GÖNCZY BÉLA DÍJ 2020

 2020.09.28 15:19

Gonczy_Bela_dij.jpg  Esztergom Önkormányzata az esztergomi és környékbeli polgárok részére nyújtott több évtizedes, kiemelkedő, gyógyító munkájáért Gönczy-díjban részesítette Dr. Ámon György fogorvos főorvost és Kórházunk nyugdíjas szülész-nőgyógyászát, Dr. Zámbori Jánost.

Szívből gratulálunk, és jó egészséget kívánunk Nekik!

A méltatások az alábbiakban olvashatók.

Dr. Zámbori János méltatása

Zámbori Főorvos Úr 1938. május 4-én született a Tisza mellett a Szolnok megyei Nagykörűben. Édesapja jegyző, édesanyja tanítónő volt. Négyen voltak testvérek, nehéz megélhetésük miatt Győrben élő anyai nagynénije vette magához, aki a bencésekhez íratta. Középiskolai tanulmányait is Győrben a Révai Gimnáziumban végezte, majd 1956 és 1962 között Debrecenben járt egyetemre . Barátjával egy motoros kirándulás során került Esztergomba, ami sorsszerűen meghatározta életének további alakulását. Nagy szerencsénkre - megpillantva a Bazilikát - úgy érezte, itt kell letelepednie. Ez annak idején nem volt egyszerű, de Dr. Kápolnai Dezső Főorvos Úr a család barátjaként segített, hogy a szigorlóévet Esztergomban tölthesse.

Mindig is a sebészet érdekelte, de az egyetem elvégzését követően Esztergomban nem volt szabad hely, így a nőgyógyászaton kezdett el dolgozni, hiszen ott is operálhatott. Megszerette a szakterületet, leszakvizsgázott belőle és a mai napig is hűen szolgálja.

Akkoriban az altatás, az aneszteziológia szorosan kötődött a sebészethez. Széleskörű érdeklődése vitte el ebbe az irányba, majd aneszteziológus barátja támogatásával elmélyedt ebben a szakterületben is és 1971-ben leszakvizsgázott belőle, majd rendszeresen altatott. Abban az időben a helyi érzéstelenítés volt a kényszerű „divat”, az altatás lehetősége forradalmi jelentőségű volt. Problémás beteg esetén barátja lejött Esztergomba – ezért semmiféle pénzt nem kért – és barátságból, hivatásszeretetből segített, együtt altattak. Úgy hiszem, ez az élmény meghatározó volt, Főorvos Úrnak az aneszteziológusokkal való viszonyát mindig is az együtt-gondolkodás, a példamutató szoros együttműködés jellemezte.

Akkori osztályvezetője, főnöke, Dr. Kárpáthy Főorvos Úr 1977-ben főorvossá nevezte ki.

Újdonságkeresése, kalandvágya baráti kapcsolatokon keresztül eljuttatta Tripoliba, Líbiába, ahol 1983-1987-ig dolgozott, mint aneszteziológus. Nőgyógyász volt elég, aneszteziológus viszont kevés.

Visszatérésekor magával hozta a külföldön tanultakat, Magyarországon először Esztergomban végezték egy speciális, betegkímélő haránt behatolásból a császármetszéseket. Neki köszönhető ennek a gyors gyógyulást, kevesebb szövődményt és fájdalmat okozó műtéti technikának a bevezetése, mely később az egész országban elterjedt, mondhatjuk általánossá vált.

Hazánkban elsők között alkalmazta a "kukucskáló" laparoszkópos műtéti technikát az akkor még nem kifejezetten fejlett eszközökkel, bravúrosan. Aki akarta, Tőle megtanulhatta.

Kárpáthy Főorvos Úr nyugdíjba vonulását követően egy éven át megbízott osztályvezetőként tevékenykedett. Sajnos -mivel az "önadminisztráció" sosem volt rá jellemző-, tudományos közlések híján 1991 februárjában nem őt nevezték ki osztályvezetőnek annak ellenére, hogy 1990. december 23-án havas esőben a Szécheny téren a város Hölgyei demonstrációt tartottak az érdekében.

Az új osztályvezető, Dr. Berbik István felismerte Dr. Zámbori János sokrétű, professzionális munkáját, felmérte népszerűségét és rá, valamint János jóbarátjára, Dr. Karcsú Józsefre bízta gyakori távolléte alatt az osztályt. Éveken át a két jóbarát egymásnak vállat vetve vitte az osztály terheit felosztva a feladatokat.

