HELISCHER JÓZSEF KÖNYVTÁR, ESZTERGOM

 2021.11.08 09:37

Esztergom_anno.png 54 éve, azaz 1967. november 7-én (a Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulóján) adták át a városi könyvtár szigeti épületét, mely 50.000 kötet befogadására volt alkalmas.
A könyvtár rövid története

Közkönyvtárát Esztergom Helischer József (1779–1844) városi tanácsnoknak köszönheti, aki az 1844. évi hagyatéki rendeletében 2538 kötetből, valamint több kéziratból, térképből és néhány ősnyomtatványból álló gyűjteményét a városra hagyta.
Emellett 3000 váltó forintot is biztosított a könyvtár gyarapítására.
Az alapítványi könyvtár később Kiss Mihály városi jegyző és Lőrinczy Rezső városi főorvos hagyatékával gyarapodott.
Történtek vásárlások is.
Mindezeket a szabad királyi város képviselőtestületének 1905. augusztus 28. napján tartott közgyűlésén intézményesítették „könyvtáralap” címen, mely egy Városi Nyilvános Könyvtár céljaira szolgált.
Ezt államosította 1950-ben a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium rendelete alapján az Országos Könyvtári Központ.
1951. május 1-jén, új szervezeti keretek között megnyílt a Városi Könyvtár a Magyar Király Szállodában.
Az egykori hagyaték, azaz a korabeli könyvek méltó helyen és körülmények közt, szakavatott kezek munkáját dicsérve tekinthetők meg az MNM Balassa Bálint Múzeumában.
A városi könyvtár állományának alapját nem a hagyatéki könyvtár adta, hanem az Országos Központi Könyvtár által, a főúri kastélyokból, az egyházi intézményekből, egyletekből, egyesületekből és más intézményekből összegyűjtött és az ellátó központok által „leosztott” könyvek.
Így a Városi Könyvtár állománya 1951-ben 1212 kötet volt, míg 1952-re már 4421, 1961-ben 15959.
Az 1967-ben átadott Városi Könyvtár:
1961-ben hozott határozatot a városi tanács egy új könyvtár megépítésére.
Az akkor modernnek számító épület Tóth Dezső építész tervei alapján készült el a Prímás szigeten.
Az átadására 1967. november 7-én került sor.
Az 550 m2-es könyvtár 48 000 kötet befogadására épült.
Az intézmény 1971. szeptember 26-án vette fel Babits Mihály nevét.
Az állomány ekkor 36 662 kötetből állt.

2005. január 1-től Helischer József Városi Könyvtár néven működött, állománya közel 90.000 kötet volt.
2007 júliusában a könyvtár a Dobó Katalin Gimnázium épületébe, az addigi iskolai könyvtár helyére költözött, gyermekkönyvtára pedig a József Attila Általános Iskola egy tantermébe.
Még ugyanebben az évben 2007. december 17-én a könyvtár régi, 40 éves épületét egy sokáig kihasználatlanul álló, soha meg nem térülő, több sebből vérző mélygarázs, valamint egy "hullámos betontorzó" miatt bontatta le akkori városvezetés.

Ez utóbbi, sok évnyi hányattatás után, a közelmúltban GRAND HOTEL néven megnyílt, modern szállodaként bővíti már a város nívós szállásainak számát.
A történet legszomorúbb része mégis az a tény, hogy Esztergom kormánypárti többségű képviselők által vezetett testülete 14 éve nem tudja és/vagy nem akartja megoldani a volt könyvtár méltó, végleges és megnyugtató elhelyezését annak ellenére, hogy a potenciális ingatlanok száma jelentős.

Esztergom Anno
.