COVID -19 LELKI EGÉSZSÉG ÉS PSZICHOSZOCIÁLIS VÁLASZ 3.

 2020.06.23 06:38

COVID_1_1.jpg Amit a COVID-19 járványt kísérő pszichoszociális kihívásokról és a fontos teendőkről tudnunk kell - Egészségügyi Világszervezet -  WHO ajánlásai a koronavírus, a COVID-19 elleni közdelemben - Lelki egészség és pszichoszociális válasz a COVID-19 világjárvány idején -

A WHO eredeti közlés tartalmi fordítása, melyet engedéllyel adunk közre. Mental health and psychosocial considerations during the COVID-19 outbreak - https://www.who.int/publications-detail/mental-health-and-psychosocial-considerations-during-the-covid-19-outbreak - 18 March 2020

Összeállította: Dr. Pátkai István, Kristóf Róbert és Dr. Harangozó Judit .


Együtt, a szélesebb közösség bevonásával

Fontosak a célcsoportok és speciális intervenciók, de mindenkit be kell vonni.

Széles társadalmi megközelítés szükséges, a lelki segítés közügy, függetlenül a bőr színétől, etnikai hovatartozástól, hivatástól, nemtől és életkortól - nem csupán a vírussal direkt vagy indirekt kontaktusban levőkről van szó.

Önmagunkról való gondoskodás, légzési gyakorlatok, relaxáció, más kulturálisan elfogadott stresszoldó, normalizációs módszerek - 6. intervenció.

Naprakész tájékoztatásról folyamatosan gondoskodunk, mindig kiegészítve az információkat a segítés útjairól, hozzáférhetőségéről szóló eligazítással.

Előrelátás, hosszú távú gondoskodás lehetőségei

A sürgősségi helyzetben erőforrások nyílnak meg, melyek alkalmat, lehetőséget kínálnak a lelki segítés és a szociális gondoskodás hosszú távú megszervezésére (6,12,13). Példa: A kormányzati és nem - kormányzati fejlesztések a későbbi katasztrófákra való felkészülésben segítenek.

 

Általánosan érvényes, globálisan ajánlott intervenciók

1. Az adott szituációban - kontextusban a pszichoszociális szükségletek, a rendelkezésre álló erőforrások, képzési igények feltárása a segítő tevékenység teljes spektrumában fontos.

2. Koordináljuk a munkát, a kormányzati, nem - kormányzati és más szervezetek kollaborációját biztosítva – a különböző területek megbeszélésein a lelki segítő-pszichoszociális munkacsoport képviselete nélkülözhetetlen - együtt az egészségügy, a biztonság, az oktatás képviseletével.

3. Figyeljünk a nők és férfiak specifikus szükségleteire és biztosítsuk a súlyos pszichés zavarokkal, alkohol - és drogprolémákkal küszködők ellátását.

4. A lelki segítés - pszichoszociális támasz stratégiájában gondoljunk a COVID-9 betegekre, a túlélőkre, karanténban, izolációban élőkre, az elsődleges ellátás vonalán dolgozó munkatársakra, kockázatos helyzetben levőkre - gyermekekre, idősekre, kisgyermekről gondoskodó anyákra, azokra, akik erőszak áldozatai és fogyatékkal élnek. A stratégiában ne feledjük azokat, akik félelemben élnek, megküzdési módszereik negatívak, alkohol és kábítószerek rabságában vannak, stigmatizáltak, diszkriminációnak vannak kitéve.

5. A szolgáltatásaink integrációja fontos - számoljunk le a nőkkel, kisebbségekkel szembeni előítéletekkel, a biztonságos ellátást ne vonjuk meg azoktól, aki izoláltak esetenként erőszaknak vannak kitéve.

6. Megfelelő tájékoztatás, ennek eljuttatása az érintettekhez, az elsődleges ellátásban dolgozókhoz, a betegekhez. Világosan fogalmazzuk meg a fertőzés továbbadásának megakadályozása érdekében foganatosított szabályokat. A frontvonalban dolgozó munkatársak - betegápolók, mentősök, önkéntesek, a betegeket, kontakt személyeket felkutatók, tanárok, közösségi vezetők, karanténban dolgozók képzéséről kell gondoskodni - a pszichoszociális elsősegély, on-line képzések ajánlhatók.

