Magyarság

OKTÓBER 6. NEMZETI GYÁSZNAP

Az 1848-1849-es szabadságharc leverését kegyetlen megtorlás követte. A közkatonák ugyan amnesztiában részesültek, de sokukat besorozták a császári seregbe, a magasabb rangú tisztek, tisztviselők hadbíróság elé kerültek.
 

SZELFIT POSZTOL A FÉSZEN

A minap magam elé képzeltem Arany Jánost, aki éppen a címben jelzett mondatot olvassa. Mivel Shakespeare-t is fordított, így nyilván érzékelné, hogy magyarított angol szavakról van szó, de hogy miféle világot írnak le, és miképp önthette el a magyar nyelvet ez a globális katyvasz, azt valószínűleg még nem is sejtené.
 

AUGUSZTUS 20. 1896

120 évvel ezelött az Esztergom újság / felelős szerkesztő: Keményfy Kálmán Dániel /  I.évf. 33. számában így köszöntötte Szent István ünnepét:

„István, téged magyar kivan!
 

A HETEDIK IKSZ

Hetven évvel ezelőtt ért véget a modern pénztörténet egyik legsúlyosabb inflációjának rövid, de kegyetlen időszaka, megszületett az új pénz, a máig is fogalomban lévő forint. A pengő gyakorlatilag egyetlen év alatt megsemmisült. A magyar történelemben korábban elsőként Károly Róbert veretett forintot 1325-ben korabeli firenzei liliomos aranypénzek mintájára.
 

NAGYBOLDOGASSZONY NAPJA

A Boldogságos Szűz Mária mennybevitele főünnep a Mária-ünnepek között. XII. Piusz pápa hirdette ki 1950-ben hittételként, hogy halála után Mária fölvitetett a mennybe anélkül, hogy teste romlást látott volna. A krónikák szerint Szent István király e napon, augusztus 15-én ajánlotta Magyarországot a Szűzanya oltalmába, és Nagyboldogasszony napján hunyt el, 1038-ban.
 

RIO 2016

Pierre de Frédy, Baron de Coubertin (Párizs, 1863. január 1. – Genf, 1937. szeptember 2.) francia pedagógus, történész, sportvezető, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság egyik alapítója, 1896 és 1925 között elnöke.

 

10 DOLOG, AMI NEM A KERESZTÉNYSÉG

Az emberek bármit ki tudnak találni, amit aztán saját vallásuknak tekintenek, és akként gyakorolnak. Ugyanúgy igaz ez bármely vallásra, mint a kereszténységre is, amelyben a hívők egy része igyekszik a saját szájíze szerint formálni azt, ahogyan hitét meg kell élnie.

A HÁTTÉRHATALOM SIPKÁJA

Az utóbbi hetekben a beszédtér egyik legélesebb vitákat, összeütközéseket kiváltó elemévé a „háttérhatalom” kérdése vált. A magyar nyelvben a hatalom a hatás szóból ered, vagyis az a hatalom birtokosa, aki hatást képes gyakorolni, tehát aki az adott emberi közösség komplex önújrateremtési folyamatait ellenőrzi, annak alapvető összefüggéseit meghatározza.
 

SARLÓS BOLDOGASSZONY

A magyar elnevezés nem függ össze az eredeti egyházi elnevezéssel: Máriának Erzsébetnél történő látogatásával (visitatio). A hozzá kapcsolódó archaikus hiedelmek miatt Sarlós Boldogasszony napját inkább az aratás ünnepélyes népi előjátékának kell tekintenünk.
 

TÖRTÉNELMÜNK A VÁDLOTTAK PADJÁN

Egy nemzet vagy népcsoport kivéreztetésének hatékony eszköze, hogy emlékezetétől és önazonosságától igyekeznek megfosztani. E törekvésnek véres és mulatságos esetei egyaránt vannak. Utóbbi iskolapéldája az úgynevezett székelyzászló-per Romániában és Strasbourgban, az Emberi Jogok Európai Bíróságán.
 

Tartalom átvétel