBER 6.

Ormai Norbert ezredes, Kiss Ernő altábornagy, Dessewffy Arisztid és Schweidel József tábornok és Lázár Vilmos ezredes, Aulich Lajos Damjanich János, Knezić Károly, Láhner György, Leiningen-Westerburg Károly, Nagysándor József,  Poeltenberg Ernő, Török Ignác és Vécsey Károly tábornok és Kazinczy Lajos ezredes
 

KÉRDŐJELEK

Egyik bírálóm, még régen, szememre vetette, hogy prózai írásaimban sok a kérdőjel. Elbeszélés és gondolkodás közben egyaránt úgy támaszkodom rájuk, mint rossz lábú ember a kampósbotjára. Szellemesnek és érzékletesnek találtam akkor ezt az észrevételt; meg is szorongattam érte a kezét.
 

1938.ÉVI XXXIII. TÖRVÉNYCIKK

Szent István király dicső emlékének megörökítéséről
Kilencszáz esztendeje, hogy az Úr magához szólította Magyarország első királyát, Szent Istvánt. A magyar nemzet az elmúlt évszázadok alatt - a viszontagságok és a megpróbáltatások legsúlyosabb idejében is - változatlan, hálás kegyelettel őrizte meg a dicső uralkodó el nem múló emlékezetét.

 

TALÁN MAJD EGYSZER HABLEÁNYT TETOVÁLTATOK A MELLEMRE

A nyári vakáció egyik reggelén csengettek az ajtón, az egyik lányunk jött vissza az otthonba. Örömmel ugrott a nyakamba s kérdezte: "Mikor megyünk a táborba?" A kislány egy hosszú tanév után nagyon vágyott hazamenni a szüleihez.
 

ILLIBERÁLIS DEMOKRÁCIA

Ahogy hagyománnyá vált Orbán Viktor tusnádfürdői beszéde, úgy vált hagyománnyá a liberális ellenzék e beszédekhez kapcsolódó felháborodása is. A leghevesebben támadott toposz most éppen az „illiberális demokrácia” kifejezés használata volt, amit egyébként ők konstruáltak. Magában a felháborodásban és a támadásban amúgy nincs semmi meglepő, hisz a világ, amelyben élünk, egy globális dimenziójú, folyamatos verbális polgárháború színtere.
 

KÁDÁR-KÓR, SÚLYOS ÖRÖKSÉG

A negyedszázaddal ezelőtti történések drámai változásokat hoztak a magyarság és egész Kelet- és Közép-Európa számára. A fontos események közé tartozik Kádár János halála és temetése is, ami azokban a napokban következett be, amikor a nemzet éppen elégtételt próbált szolgáltatni a diktatúra 1956 utáni áldozatainak.
 

SZÁZ ÉV HÁBORÚ

Bár a Párizs környékén lezajlott tárgyalások formálisan lezárták az első világháborúként ismert konfliktussorozatot, az éppen száz évvel ezelőtti szarajevói merénylettel kirobbanó összecsapás valójában lappangva máig tartó permanens háborút eredményezett.
 

TÁJKÉP CSATA UTÁN

Nem először fordul elő az európai parlamenti választások történetében, hogy kiderül, a tét valójában nem igazán vagy legalábbis nem közvetlenül Európa sorsa, hanem sokkal inkább az egyes tagországok belpolitikai erővonalainak átrendeződése. Ahogyan az várható volt, szinte minden tagországban megerősödtek azok a politikai áramlatok, amelyek valamilyen módon konfrontatív, de legalábbis kritikai viszonyban vannak az európai integráció egészével.
 

Tartalom átvétel