7. Pszichés zavaraik miatt ellátásra szoruló betegek referálásáról, ennek útjairól minden szektorban tudni kell.

8. Munkatársaink számára biztosítsunk lelki segítést - pszichoszociális támasznyújtást. Ez a gondoskodókról való gondoskodás legalább olyan fontos, mint a biztonság, a képzettség és felszerelés.

9. Információs röplapokon adjuk közre a szülőknek, tanároknak, családoknak azokat a fontos szempontokat, melyek a gyermekekről való gondoskodásra, a fertőzés megakadályozására, pl. kézmosásra vonatkoznak. Lehetőség szerint a gyermekeket ne válasszuk el a szülőktől, ám ha erre mégis sor kerül, biztosítsuk a kapcsolattartást fertőzés tovaterjedésének megakadályozásával együtt.

10. A gyásznál vegyük figyelembe a tradíciót, de a rituálé ne jelentsen közegészségügyi kockázatot.

11. A karantén negatív hatásait próbáljuk elkerülni. Biztosítsuk a családtagokkal, barátokkal való kommunikációt és őrizzük meg a karanténban levők autonómiáját, relatív önállóságát - 4. intervenció, 19.

12. A felépülés folyamatában is biztosítsuk lelki gondozást, pszichoszociális támaszt.

13. Tevékenységünket értékeljük, mutatókkal-indikátorokkal próbáljuk mérni a beavatkozásaink hatékonyságát - IASC MHPSS Guidelines, Action Sheet 2.3) 1, 12.

Az alábbi lista azokat a területeket sorolja fel, ahol elengedhetetlen az intervenció járványhelyzetben

 

Specifikus intervenciós területek (Ezek részletes kifejtése meghaladná ezen tájékoztató kereteit, mivel azonban fontosságához kétség nem fér, elektronikusan elérhetővé tesszük ezek részletes kifejtését is.)

1. Idősek segítése a COVID-19 járvány idején

2. Támasz a fogyatékkal élőknek a COVID-19 járvány idején

3. Hogyan segítsük a gyermekeket a COVID-19 járvány idején?

4. Mire figyeljünk a karanténokban?

5. Gondoskodás a COVID-19 gyógyításában, megelőzésében aktív munkatársakról - üzenetek az ellátás frontvonalában dolgozókhoz

6. A COVID által érintett szűkebb és tágabb közösség számára fontos üzenetek - tájékoztatás.

 

Szakirodalom

 

1. Intervenció

Idősek segítése a COVID-19 járvány idején

 

Az idősebb személyek akiknél kognitív zavarok vannak nehezen tűrik a bezártságot, izolációt, karantént - szorongás, stresszes állapot, agitáció vagy visszahúzódás mutatkozik.  Lelki érzelmi támasznyújtást a családon és a pszichoszociális területen képzett szakemberekkel biztosítjuk. A tényeket mondjuk el, egyszerűen, világosan az idős esetenként kognitív defitcitekben sznvedőknek. Többszőr is megismételjük a tájékoztatást.

Az otthonokban, kórházi osztályokon élők körében fontosak a fertőzést megelőző, a terjedést akadályozó intézkedések - hogy megelőzzük a szorongást és a pánikreakciókat. A stáb támaszra szorul, különösen, amikor lakóink a korlátozások kiterjesztésekor a hozzátartozóikkal nem találkozhatnak.

Magas mortalitással kell szembenézni azoknak a COVID-19 fertőzötteknek, akiknek az immunrendszere legyengült. Az egyedülálló idősek, az alacsony jövedelműek, akik kognitív károsodásban, demenciában szenvednek vagy más mentális zavarral küszködnek. Fontos, hogy a kognitív deficit mértéke szerint a számukra még felfogható információkkal ellássuk őket, mely a szorongást csökkenti. Az enyhe és közepes demenciával élőknél az önmagukról való gondoskodás biztosítható a karantén ideje alatt is. - Alapvető orvosi ellátás legyen folyamatos - gyógyszerekkel - diabetesnél, rákbetegségeknél, vesebetegségeknél HIV-nél, adekvát gyógyszerellátásról gondoskodjunk. On-line konzultációkra lehet szükség. - Az izolációban, karanténban levőket a kockázati tényezőkről, gyógyulási esélyről tájékoztatni kell. - A karanténban is szükséges az alapvető gondoskodás a modern kommunikáció felhasználásával - WeChat, WhatsApp. - A gondozó családtagok, önkéntesek képzése többek között magában foglalja a lelki elsősegélyt.

