DR. MAGYAR KÁROLY (1903-1981)

 2020.08.18 09:11

Magyar_Karoly_1.jpg 1903. augusztus 21-én, Nagybecskereken született, az egykori Torontál Vármegyében, a mai Szerbiában. 1921-ben a Budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi fakultásán kezdte meg tanulmányait, s 1929-ben szerzett orvosi diplomát.

1949-ben nevezték ki a Dorogi Szénbányák annavölgyi körzeti orvosává, ahol ellátta a helyi futballcsapat sportorvosi és az iskola-orvosi teendőket is. 1955. januárjában a Dorogi Járási Kórház Rendelőintézethez került felülvizsgáló fõorvosként, s ekkor Dorogra költözött.

1957 december 1-tõl átvette a Rendelőintézet gyermekszakrendelését, ezzel egyúttal ellátta a Dorogi Járási Kórház szülészetének, a város csecsemõintézményeinek gyermekszakorvosi felügyeletét, egészen az 1976-ban történt nyugdíjazásáig. 1952-ben és 1972-ben Egészségügyi Miniszteri dicséretben részesült.

1953-ban egy Sárisápon történt külszíni robbanás következtében történt tömegkatasztrófa során végzett munkájáért az EÜ Kiváló dolgozója címmel tüntették ki. 1979-ben Aranydiplomát kapott. Életvitelét a legnehezebb körülmények között is szármázásából és neveltetéséből adódó erősen vallásos irányultságú magyarságtudata határozta meg, ebben a stílusban nevelte gyermekeit is. Szakmája gyakorlását is ez befolyásolta, ezért telepedett meg a mai Magyarországon és nem tért vissza az időközben szerbbé vált szülőföldjére.

Az 1956-os forradalom alatt sem választotta a menekülést, hanem Vöröskeresztes küldetésének teljesítése után hazájában keresett ismét boldogulást.

Szakmája iránti rendkívüli érdeklődése mellett különösen fiatal korában erős vonzalmat érzett a természetben ûzhető sportok iránt. Gyakornoki évei alatt a szegedi klinika nyolcpár evezősének volt tagja, itt együtt evezett a Dorogi kórház egykori igazgatójával Dr. Miskolci Zoltánnal. Gyerekkora óta rendszeresen lovagolt. Felnőtt korában szenvedélyes agarász volt, vadászott, később a megváltozott körülmények következtében mind e szenvedélyek az álmok világába távoztak. A természet iránti vonzalma később a dunaparti piknikekben, kempinges szabadságokban nyert kielégítést. 1981-ben nem sokkal 78. születésnapja után halt meg.

Régi Dorog

(forrás: Közhírré tétetik 2006. április)