2020 AUGUSZTUS 20

 2020.08.18 09:02

Szent-Istvan-Small.jpg  „Köszönjük neked, szent király, hazánkat és önmagunkat, ezt az első ezer évet itt, kérünk, ne vond el rólunk romolhatatlan jobbodat […] Te vagy legendáink legnagyobbika, István, szent király, aki megnyitottad előttünk az élet kapuját..”

(Részlet Szabó Magda Amit tettél, az ég csodája volt című írásából)


Reviczky Gyula: Szent István napján

 

I.

Hatalmas, bölcs, előrelátó

Jézus tanát megismerő;

Néped' pogányságból kiváltó,

Te jóság, bölcseség, erő!...

Kinél dicsőbbet és nagyobbat

Nem szülnek hosszu századok:

Első királya magyaroknak,

Áldassék áldott jobb karod!

Hazámnak szentje, nagy királya!

Tisztelni meg nem szűn' e nép.

Kezében a kereszttel állta

Meg ezer éven át helyét.

Török félhold, tatár s a német

Hiába vívták ekkorig:

A vésszel mindig szembe nézett,

Mohácstól le Világosig.

Ha néha hallád is fohászát,

Midőn kitört az érczkebel,

Panaszkodón, hogy ős hazáját

Egy rosszabbal cserélte fel:

Véres csatákban, végveszélyben

Azért nem ingott, csüggedett;

Mint büszke czédrus, oly kevélyen

Állott meg századok felett.

S lesz még idő, jön még olyan nap,

Midőn, dicsőséges király,

Hatalmát a rég' vert magyarnak

Majd nem gyöngíti belviszály,

Ha majd a népek viharába'

Csak a te koronád nem ing,

S a magyarok fölkent királya

Magyar király leszen megint!

II.

Magyarok első szent királya,

Hitetlenből hivőt csinálva,

A honszerzés másik felét,

Mely még dicsőbb, te végezéd.

Körülhordatva a keresztet,

A kóbor lábat, kósza kedvet

Egy helyhez, egy honhoz kötéd.

Örök dicsőség a tiéd!

Im, ezer éve fenragyog már

A szent kereszt és áll az oltár,

Honnan tömjénfüst és ima

Hozzád repül, Isten fia.

Üdvünk sehol se volt, csak épen

A megváltó kereszt jelében.

Te tudtad ezt, óh, bölcs, dicső!

S nem ölt meg ellenség, idő.

Élünk, vagyunk már ezer éve

Sok harcba', sok viharba', vészbe',

S mig a kereszt marad jelünk,

Dicső király, el nem veszünk!

III.

Dicsőség szent jobb kéz,

Balsorsban reményünk;

Tanuja, hogy nincs oly vész,

Melyet túl nem élünk:

A magyarnak légy kalauza váltig

Egészen a boldog Kánaánig.

Békülőnek békejobb,

Küzködőnek támasz.

A ki téged félredob:

Bajba' meg nem áll az.

Ezer éves szent ereklye, érd meg

A boldogabb újabb ezer évet.

Büszke, bátor öntudat

Emelje hazánkat.

Te mutasd meg az utat

A magyar királynak,

Hogy a mit te kezdtél oly dicsően:

Ő folytassa, végezze dicsőbben!