IN MEMÓRIAM DR. FERENCZY MIKLÓS (1931-2020)

 2021.01.18 07:38

Ferenczy.jpg Ferenczy doktor úr, otthonában fogadott, amikor 85. születésnapján elmentem őt köszönteni. Néhány alkalommal azután is találkoztunk. Zsembery Dezső főorvostól tudom, hogy örömmel olvasta az általa elküldött Kolos füzeteket. Ezzel a beszélgetéssel hajtok fejet emléke előtt.

- Köszönöm a látogatásodat. Valamikor esztergomi diák voltam. A Szent Imre gimnáziumban érettségiztem. Osztálytársaim közül Murányi  Miklóst, Olaszi Andrást és Homor Imrét emelném  ki, de szívesen emlékszem vissza Esztergomból  Schleiffer  Mátyás doktor úrra, aki gyógyított is engem, illetve Pák Gábor főorvos úr édesapjára, aki körzeti orvosom, is volt valamikor. Szeretettel emlékszem vissza Vértes László főorvos úrra is.

Hol szereztél diplomát?

-1950-ben kerültem Szegedre. Szegedet 3. –ként jelöltem meg, és oda azonnal felvettek. Nagyon jól éreztem ott magam. Ha még egyszer lehetne választani, akkor is ezt a várost választanám. Nagyon jó évfolyam volt a miénk.

Professzoraid közül kire emlékszel vissza annyi év távlatából is.

-Hetényi Professzor úrnál szigorlatoztam. Róla nevezték el a Szolnoki Kórházat. Nagy tudású és nagytekintélyű professzor volt. Kivitték a Szovjetunióba Sztálint vizsgálni. Mindig nagy érdeklődéssel és figyelemmel hallgattuk az előadásait.

Mikor végeztél?

-1956-ban kaptam meg a diplomámat.  Először katonaorvosnak hívtak, felajánlottak főhadnagyi rendfokozatot és 4 ezer forint fizetést. Nekem azonban nem tetszett a kötöttség. A szigorló évemet az Egri Kórházban töltöttem és az Eger melletti Felsőtárkányban lettem körzeti orvos. 4 évig dolgoztam ott.

Miért választottad mégis Komárom-Esztergom megyét?

-Idevalósi vagyok. Tokodon születtem. Dorogra jártam elemi iskolába. Vágyódtam haza. Először Ácson lettem körzeti orvos. 4 év után jöttem végleges helyemre, Dunaalmásra. Itt letelepedtem, építkeztem és 40 évig itt gyógyítottam.

A körzeti orvosláson belül mely terület volt az, amivel szívesen foglalkoztál?

-Mindig is megkülönböztetett figyelemmel fordultam az öregek felé. Drága szüleim idős kora is meghatott. Így lett a 4 szakvizsgámból az egyik a geriátria.

40 év után képes voltál újítani!

-Rehabilitációs szakvizsgám után a Visegrádi Kórházba hívtak osztályos főorvosi beosztásba, és 7 évig dolgoztam ott. Példaképként tisztelem Bors Katalint, aki akkor a főigazgatója volt a kórháznak. Végtelen kedves, együtt érző társaság jött ott össze. Mivel a teológiát is elvégeztem – 6 év alatt Debrecenben – Bors Katalin felkért a lelkészi feladatok ellátására is. Nagyobb ünnepeken én prédikáltam Visegrádon a betegeknek és az orvoskarnak. Külön foglalkozhattam azokkal a betegekkel, akiknél azt láttam, hogy a lelkük is beteg.

Miért hagytad el Visegrádot?

-Betegeskedni kezdtem. Elszenvedtem egy enyhe stroke-t is. Szerencsére a mozgásomra ez nem hatott, de sokszor szédülök és a beszédem is megváltozott.

Gyermekeid felől érdeklődnék.

-2 fiam van. Az egyik belgyógyász-kardiológus és jelenleg Németországban dolgozik, de korábban Kisbéren és Tatán is osztályvezető volt. Másik fiam nem az orvosi pályát választotta. Ő ma Eger város főkertésze.

A te családodban volt orvos?

-Nem volt. Feldolgoztam a családom történetét.  Ferenczy Mihályig tudtam visszamenni, aki az 1700-as években élt. Dédszüleim református lelkészek voltak. Az egyikük professzor volt a Debreceni Teológiai Akadémián. Drága édesapám a Dorogi Szénbányáknál volt osztályvezető.

