COVID -19 LELKI EGÉSZSÉG ÉS PSZICHOSZOCIÁLIS VÁLASZ 2.

 2020.06.08 09:36

COVID_1.jpg Amit a COVID-19 járványt kísérő pszichoszociális kihívásokról és a fontos teendőkről tudnunk kell - Egészségügyi Világszervezet -  WHO ajánlásai a koronavírus, a COVID-19 elleni közdelemben - Lelki egészség és pszichoszociális válasz a COVID-19 világjárvány idején -

 

 

A WHO eredeti közlés tartalmi fordítása, melyet engedéllyel adunk közre. Mental health and psychosocial considerations during the COVID-19 outbreak - https://www.who.int/publications-detail/mental-health-and-psychosocial-considerations-during-the-covid-19-outbreak - 18 March 2020

 

 

 

Összeállította: Dr. Pátkai István, Kristóf Róbert és Dr. Harangozó Judit .

 

 

 

 

A koordináció fontossága

A lelki segítés, a pszichoszociális válasz átível a sürgősségi helyzetekben szolgáltató szektorok között.

A pszichoszociális komponens koordinációja nélkülözhetetlen.

A pszichoszociális támasznyújtásról szóló tájékoztatás a járvány megfékezésében, az erőforrások számbavételénél nem maradhat el.

A kormányzatok és más szervezetek gondoskodjanak a képzési programokról, tudásról, szakértelemről.

Példa: A kockázatelemzés, erről történő megfelelő tájékoztatás a járványok kitörésekor. Pozitív lelki segítő kommunikáció - szerepeljen a TV - adásokban, a szociális médiában. A szolgáltatást nyújtó szektorok - az egészségügy, a szociális szféra, az oktatás, a média felelősen vegyen részt a tájékoztatásban, a szélesebb közösséget informáljuk a helyzetről, fellépünk a stigma - diszkrimináció, a félelem a pánik terjedése ellen.

Értékeljük, ismerjük el, támogassuk az szolgáltatások frontvonalában dolgozókat.

Gondoskodjunk arról, hogy a nők képviselete biztosítva legyen az országos és helyi COVID-19 döntéshozók körében.

 

A rendelkezésünkre álló ellátó rendszerek

Vegyük számba a létező személyi, strukturális adottságokat, régiónként, a privát és állami szférában, az egészségügyi, a szociális és oktatási szektorokban. Ezek erőforrásaink, melyeket mobilizálni, koordinálni tudunk.

A szektorok és ágazatok közötti kollaboráció szükséges ahhoz, hogy gyermekek, családok szükségleteiről tudomást szerezzünk (biztonság, alapvető szükségletek) és referálni tudjuk a súlyos stressz - állapotokban levőket. Pl. a családon belüli erőszak túlélői számára biztonságos menedéket biztosítunk.

A “békeidőben” képzett mentálhigiénés szakembereink nem készültek fel a krízishelyzetekre. Ráképzés, lelki - pszichoszociális munkahelyek létesítése teszik lehetővé, hogy a COVID-19 járvány alatt is biztosítsuk a lelki segítést.

Gondoskodjunk arról, hogy a pszichés zavarokkal, alkohol - és drogproblémákkal küszködők ellátása, nélkülözhetetlen gyógyszerek a járvány alatt is rendelkezésre álljanak - az intézményekben és a területi ellátás szintjén is. Jogaikat, pl. a kezelésbe való beleegyezés jogát a járvány alatt is tiszteletben kell tartani.

Amikor a pszichés zavarokban szenvedőket ellátó kórházi osztályokon, rehabilitációs részlegekben felbukkan a COVID - 19, a betegek ellátását más osztályokhoz hasonló magas szinten kell biztosítani.

Az ellátó intézményekben mindent meg kell tenni, hogy megakadályozzuk az infekció terjedését és szükség esetén a betegeket ellássuk.

A krónikus betegségekben szenvedők vagy fogyatékkal élők ellátását akadályozza a COVID-19 járvány. Ne feledkezzünk meg a gyógyszerek, az étkezés, az alapvető gondoskodás biztosításáról.

Alkalmazkodjunk az új körülményekhez, a fertőzéseket elkerülendő a közösségi ellátás műveleteit meg kell változtatni. Példa: A közösségi ellátás náhány formáját szüneteltetni kell, de helyette próbáljuk bevezetni a kevésbé konvenconális lelki segítést - videóval, telefonnal és a szociális média közvetítésével.

 

Építsünk a helyi gondoskodás, ellátás rendszereire

A lelki egészség - a pszichoszociális válasz megszervezésében a nemzeti elme-egészségügyi, a szociális szektor, az oktató intézmények, a helyi közigazgatás együtt a nem-kormányzati szervezetekkel nagy szerepet játszanak.

Ahol formális ellátó rendszerekkel nem rendelkezünk ott a családok, önsegítő csoportok, vallási szervezetek és hagyományos gyógyítók jutnak szerephez.

Helyi vezetők, akik a közösség bizalmát élvezik, vállalják a járvány alatti gyászban a támasznyújtást, a vigasztalást, a temetések szervezését.

Tanítsuk a felelős vezetőket a COVID-19-ről, a lelki elsősegélyről, a pszichoszociális támasz megszervezéséről, a speciális ellátást igénylők referálásáról. Álljon rendelkezésre megfelelő számú, képzett személyzet a gyermekek, fogyatékkal élők, az erőszakos cselekmények áldozatai és más sérülékeny személyek ellátására.

Példa: Az elsődleges gondoskodásban dolgozókat esetenként a családjuk, a közösség diszkriminálja, félnek tőlük, stigmatizálják őket. Ez csak súlyosbítja a helyzetet. A segítő foglalkozásúak számára fontos a közösség vezetőinek patronálása.

 

Biztonság, védett környezet

A közösségekben előhívható erőforrásokra, találékonyságra építünk, a fókuszban nem a gyengeségek, a sérülékenység állnak.

Válaszunk biztonságot teremt, amikor a létező erőforrásokat használjuk.

Mindazok, akik a feladatokban részt vállalnak, tudják, hogy a beavatkozások, segítő műveletek a rájuk bízott személyeket védik.

Remény, biztonság, nyugalom, a szociális kapcsolatok helyreállítása többek között fontos alapelvek.

Nem feledkezhetünk meg a sérülékeny személyekről, csoportokról - a gyermekekről, fogyatékkal élőkről, idősekről, terhes és csecsemőkről gondoskodó anyákról, daganatos betegekről, akiknek az immunrendszere károsodott, az etnikai-kulturális kisebbségekről, akik stigmának, diszkriminációnak vannak kitéve.

Létesítsünk sürgősségi telefonvonalakat és biztosítsuk a telefonos segítségnyújtásban dolgozók képzését (pl. pszichoszociális esősegély), szupervízióját.

Példa: a WeChat, WhatsAPP, a szociális média felületei, más technológiai innovációk segítenek az izoláció elleni küzdelemben.

Példa: Segítsünk a gyászolásban és ha a hagyományos temetés nem lehetséges, akkor a helyi szokásokkal, rituálékkal kongruens rituálét javasolunk - IASC MHPSS guideliens, Action Sheet 5,3). 1,12

 

Folytatjuk