SZÉKELYEK

 2018.01.21 15:05

zaszlo.jpg  „És lészen csillagfordulás megint

és miként hirdeti a Biblia:

megméretik az embernek fia

s ki mint vetett, azonképpen arat.

Mert elfut a víz és csak a kő marad,

de a kő marad”.      Wass Albert - Üzenet haza /részlet/


Szilágyi Béla: SZÉKELY MIATYÁNK

 

 

Mi Atyánk! Ki a mennyekben vagy!

Kitől jön élet és halál!

Hívó szavunk Tehozzád szárnyal

És vígaszra csak ott talál!

- Nagyobbak voltunk minden népnél,

S ha meghalunk is, ugy halunk,

Hogy az egész föld minden népe

Megkönnyezi ravatalunk!

 

A Te neved megszenteltessék!

- E nép mindig benned bízott...

- Te székely Isten! Félünk téged,

Bár sujtva sujt az ostorod!

Atyánk! Bár itt van a halálunk,

A mi lekünk nem sír, nevet...

A sorsunk meg nem érdemeltük,

(De) Megszenteltessék a neved!

 

Óh jöjjön el a Te országod!

Add, hogy még boldogok legyünk!

Add, hogy mégegyzser reánk nézzen

A mi Szent Hargita hegyünk!

Add, hogy még legyen egyszer boldog

Székelyhon minden hű fia!

Add, hogy még felvirradjon egyszer

Ez a bus, gyászos éjszaka!

 

A Te akaratod legyen meg!

- Hogyha már minket elhagytál,

Hogyha a szavunk meg nem érted,

S ha a sorsunk egy hős halál,

- D engedd meg, hogy hős fiunknak,

Kiért a szívünk vérezett,

Virradjon Erdély hegyein még

Egy dicső székely kikelet!

 

Ne vígy minket a kísértésbe!

Ne higgyjük, hogy hiába volt,

Hogy annyi szörnyű ütközetben

Mindig csak Székely vére folyt!

- Ne add, hogy Benned is csalódjunk!

Ne add, hogy ne higyjünk Neked...

Ne add azt, hogy elhigyjük azt, hogy

Cserbenhagytad a népedet!

 

Tied lesz Hatalom, Dicsőség!

Ki belénk oltád a hitet,

Hogy a székely nép felülmulja

Az összes többi népeket!

A mi lelkünk nemesebb, büszkébb,

Nagyobb, mint bármi másoké!

Ki ott fent megcsókoltál minket.

Az életünk s vérünk övé!

 

Tanuljatok, Ti földi népek!

Éreznétek csak egyszer azt,

Ami most elgyötört lelkünkből

A sírból is reményt fakaszt!

Éreznétek csak egyszer azt, mit

Minden hű Székely szív dobog!

Éreznétek! ... S megértenétek.

Hogy a székely csak győzni fog!

 

Győzünk! Ha nem mi: unokáink!

S mi szépen, csendben meghalunk...

Mert tudjuk: egyszer még felharsan

Erdély szent hegyein dalunk!

- S bár mi szivünk szent keservével

E jégvirágban megfagyunk,

Hisszük most... s hisszük mindörökké!

Amen! Mi székelyek vagyunk!

 

Szerencs, 1919. július