A BOLOND KIRÁLY BÖLCS TANÁCSADÓJA

 2018.01.08 09:00

bolond_kiraly.jpeg 20 évvel ezelőtt, még a papíralapon megjelent Kór-Lap-ban jelent meg Pátkai István főorvos úr egyik első írása. Ezt közölöm most újra, hisz aktualitása örök


Volt egyszer egy nagyhatalmú bolond király, aki őrültségében a vének tanácsa nélkül akarta kormányozni birodalmát.

- Van aki kivájja a szemét, pedig csak viszket - Joruba mondás.

Nem ismerte fel, hogy birodalma erőssége az öregek bölcsessége.

- A gyógyult beteg gyakran elveri orvosát - Joruba mondás

Egy napon a király udvarába hívta az ifjakat és így szólt hozzájuk. „Nálatok van a tudás és az erő, nektek kell kormányozni a birodalmat. Miért hallgattok az öregekre? Menjetek haza és öljétek meg apáitokat és uraljátok az országot.

- A kard a háza ellen fordul, úgy véli, hogy az csak egy elhasznált hüvely - Joruba mondás.

Az ifjak hazamentek és egy kivételével megölték apjukat. Ehhez a fiúhoz így szólt az apa: ”Meglásd fiam, jó tett helyébe jót várj. Kíméld meg az életemet, ha bajba kerülsz még

hasznomat veheted.”

- Senki nem törődik a farával addig, míg pattanás nem nő rajta - Joruba mondás

A fiú egy távoli kunyhóban rejtette el az öreget. A király tartotta ígéretét, hivatalt meg birtokot adott a fiataloknak. Nemsokára azonban megelégelte széthúzásukat és butaságukat, ismét összehívta őket és így szólt: „Új palotát kell építenünk. Mindannyiotok segítségére számítok. Aki visszautasítja az együttműködést halál fia. Az új palota minden eddigi építménytől különbözni fog. Nem alulról felfelé, hanem felülről lefelé fogjuk építeni”. A fiatalok riadtan, tanácstalanul néztek egymásra.

A fiú, aki elrejtette apját, a rejtekhelyre ment, elmondta a fejleményeket és tanácsát kérte. „Amit az öregember ülve meglát a fiatal állva se veszi észre”, szólt az apa és bölcs tanácsokkal látta el fiát.

A következő napon mindannyian összegyűltek az új palota építéséhez, félelemben és remegve álltak a király előtt. A fiú, aki megkímélte apja életét előlépett és így szólt: „Uram, királyom, itt állunk, hogy felépítsük az új palotát. Nagy király, mindenek tudója - kérlek, hogy ősi szokásaink szerint te helyezd el a palota alapkövét”.

 

„Ki tanított erre a nagy okosságra”? - kérdezte a király. A fiú bevallotta, hogy elrejtett apjától tanulta a bölcsességet, mire a király előhívta rejtekéből az öreget és megbízta őt az ország ügyeinek igazgatásával. Így szólt hozzá: „ Bölcsességed vezesse királyságomat, mert te ülve láttad mindazt, amit a fiúk állva se vettek észre”. Az apa megtoldotta: „Mert a holtak bölcsessége óvja az öreget a tévedésektől”.

Nyugat-afrikai, Joruba tanmese.

Angolból fordította Pátkai István dr. / 1998. január /

/Gbadamosi B Beier, U. 1968 Not Even God is Ripe Enough London:

Heinemann, 51-53 pp, adapted by D.Augsburg 1992 Conflict Mediation

Across Cultures, Pathways and Patterns, Westminster/John Knox Press Louisville USA/