Dr. Zámbori János nemcsak a szakmában jeleskedett, újdonságkeresése, kalandvágya a sporttevékenységben is megmutatkozott, sárkányrepült - néha le is esett, de ez nem szegte kedvét. Később a kerékpározás, tenisz segített kiváló kondíciója megtartásában.

Mozgalmas életéből a családszeretetet sem hagyhatjuk ki, két fia és egy lánya van, legidősebb fia orvos.

Nyugdíjkorhatárt elérve tovább dolgozott az osztályon egészen 70 éves koráig, 2008-ig, hozzá kell azonban tenni, hogy a 70 év csak az irataiban volt olvasható, rajta nem hagyott nyomot. Jelenleg is aktív, Dorogon folytat magánrendelést. Betegei szeretik, keresik.

Ha néhány szóban össze kellene foglalni Főorvos Úr tulajdonságait, mindenekelőtt az elegancia szó jut az eszembe. Nemcsak külsejére, de a műtétek során a mozdulataira is jellemző volt, egy fölösleges vágás, egy kósza mozdulat nem volt. Tökéletes, mondhatnánk, igazi sebész, csupa nagybetűvel. Emellett mindig korrekt, kollegiális, betegközpontú, kiváló szaktudású, az újra nyitott, és még sorolhatnánk.

2003-ban Esztergom városa Pro Urbe kitűntetéssel jutalmazta, most pedig Esztergom és környéke betegeinek a gyógyításáért egy életen át tartó, kiemelkedő orvos-szakmai munkája elismeréseként Gönczy-díjban részesül.

Szívből gratulálunk, munkájához, életéhez jó egészséget és erőt, legfőképpen Isten áldását kívánjuk!

Dr. Kanász Gábor

 

Dr. Ámon György (fogorvos főorvos)

Ámon doktor 1942. július 22-én Dorogon született. Egy testvére volt. Édesapja kereskedőként tevékenykedett. 1956-ban az Esztergomi István Gimnáziumba nyert felvételt, ahol 1960-ban érettségizett. Kitűnő tanuló volt. Érettségi után szerszámgépgyárban dolgozott. Szülei biztatására jelentkezett az Orvosi Egyetemre. 1966-ban a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen végzett. Fél éves katonai szolgálat után kezdte el az aktív fogorvosi munkát Esztergom-kertvárosban. Ekkor még a fogászat a kórházhoz tartozott. 1980-ban átadásra került a Kertváros Nyitrai utcai rendelő, azóta 2009-es nyugdíjba vonulásáig ott praktizált.

A fogorvoslás mellett aktív közéleti szerepet is vállalt. 1990-1994 között Esztergom Város Képviselő-testületének tagja, valamint a részönkormányzat vezetője volt. 1994-1998 között Esztergom város alpolgármestere, valamint Magyarok Világszövetsége Esztergom környéki Szervezetének elnökeként is tevékenykedett. A fontos közéleti tevékenységei mellett fogorvosi feladatait továbbra is ellátta Esztergom-kertvárosban.

1966-ban kötött házasságot, és azóta is (54 éve) boldog házasságban él feleségével. Két fia van. Az idősebb orvos, a fiatalabb informatikus. 2 unokája született, az egyik ugyancsak orvos. Egyetemi évei alatt aktívan zongorázott és gitározott A zene életében mindvégig meghatározó szerepet töltött be, zongorán játszik.

Szakmai munkáját mindig nagy igényességgel és alapossággal végezte. Közeli és távolabbi munkatársai szakmai tudása mellett tisztelték egyenességét, következetességét. Munkabírása, betegekkel szembeni empátiája volt híres. A fogorvosi feladatok ellátásán felül fontos megemlíteni azt is, hogy fogorvos jelölteket igen magas szakmai színvonalon és nagy türelemmel oktatta a szakma fortélyaira. A praktizálást betegei megelégedésére nyugdíjba vonulásáig folytatta.

Az esztergomi -és különösen a kertvárosi- betegek elismerését kivívó áldozatos gyógyító munkássága, 53 éven át tartó magas szintű, alapos és igényes fogorvosi munkája, a mindennapos egészségügyi alapellátás területén végzett lelkiismeretes munkája elismeréseként Dr. Ámon György méltó tulajdonosa lesz a Dr. Gönczy Béla-díj „Esztergomi Gyógyításért” kitüntetésnek, amihez ezúton is szívből gratulálok!

Tordainé Vida Katalin