120 ÉVE SZÜLETETT DR. TAKÁCS JÁNOS

 2020.12.21 09:01

Takacs.jpg Birtokomban van egykor orvosi táskája, számos fénykép és más tárgyi emlékek is.  Patetikusan hangzik, de Hippokratész felszentelt papja volt Ő. Emlékét megőrizendően lakásának utcáját szerette volna az önkormányzat eszperantóról Takács Jánosra változtatni. Nem sikerült! Szomorúsággal tölt el ez a tény!

A XX. század közepén két "Takács" doktor is dolgozott Esztergomban. Dr. Takáts József szülész-nőgyógyász szakképesítéssel rendelkezett és 1928-tól 1935-ig volt a kórház dolgozója is. Eggenhofer Béla kórházigazgató igen kedvelte, és több alkalommal helyettesítésével is megbízta. Mégsem ő maradt meg az esztergomiak emlékezetében, hanem a "szíves" Takács: dr. Takács János, aki 120 éve született.

 

Nem volt esztergomi születésű. 1901. január 2-án látta meg a napvilágot Zalatárnokon. Középiskoláit a pozsonyi és a szombathelyi premontrei gimnáziumban végezte. Édesapja földműves ember volt, édesanyja már nem érte meg azt a napot, amikor fia a Pázmány Péter tudományegyetem orvosi karára beiratkozott.

1927. október 1-én kapta meg diplomáját.

1927. november 4-től 1928. október 15-ig, mint közkórházi orvosgyakornok, 1928. október 15-től 1931. október 15-ig, mint közkórházi segédorvos, 1931. október 15-től 1934. augusztus 1-ig, mint közkórházi alorvos működött a székesfővárosi Szent István közkórház Hasenfeld Artúr által vezetett II. számú belgyógyászatán. Nem volt egyszerű a korabeli alorvosok élete.

Kinevezési okiratából idézek:

„Figyelmeztetem, hogy a fennálló rendelkezések szerint az alorvosnak nőtlennek kell lenni, a kórházon kívül sem lakása, sem rendelőhelyisége nem lehet és egyesületeknél vagy más intézeteknél orvosi állást vállalnia nem szabad.”

 

Foglalkozott a kivándorlás gondolatával is, és lépéseket tett, hogy Kanadába a torontói egyetemen folytathassa a munkáját. Tengeren túli utazása végül is nem realizálódott. 1934-ben 1 évig a Fogászati Klinikán Szabó József mellett fogorvosi tanulmányokat folytatott. 1935. szeptember 7-től jött Esztergomba és nyitott rendelőt a Budapesti és a Horánszky út sarkán.

Hamar bekapcsolódott az orvosi közéletbe. Kollegái előtt, már 1935-ben tartott előadást a szívbetegségek és az EKG kapcsolatáról, és kifejezte reményét, hogy ilyen készülék hamarosan Esztergomban is működni fog.

1975-ben bekövetkezett haláláig, 40 éven keresztül gyógyította Esztergom betegeit. Praxisát dr. Szállási Árpád vette át, aki így emlékezett róla:

„Az áldott emlékű Takács János bácsi körzetét kaptam meg. Őt korábbról is ismertem, mint "szíves Takácsot". Valóban értett a kardiológiához. Különben igazi medicus universalis volt, Hippokratész papja, az utolsók közül való. Agglegényként nem lévén családja, a körzetét tekintette annak. Kezdetben többször találkoztunk közös betegeinknél. Mindig szabadkozott, holott én csak hálás lehettem neki. Sokat tanultam tőle. Ha körzeti orvosról írnék regényt, biztosan róla mintáznám meg.

 

Regény nem született, de egy vers igen.

Szállási Árpád: Takács doktor

 

Hippokratész papja

Takács Józsi bácsi,

jó volt a betegnél

közeledben állni,

 

valamit sugárzott

minden mozdulatod,

mely a gyógyításhoz

titkos erőt adott.

 

Ujjaid varázsát

az emberi testen

elsajátítani

hiába is lestem.

 

Rakoncátlan szívek

szerény szakértője,

műszerek hiánya

nála nem érződne.

 

Így véltem akkortájt,

változtam azóta,

de ő megmaradt a

nagy titkok tudója,

 

ez a rejtély kivész

a kábelek között,

mert valami véle

végleg elköltözött,

 

maradt a technika

és a papírmunka,

adatokból alig

ismerünk magunkra.

 

Esztergomi járdán

Takács János bácsi,

megnyugtató volt a

táskájával látni,

 

régi lakóháztól

egész a kórházig,

ahol most a mentő

gyakran szirénázik,

 

Öles lépteivel

"szíves" doktorbácsi,

de jó lenni ma is

a nyomában járni!

 

Az esztergomi orvoslás történetében számos nagy név szerepel, de keveseknek adatott meg, hogy jelzővel illették nevét, kiemelve a megbecsülés és a szeretet jegyeként. "Szíves Takács János" ezen kevesek közé tartozik.

Néhány évvel ezelőtt Esztergom önkormányzata kísérletet tett, hogy dr. Takács János egykori lakóházának utcáját átnevezze, és rá emlékezve az Eszperantó utca a Takács János utca nevet viselje.

 

Kosárnyi levél érkezett az ország és a világ különböző eszperantó szövetségeitől, melyben tiltakoztak, a névváltoztatás ellen. Az ott lakók pedig sajátos mentalitással úgy nyilatkoztak: megszokták az eszperantó nevet.

Végül az önkormányzat úgy döntött, nem erőlteti az átnevezést.

Személyes meggyőződésem, hogy hiba volt!

Osvai László dr.