Azok számára, akiknek nincs hozzáférésa a modern kommunikácciós eszközökhöz mint amilyenek a WeChat, akkor más  módszerekhez kell folyamodni a tények, a kezelés, a preventív intézkedések kommunikációjára. Egyszerű beszédben tömören, az írásban nagy betűkkel, olvashatóan autentikus forrásokból - hogy megelőzhessük az irracionális viselkedést, többek között hatástalan, szükségtelen “alternativ” gyógyszerek felhalmozásának elejét vegyük. Az idősek jól elérhetők vezetékes telefonon és ha lehet rendszeres látogatással. Bátorítsuk a családot, barátokat, hogy tartsák a kapcsolatot és sajátítsák el a video-kommunikációt.

Az idős ember számára különösen szokatlanok a védőfelszerelések,  preventív műveletek. Ismét arról van szó, hogy az egyszerű, nyugodt, tömör instrukciók segítenek.

Segítségre szorulhatnak az on-line vásárlásnál, az on-line konzultációk megszervezésénél, de rendelkezésre kell állnunk akkor is, taxit kell hívni, vagy házhozszállítást kell megszervezni. Lássuk el az időseket preventív felszerelésekkel, maszkokkal, fertőtlenítőkkel, tanítsuk ezek használatát és szükség esetén a betegszállítási lehetőségeket is tudják használni.

Egyszerű testmozgás otthon és a karanténban is folytatandó, megelőzheti az unalmas semmittevést.

 

2. Intervenció

Támasz a fogyatékkal élőknek a COVID-19 járvány idején

A fogyatékkal élőknek és róluk gondoskodóknak is számos problémával, többek között a tájékoztatás nehézségeivel is szembe kell nézni - a kezelések, erőforrások elérése is akadályozott lehet a járvány idején.

A krízisekben a kockázatelemzések, a vészhelyzetről szóló kommunikáció alig éri el a fogyatékkal élőket.

Az ellátó helyek, ezekhez való eljutás nem akadálymentes.

Az alapvetően fontos gondoskodás költséges, amire a fogyatékkal élők nincsenek felkészülve. A karanténokban sincs erre elegendő forrás.

A stigma, diszkrimináció a fogyatékkal élők irányában súlyos akadály. Sokan úgy vélik, hogy a sérült személyek és a róluk gondoskodók csak extra megterhelést jelentenek a járvány idején. Alig halljuk a hangjukat és alapvető szükségleteik biztosításában is hátrányos helyzetbe kerülnek.

Sokat kell dolgozni a fogyatékkal élők tájékoztatásán - az érzékszervi, intellektuális, kognitív és pszichoszociális akadályokat leküzdve. - IASC Reference Group on MHPSS in Emergency Settings 17 March, 2020. - A kulcsfontosságú infromációkat az interneten kell hozzáférhetővé tenni, a hallássérültek számára a jelnyelv - tolmácsok, videokonferenciákon, folyamatos tájékoztatással sokat segítenek. A jelnyelvet használó egészségügy dolgozók nagyon fontosak. Az intellektuális sérüléssel, pszichoszociális hátrányos helyzetben élők felé az egyszerű, rövid, világos üzeneteket kell megfogalmazni, nem csupán írásos anyagokkal. Ebben az interaktív közösségi oldalak segíthetnek.

Nem könnyű a gondoskodást fenntartani, amikor a fogyatékkal élők segítői karanténba kerülnek.

A közösségek tagjai, a vezetők észreveszik ezeket a szükségleteket és segítenek a támasz megszervezésében.

A fogyatékkal élőket és a róluk gondoskodókat a járvány elleni küzdelem minden szintjén meg kell kérdezni be kell vonni.

