Magyarság

PAKTUM

Negyedszázaddal ez előtt éppen ezekben a napokban zajlott, a rendszerváltozás legtöbbet vitatott történése, a híres-hírhedt „paktum” előkészítése. Az 1990. márciusi első többpárti választást megelőző néhány hónap során egyre világosabbá vált, hogy a legmélyebb politikai törésvonal egyik oldalán a Magyar Demokrata Fórum, a másik oldalán pedig a Szabad Demokraták Szövetsége áll.

 

QUAESTOROK

Az ókori Rómában évente kinevezett két közvádló – quaestor - főbenjáró bűnök esetében képviselte a vádat. A quaestorok szerepe volt a főbűnök kiderítése, a népgyűlés összehívása a tárgyalásra és az ítélet végrehajtása. Ezek a quaestorok kezelték az államkincstárat, egyeztették az állami kiadásokat és bevételeket.
 

FEKETE DOBOZOK SÖTÉTJÉBEN

Az emberi gondolkodás szemantikai tereiben lépten-nyomon metaforákba ütközünk. Ezeknek a nyelvi konstrukcióknak az a feladatuk, hogy segítsenek elképzelni azt is, ami elképzelhetetlen. Jellemző módon, ha ezek a metaforák valami titokzatos, homályba burkolódzó, láthatatlan, rejtőzködő dologra vagy kibogozhatatlan, feltárhatatlan rejtélyre utalnak, akkor gyakran szerepel a sötét vagy éppen fekete jelző.

 

CSINÁLT SZABADSÁG

Egy emberi élet során egy negyedszázad komoly, sorsfordító események sorát hozhatja magával, és ez az elmúlt huszonöt évre is igaz. Éppen huszonöt évvel ezelőtt 1990 márciusának végén zajlott le az „első szabad” választások első fordulója. Cseh Tamás és Bereményi Géza egy dalukban úgy örökítették meg ezt, hogy „azért lettünk mi mostan szabadok, mert megengedték nekünk a nagyok”.
 

A BIRODALOM ALKONYA

A második világháború óta lezajlott hetven év során az Amerikai Egyesült Államok egyértelműen a világ ura volt. Ma is az, de az ezt megalapozó jaltai egyezség összeomlani látszik. Joggal vetődik fel azonban a kérdés, mi a baj, miért válik egyre képtelenebbé az „amerikai birodalom” globális uralmi funkciónak betöltésére.
 

EGYSÉG, KÉTSÉG, TÖBBSÉG

Rátekintve a hétköznapi politika zavarosan örvénylő világára, nem árt néha felidézni Hamvas Béla gondolatát arról, hogy „a többségi véleménynek az igazsághoz semmi köze, de az sokszor mégis az igazság funkcióját végzi”. Majd így folytatja: „A helyzetet bonyolítja, hogy a »többség« mindig csupán politikai többség, vagyis többnyire valamilyen politikai mesterkedéssel létrehozott, a valódi többségtől független, statisztikai többség.”
 

AZ ÚJ GAZDA PARANCSAI

A DEKA, azaz a Demokratikus Kerekasztal létrehozásával újabb parodisztikus szakaszához érkezett az a most már lassan egy évtizede zajló folyamat, amelynek során igen találékony módon, lépésről lépésre számolja fel önmagát az a valami, amelyet jobb híján „balliberális” politikai szegmensnek szokás nevezni.

 

A FIATALOK ELVÁNDORLÁSÁRÓL

Az új választási törvény szerint megyénkben 3 választókerület létezik. A legutóbbi választásokon mindegyikben a FIDESZ győzött.  Az 1. számú választókerület győztese, Bencsik János honlapján aktuális problémáinkról írt elemzést!

 

A TÖRTÉNELEM VÉGÉNEK VÉGE

Az akkor harminchét éves Francis Fukuyama, az amerikai külügyminisztérium stratégiai elemzője 1989-es összegző tanulmányában kifejtette, hogy a szovjet birodalom összeomlásával megnyílik az út a liberális globális kapitalizmus előtt, hogy az emberiség legvégső és egységes világszerveződési módjává váljon.
 

GLOBÁLIS ABSZURDITÁSOK

Az elmúlt év során átfogó elemzések láttak napvilágot arról, hogy nagyjából mekkora vagyon, és főként milyen eloszlásban szolgálja az emberiség anyagi létének megalapozását, és hát van min elgondolkodni, ha áttekintjük e tanulmányok főbb megállapításait.
 

Tartalom átvétel