MIRŐL ÍRT 100 ÉVE AZ ESZTERGOM ÉS VIDÉKE?

 2021.07.20 07:09

Esztergom_hospital_2.jpg 25 év a betegek szolgálatában!

A Kolos közkórház pici kápolnájában vasárnap ünnepi misére jöttek össze néhányan, akik tudták, hogy a kórházi apácák főnöknőjének, Haller S. M. Leonidának 25 éves jubiláris ünnepét üli meg a kórház vezetősége.

Az Ur asztalánál dr. Krammer György prelátus-kanonok mondott csendes misét, a kápolna előcsarnokában pedig Schalkhász Bertike ujjai alatt felbúgott a harmónium, hogy vezesse a Szent Vincét dicsőítő egyházi éneket. 
Amig az ének zengett és vérnélküli áldozatot mutatott be a miséző főpap, képek rajzolódtak le lelki szemeink elé. 

25 év nagy idő! Huszonöt évet eltölteni boldogságban is sok, de 25 évet átélni, szent hivatásnak szolgálatában, lemondás és terhes kötelességek teljesítése közben, erős lélekkel hivatásának magaslatán állani, soha egy pillanatig meg nem tántorodva — erre csak az erősnek teremtett gyenge nő képes. — Mennyi lemondás és mily nagy lelki erő kell ehhez. Mily parányi itt a test és mily mérhetetlen nagy a lélek! 

A Te Deum elhangzása után a kápolna előcsarnokában dr. Gönczy Béla igazgató főorvos intézett elismerő és ünnepi beszédet Haller S. M. Leonida főnöknőhöz, majd Salamon Vilma kórházi tisztviselőnő, a a kórházi hivatalnokok nevében üdvözölte a jubiláns nőt. Dr. Krammer György prelátus-kanonok szintén üdvözölte a főnöknőt szép, egyházi szellemben mondott beszédében és testvéri szerétét tolmácsolta az öszszes apácák nevében Benkő Szeréna vízivárosi zárda főnöknője. — Egy csöpp kis beteg, Varga Erzsiké kórházi ápolt szavalt el egy szép alkalmi költeményt. Az ünnepelt meghatottan köszönte meg a figyelmet. 
Ugyan mit is adhattak volna emlékül a kórházi orvosok és tisztviselők mást a jubilánsnőnek, mint a mérhetetlen lemondás és az örökélet szimbólumát: — a keresztet. 

Haller S. M. Leonida, 27 éve ápolja a betegeket Esztergomban. 2 évig novicius volt és 25 éve beöltözve végzi az irgalmasság legnemesebb cselekedeteit. 1911. óta főnöknője a kórházi Szent Vince apácáknak. A magasztos hivatásának élő nővér Haller István, volt vallás- és közokt. m. kir. miniszter és Haller József dr. ügyvéd nemzetgyűlési képviselő nővére.

Forrás: Esztergom és Vidéke 1921. július 26

25 év a betegek szolgálatában!