IN MEMORIAM DR. ROMÁN JÓZSEF (1947-2013)

 2022.01.02 06:59

roman.jpg A szemészet tradicionálisan fontos része volt az esztergomi kórháznak. Feichtinger Sándor volt az első, aki az akkori kórházban szemészeti betegek kezelésére is vállalkozott. A sort Vándor Ödön folytatta. A XX. század második felében Halmai Ottó, majd Román József országos hírnevet is szerzett az osztálynak.

Román József is édesapja hivatását választotta. Budapesten született, 1971-ben Szegeden vette át orvosi diplomáját.
A következő évben került Esztergomba. Belgyógyász szeretett volna lenni, de a szemészeten kapott állást. Hamar megszerette az orvoslás eme területét.
Akkoriban a Szemészeti osztályt Halmai Ottó vezette. Munkatársai voltak: Fehér Gyula, Baghy Gizella és Pontyos Éva.
Román József rövid idő után 2. ember lett az osztályon. 10 évig volt Halmai Ottó helyettese, majd 1993-tól lett osztályvezető.
Az osztályon akkoriban már rutinszerűen végeztek műlencse beültetéseket, de az ő nevéhez köthető az u.n. hátsó csarnok beültetések elterjesztése, bevezette az envelope technikát Esztergomban.
Budapesten, Innsburgban, Münchenben a Phako emulzifikátorral végzett műtétek technikát is elsajátította, de a műszert beszereztetnie nem sikerült.
Nagy számban végeztek zöldhályog ellenes, kancsalság, könnytömlő és szemészeti plasztikai műtéteket-
A ritka, de nehéz szemhéjcsüngés elleni műtéteket is elvégezték. (Ennek kitalálása Blaskovics magyar professzor nevéhez fűződik)
Az osztályon elsőként foglalkozott elektroretinográfiával //ERG/. Erről országos szemészeti Nagygyűlésen is beszámolt.
Bevezette a hármastükör használatát és rendszeressé tette  a galaucóma kivizsgálásánál a differenciál tonometriát és tonografiát.
Foglalkozott a fundus kamera és a fluorescein angiográfiával is
1985-ben az Orvostovábbképző Szemészeti Vezetőképző tanfolyamának meghívott előadója volt, ahol a kettőslátás elemzésére kidolgozott számítógépes programot mutatta be.
Osztálya soha nem volt „veszteséges”.
2001. január 1-től Esztergomban megszüntették az önálló szemészetet és mátrix osztályként működtették tovább az ellátást.
Az új matrix osztály vezetésére már nem adta be pályázatát
Egy akkor készült beszélgetésünket a következő gondolattal zárta:

„ Én egy kicsit mindig idegenkedtem a vállalkozások előretörésétől az egészségügyben. Bennem erősen él a Németh László-i felfogás, hogy az orvosnak azért van szüksége a pénzre, hogy ne kelljen erre gondolnia, amikor gyógyít. Idegenkedem, hogy vállalkozásként tekintsek a hivatásomra, de elismerem valószínű ez a jövő útja. Azt mindenki jól láthatja, hogy az egészségügyünk egy nagy csődtömeg. Ebből a kiút lehet, hogy ez a felfogás lesz, de ebben benne van a kudarc lehetősége is.”….