IN MEMORIAM DR. MAGYARSÓKI FERENC (1935-2015)

 2020.07.08 06:47

magyarsoki.jpg  Egyre kevesebben vannak már abból a főorvosi karból, amely a Vaszary Kolos Kórház fénykorát jelentette.  85 éves lenne dr. Magyarsóki Ferenc főorvos, aki Esztergomban megteremtette a modern urológiai betegellátást. Emlékezzünk rá!

 

Magyarsóki Ferenc 1935-ben született Miskolcon. Ott végezte el a középiskolát, majd a Semmelweis Orvostudományi Egyetemre jelentkezett. 1959-ben kapta meg általános orvosi diplomáját.

Már az egyetem alatt is, mint medikus dolgozott az OTKI Szülészeti Osztályán. A diploma megszerzése után Győri professzor állást biztosított neki, de a kor szokása szerint a fővárosi intézményekből bizonyos időre vidékre küldték az orvosokat. Így került Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe, a megyei kórházba, a mellkas sebészeti osztályra. Innen került át a nőgyógyászatra, és egy minisztériumi rendelet alapján ott is ragadt. Lelkesen dolgozott a terhespatológián. 1963-ban szakvizsgáját is letette.

Miután a minisztérium feloldotta az orvosok állásváltoztatási zárlatát visszakerült az OTKI-ba.

 

Elsajátította az urológiai-nőgyógyászatot és bár mindig nosztalgiával gondolt a szülőszobára, érdeklődése egyre jobban az urológia irányába vitte. Az OTKI-ban rendszeresen oktatott is, tanfolyamokat vezetett.

 

1973-ban Mátyus Lajos invitálására Marczell István nyugdíjba vonulása után jött Esztergomba, még mielőtt kandidátusi fokozatát megszerezhette volna.

Hihetetlen munkabírással és szervező erővel tégláról-téglára felépített itt egy új urológiai osztályt2 év alatt ötszörösére nőtt a műtétek száma és a műtéti repertoár is jelentősen kibővült.

1986-ig ez az osztály látta el az egész megye urológiai betegeit. Az akkori idők mintaosztályát hozta létre. A miniszter is ellátogatott hozzá, és a Parlament Egészségügy Bizottsága is tartott itt kihelyezett ülést.

 

Példamutató tudományos munkát végzett, több világkongresszusra is eljutott.

Számos tanítványának adta át tudását, akik az ország különböző településein folytatták a tőle elsajátított munkát.

Közéleti ember is volt. Önkormányzati képviselőként 4 éven keresztül vezette az esztergomi Képviselő-testület Egészségügyi Bizottságát.

 

Nehezen élte meg, hogy a 90-es években történt egészségügyi átszervezések elsőként az általa létrehozott esztergomi Urológiai Osztályt érintették. Az elvesztette önállóságát és matrix rendszerben működött tovább a sebészettel.

Magyarsóki Ferenc munkásságával kitörölhetetlenül beírta nevét Esztergom Város egészségügyének történetébe.

 

Nyugdíjba vonulásakor a vele készített interjúmban a befejező mondatai így hangzottak:

„ Büszke vagyok, hogy néhány embert sikerült elindítanom a pályáján. Büszkeséggel tölt el, hogy volt egy küzdelmes ¼ század az életemben, amikor a betegek szeretetét élvezhettem, és azt a bizalmat, ami mindnyájunk életében manapság hiányzik.”…

 

Osvai László dr.