 

 

Források

- ONG Inclusiva. Recommendations for health protection of people with disabilities during outbreaks: Lessons learned from the 2019 novel coronavirus. ONG

Inclusiva: 2020.

- Campbell, V. A., Gilyard, J. A., Sinclair, L., Sternberg, T., & Kailes, J. I. Preparing for and responding to pandemic influenza: implications for people with disabilities. American journal of public health, 2009: 99 Suppl 2(Suppl 2), S294–S300. https://doi.org/10.2105/AJPH.2009.162677

- Department of Health UK. Pandemic Influenza: guidance on preparing mental health services in England. Department of Health UK: London, 2008.

 

 

3. Intervenció

Hogyan segítsük a gyermekeket a COVID-19 járvány idején?

Odafigyelés, aktív meghallgatás alapvető attitűd.  gyermekek válasza sajátos - szoronganak, visszahúzódók, vagy éppen agitáltak, nyugtalanok, rémálmaik lehetnek és váratlan hangulati ingadozást mutatnak - “tapadnak, kapaszkodnak” azokhoz, akik gondjukat viselik.

Szorongásuk félelmeik csökkennek, ha biztonságot éreznek és kommunikálhatnak. Érzelmeik kifejezése egyénileg változó, mindegyik gyermek más. Esetenként kreatív tevékenység - a játék, rajzolás segít az indulatos, szorongó, félelemmel, szomorúsággal terhes állapotban.

Érzékenyen, gondoskodva vegyük körül a gyermekeket. Különösen szükségük van a felnőttek szeretetére, figyelmére.

Emlékezzünk, hogy a gyermek az stresszekre adott érzelmi válaszaiban a felnőtteket utánozza. Ha a felnőtt jól megküzd a stresszekkel, ha kedvesan nyugodtan szól a gyermekhez, alkalmas időben átöleli a gyermeket, szóban is kifejezi, hogy a felnőtt szeretetére mindig számíthat és, hogy a flenőtt büszke a gyermekére. meghallgatja, megnyugtatja őt. Mindez könnyit a negatív érzésekkel való megküzdésben, biztonságot ad.

Feltétlenül adjunk lehetőséget a játékra, ellazulásra.

Amennyire lehet, amíg biztonságos, ne válasszuk külön a gyermekeket a szüleiktől, a róluk gondoskodó felnőttektől. Ha ez nem lehetséges, önkéntesek, szociális segítők biztosítsák a személyes, odafigyelő, szeretetteljes folyamatos gondoskodást.

A szülőktől, gondozóktól való távollét esetén gondoljunk a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartására, a gyermekek megnyugtatására vegyük igénybe a telefonont, video kapcsolatot. Óvjuk a gyermekeket a bántalmazásoktól, erőszaktól. - IASC Reference Group on MHPSS in Emergency Settings (Circulated on: 17 March 2020)

A változó helyzetekben is strukturáljuk a napirendet, legyen idő tanulásra, játékra, ellazulásra. Hacsak lehet kövssük az iskolai tanmenetet otthon is.

Beszéljünk a helyzetről, arról, hogy mi történt, hogy mi várható és a fertőzés továbbterjedésének megakadályozásáról az életkornak megfelelően, nyugodtan, világosan, tényekkel. Mondjuk el, hogy azért, hogy biztonságban legyenek szabályokat kell betartani, pl. demonstráljuk a kézmosást.

Különösen a gyermekek jelenlétében óvakodjunk a téves információktól, rémihírekről ne szóljunk.

Bíztassuk a szülőket, gondozókat arrra, hogy a karanténban is foglalkozzanak a gyermekekkel, tartsák fenn az aktívitást az iskolai zárlat alatt is. - Mondjunk versikéket, játékosan beszéljünk a kézmosásról, a vírusokról, a tisztaságról, takarításról, fertőtlenítésről. Használjunk kifestőket magyarázzuk el a védőfelszerelések fontosságát,  így azok kevésbé félelmetesek leznek.

Forrás: WHO. Helping children cope with stress during the 2019-nCOV outbreak (Handout). WHO: Geneva, 2020.

folytatjuk