Nem csak a családod történetét dolgoztad fel!

-Dunaalmás történetét is megírtam. Itt járt például Mária Terézia. Megtekintette a híres kénes forrásunkat, ami ma is a Dunába folyik, senki sem törődik vele.  Feldolgoztam Dunaalmás egyháztörténetét is 1500-tól 1900-ig. Összesen 32 könyvecském jelent meg. Nekem már egy sincs, mert mind elajándékoztam. Ugyanakkor évtizedeken keresztül naponta elláttam 60-70 beteget. Ez volt számomra mindig az első ténykedésem. Ugyanakkor minden orvosi továbbképzésen részt vettem.

Ezzel egyidőben közéleti ember is voltál.

-Minden orvos közéleti ember is, ezt én sem kerülhettem meg. Voltam képviselő és alpolgármester is. Szegény jó édesanyám mondta, hogy fiacskám te 3 ember helyett dolgozol. Bekapcsolódtam az egyházi életbe is. Barhta püspök úr kinevezett a Gyermekotthon igazgatójává és a református gyülekezet lelkészévé. Sok helyen helyettesítettem is. Óriási ismeretséget szereztem. Ez alapján írók, színészek, papok kerestek fel. Kedves barátomnak mondhattam Kazal Lászlót, kezeltem Alfonzót, Csala Zsuzsát és az édesanyját is, és még sok kiváló embert.

Tudomásom szerint kiterjedt a levelezésed is.

-Csak példaként mondom, hogy II. János Pál küldött nekem egy fényképet és életemre Isten áldását kérte. Számos nagykövettel voltam levelezésben. Több kollegámmal levelezek ma is. Kedves barátomnak mondhatom vagy mondhattam: dr. Németh Endrét és dr. Csohány János teológus professzort, Káldi János szombathelyi főiskolai tanárt, Szénássy Zoltán költőt vagy Veres Péter fiát említhetném még. Levelet váltottam Mádl Ferenc köztársasági elnök úrral és a Ciprusi Köztársaság elnökével Georgin Vasileu úrral is. Kérésemre többször tartott nálunk előadást Szállási Árpád is. Nagy szeretettel emlékszem rájuk. Gyakran beszélek telefonon Olaszi Andrással, aki osztálytársam volt. 85 év nagy idő! Már csak 5-en vagyunk a Szent Imre Gimnázium egykori osztályából.

Itt Dunaalmáson mindenki ismer, de országos elismerésben is részesültél.

-Sok elismerést kaptam, de ezekről most nem beszélnék, Azt azért megemlítem, hogy 2006-ban aranydiplomát vehettem át Szegeden.

A Csokonai díjról mégis ejtsünk néhány szót, hisz országosan elismert Lilla kutató vagy.

-A gimnáziumban közepes tanuló voltam. Az irodalmat és a magyar nyelvet itt szerettem meg Dunaalmáson Lilla sírjánál. Elmentem mindazon helyekre, ahol Csokonai és Lilla megfordult. Kutattam az életét.  Így aztán én avathattam fel Dunamocs községben Lilla szobrát. Ápoljuk Lilla sírját. Létrehoztam egy emlékszobát is az ő tiszteletére, ahol összegyűjtöttem a vele kapcsolatos emlékeket. Már az 5. vendégnaplót vezetjük. A bejegyzésekből kiderül, hogy a szoba már országos hírnévre tett szert. Több évtizedes kutatás után sem értem, hogy mehetett hirtelen férjhez Lilla egy fakereskedőhöz, hisz szerették egymást Csokonaival. A női lélek kiszámíthatatlan. Talán az a magyarázat, hogy Csokonai ritkán tudott Dunaalmásra jönni. Lilla sokat volt magányos és a szülők az akkori erkölcsök szerint ezt nem tartották helyesnek és akkor jött Lévai István.

Van olyan dolog, amit másképp csinálnál, ha újra kezdhetnéd?

-Nincsen. Tartalmas életnek tartom ezt a 85 évet.

Köszönöm, hogy beszélgethettünk. Isten éltessen a születésnapodon és a továbbiakban is!

Osvai László dr.