Magyarság

MAGYARORSZÁG -ERŐDÍTMÉNY

Ezzel, a Magyarország-erődítmény jelentésű címmel (Fortress Hungary) jelent meg érdekes írás az Economist című lapban. A cikk legdrámaibb eleme az a két grafikon, amely azt mutatja, hogy az elmúlt csaknem egy évben a népességéhez és főként a gazdasági teherbíró képességéhez mérten a legnagyobb relatív bevándorlással terhelt álammá vált Magyarország egész Európában.
 

GÖRÖGTŰZ

A lexikonban a következő figyelemreméltó sorokat találjuk a görögtűzről: „A görögtűz a Bizánci Birodalom által használt égőfolyadék-fegyver volt, amelyet többnyire tengeri csatákban alkalmaztak, nagy hatékonysággal, hiszen az anyag összetétele folytán tüze vízzel nem oltható.”

 

1985

A szétmálló szocializmus valós idejű 1984-es éve hangulatában nem különbözött az Orwell regényében lejátszódó folyamatok alaphangulatától. Azt mindenki érezte, hogy minden szétesőben, és hogy „valaminek történnie kell”, csak azt nem tudta senki, hogy minek és hogyan kellene történnie, és hogy ha ez elkezdődik, mi és hogyan fog történni.
 

FEJETLENSÉG

Hogy az emberi létezés és azon belül, mint népcsoport, a magyarság létezése, a szellemi kiüresedés lepusztulási lejtőjén halad ismeretlen mélységek felé, az lassan már unalmas közhelynek tűnő megállapítássá válik. Így aztán önmagában talán nincs különösebb „hírértéke” annak sem, hogy Tamás Gáspár Miklós egyik, nemrég megjelent írásában az alábbiakat olvashatjuk:

 

A VÉGSŐ VISSZASZÁMLÁLÁS

Az ember nevű főemlős, akárcsak a többi élőlény, minden energiájával ragaszkodik élőhelyéhez, de közben mindig készen áll arra is, hogy útra keljen. Többnyire azért, mert az addigi élőhely már nem adja meg számára élete fenntartásának alapvető feltételeit. Minden élőlény viselkedését három egyetemes hajtóerő szabályozza: a létfenntartás, a fajfenntartás és a territóriumért való küzdelem.
 

MINTAORSZÁG KÉT NEMZETE

Adva van a világ leggazdagabb, leghatalmasabb állama, az Egyesült Államok, amely ráadásul, mint tudjuk, a demokrácia „mintaállama” is, és éppen ezért nemcsak joga, de kötelessége is, hogy megleckéztessen, kioktasson, és ha kell, kényszerítsen mindenkit, ha azt tapasztalja, hogy valahol sérülnek a szent emberi jogok. Pláne, ha felmerül a rasszizmus fenyegető réme.
 

AHOL BŰN A TOLERANCIA

Van egy hely, ahol bűncselekménynek tekintik a jóérzést, a tiszteletet, a multikulturalizmust. Sajnos, nem afrikai országról vagy dél-amerikai diktatúráról van szó. Itt történik, a XXI. századi Romániában, Ma¬rosvásárhelyen. Ahol a kétnyelvű táblák jelentik a „nagy gondot”, holott valójában csak a jóérzést tükröznék.
 

TRIANON 2015

Trianon, a magyar történelem legnagyobb tragédiája, természetesen az írókat és költőket is arra ihlette, hogy szót emeljenek Magyarországért, a magyarságért. Az egyik legnagyobb magyar költő József Attila is ezt tette:

 

PAKTUM

Negyedszázaddal ez előtt éppen ezekben a napokban zajlott, a rendszerváltozás legtöbbet vitatott történése, a híres-hírhedt „paktum” előkészítése. Az 1990. márciusi első többpárti választást megelőző néhány hónap során egyre világosabbá vált, hogy a legmélyebb politikai törésvonal egyik oldalán a Magyar Demokrata Fórum, a másik oldalán pedig a Szabad Demokraták Szövetsége áll.

 

QUAESTOROK

Az ókori Rómában évente kinevezett két közvádló – quaestor - főbenjáró bűnök esetében képviselte a vádat. A quaestorok szerepe volt a főbűnök kiderítése, a népgyűlés összehívása a tárgyalásra és az ítélet végrehajtása. Ezek a quaestorok kezelték az államkincstárat, egyeztették az állami kiadásokat és bevételeket.
 

Tartalom átvétel