Magyarság

KI A VILÁG LEGISMERTEBB MAGYAR ÍRÓJA?

Melyik az a magyar mű, amelyet az Egyesült Államokban néhány éve a világirodalom kétezer alapműve közé soroltak? Segítünk: nem a Sorstalanság, nem is az A gyertyák csonkig égnek vagy Molnár Ferenctől a többször is megfilmesített Liliom. A világon a legtöbbek által olvasott magyar író az a hölgy, akinek a nevét itthon csak kevesen ismerik, s műveinek többsége meg sem jelent az anyanyelvén.

 

GONDOLATOK A ROMÁN NEMZETI ÜNNEP UTÁN…

Nem hüledezem, és nem vagyok meglepve, amikor a szomszédból híreket kapok, nézek, hallgatok. Ott az a természetes immár majd száz esztendeje. Csak nem értem...

 

TÖPRENGÉSEK 1956 ÜRÜGYÉN

/A régi mondás szerint, aki nem tanul a saját történelméből, azt az istenek arra ítélik, hogy addig ismétlődjenek vele a tragédiák, amíg meg nem tanulja azt, amit kell. De mit kellene megtanulnunk 1956 javarészt még ma is feltáratlan történetéből? Érdemes lenne eltöprengeni például azon, hogy az 1944 és 1992 közötti negyvennyolc év összesen négy, egyenként tizenkét éves ciklusból épül fel, amelynek csomópontja 1944, 1956, 1968, 1980 és 1992.
 

JELENITS ISTVÁN BESZÉDE NEMESKÜRTY ISTVÁN TEMETÉSÉN

November 3-án a budapest-belvárosi (Szervita téri) Szent Anna-templomban helyezték örök nyugalomra az életének kilencvenegyedik évében elhunyt Nemeskürty Istvánt. Gyászszertartását szentmise keretében Jelenits István piarista szerzetes vezette, búcsúztató beszédét az alábbiakban közreadjuk.

A DEMOKRÁCIA DÉMONA

Bár a „bevándoroltatás” főként, mint globális hatalmi megtorlás tételeződik, de van valós történelmi talapzata is. A migráció demográfiai kategória, így mögötte, a legmélyebb rétegekben a „globális társadalom” demográfiai önújratermelési folyamatainak súlyos deformációi rajzolódnak ki.
 

IN MEMORIAM NEMESKÜRTY ISTVÁN (1925-2015)

Esztergomban 2004. augusztus 16-án a Mindszenty Iskola díszudvarán, harmadik alkalommal került sor a Szent István-díj átadására.  A díjat Nemeskürthy István tanár úr vehette át. Elhunyta alkalmából idézzük beszédét mellyel a kitüntetést köszönte meg:
 

TRIANONRÓL

Véletlenül akadt a kezembe az „Új idők” –független irodalmi közéleti folyóirat 1989. május 15-i száma. Az újságot Végh Antal szerkesztette. Hernádi Gyula: „Trianont és Jaltát (Párizst) két (N)agybeteg amerikai elnöknek köszönhetjük” című írását ma is érdekes elolvasni.

 

BÖJTE CSABA A BEVÁNDORLÁSRÓL

„Én nem a bevándorlóktól féltem Európát, hanem a lagymatag keresztényektől. Az a természet rendje, hogy az a népcsoport, amely vegetál, amely nem alkalmas rá, hogy az életet továbbvigye, elsorvad, kihal, lehúzzák a lefolyón, és a helyüket elfoglalják azok a népek, amelyekben van életerő, lendület, bátorság. Teherbe ejtik feleségüket, csobogó élet veszi őket körül.

HISZTÉRIA

A lexikonban a hisztéria címszó magyarázata így kezdődik: „A konverziós zavart a köznyelvben hisztériának nevezték és nevezik. Arról a meglehetősen elterjedt zavarról van szó, amikor a szélsőségesen erős érzelmi vagy pszichológiai stresszhatás fizikai tünetek formájában jelenik meg.” Nem kell talán különösebben bizonyítani, hogy a világ és benne különösen a nyugati ember egyre drámaibb jeleit mutatja ezeknek a konverziós zavaroknak.
 

2015. OKTÓBER 6.

1849. október 6-án, Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét, akik a  szabadságharc bukása után kerültek az osztrákok fogságába. Ők a nemzet vértanúivá váltak:
Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly,
Lahner György, Lázár Vilmos, Leiningen Westerburg Károly, Nagysándor József, Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly.
 

Tartalom átvétel