Magyarság

SARLÓS BOLDOGASSZONY

A magyar elnevezés nem függ össze az eredeti egyházi elnevezéssel: Máriának Erzsébetnél történő látogatásával (visitatio). A hozzá kapcsolódó archaikus hiedelmek miatt Sarlós Boldogasszony napját inkább az aratás ünnepélyes népi előjátékának kell tekintenünk.
 

TÖRTÉNELMÜNK A VÁDLOTTAK PADJÁN

Egy nemzet vagy népcsoport kivéreztetésének hatékony eszköze, hogy emlékezetétől és önazonosságától igyekeznek megfosztani. E törekvésnek véres és mulatságos esetei egyaránt vannak. Utóbbi iskolapéldája az úgynevezett székelyzászló-per Romániában és Strasbourgban, az Emberi Jogok Európai Bíróságán.
 

TRIANON 1920 JÚNIUS 4 - A NEMZETI ÖSSZTARTÁS NAPJA

Az Országgyűlés a törvény elfogadásával / 2010é. XLV.tv/ kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.

 

PÜNKÖSD

A pünkösd a Szentlélek kitöltésének emléknapja. Nevét a pentekosztész „ötvenedik” szóból vette, azaz a húsvét utáni 50. napot jelenti. A húsvét utáni következő napok, hetek – ellentétben a húsvét előtti böjtös napokkal – az örvendezés és a hálaadás napjai voltak.
 

MI A BECSÜLET?

Benedek István (Budapest, 1915. január 17. – Velence, Olaszország, 1996. június 9.) magyar orvos, író, művelődéstörténész, polihisztor. Benedek Elek unokája, Benedek Marcell fia. A méltatlanul elfelejtett Benedek István írását nem először idézzük lapunkban.  Talán ma is van aktualitása?

HAZUGSÁGOK ÚJRATÖLTVE

Az európai civilizáció reménytelen helyzetét drámai módon írja le az a folyamat, ami a brüsszeli tragédia nyomán kibontakozni látszik. A globális véleményhatalmi terrorgépezetként működő mainstream média, és a lokális kollaboránsok hada most is ugyanazokat a hazugságokat terjeszti gonosz cinizmussal, és ezek a pusztító hazugságok egyelőre most is célba találni látszanak az elvakított, megvezetett többség körében.
 

KAMUKRAJNA

Bár a globális média véleményhatalmi diktatúrája lassan már egy éve úgy látja helyénvalónak, hogy Ukrajna most egy darabig ne uralja a diskurzustér tematizációs mezőit, magyarul, Ukrajna mostanában „nem téma”, de közben ez a szerencsétlen és jobb sorsra érdemes ország derekasan tovább pusztítja önmagát.
 

TŰZ AZ OLAJRA

Az „olaj a tűzre” fordulat arra a paradoxonra utal, amikor valamit úgy akarunk csillapítani, hogy még jobban felszítjuk. Mostanában a nagy kőolajtermelők úgy akarják lassítani az árzuhanást, hogy ezzel inkább gyorsítják azt. Szóval, olaj a tűzre, vagy inkább tűz az olajra.
 

A ROMÁN BÍRÓSÁG SZERINT SZÉKELYFÖLD NEM LÉTEZIK…

Mivel Székelyföld hivatalosan nem létezik, turisztikai úti célként sem lehet népszerűsíteni – ez az egyik indok, amellyel a Hargita Megyei Törvényszék elutasította a Székelyföld turisztikai népszerűsítése érdekében létrehozott szövetség bejegyzését – írta a Székelyhon.

SZISZÜPHOSZ KARÁCSONYA

Ma már mulatságos újraolvasni, amit a lassan mögöttünk hagyott évről – a kínai horoszkóp szerint a kecske éve volt – írtak egy esztendővel ezelőtt. Például azt, hogy 2015 a reménység éve lesz, a béke, a harmónia és a nyugalom jellemzi majd, annak ellenére, hogy a világban számos helyen háborúk és konfliktusok zajlanak, a közvetlen közelünkben is, a kecske éve mégis a béke, a kompromisszumok éve lesz. Hát nem az lett, az már biztos.
 

Tartalom átvétel