100 ÉVE SZÜLETETT DR. RUSSAY GYÖRGY (1920-1986)

 2020.02.17 10:26

russay.jpeg Vajon hányan emlékeznek még rá Esztergomban, és a Vaszary Kolos Kórházban? Szeretett tagja volt egy olyan orvosi gárdának, akiket csak „aranycsapat”-ként emlegettünk a közelmúltban is. Születése 100. Évfordulóján tisztelettel hajtunk fejet az emléke előtt!


Russay György Szobráncon született 1920. február 27-én.

 

Szobránc Kassától ( Márai Sándor, Bacsó Péter. Radványi Géza és Salkházi Sára szülővárosa ) keletre a szobránci patak partján fekvő kb. 6000 lakost számláló kisváros. Oklevelek már a XIV. századtól emlegetik.

Híres fürdőjéről már 1312-től vannak dokumentumok. A múltba vesző családi krónikák szerint évszázadok óta éltek itt a Russayak, akiknél hagyomány volt, hogy a család elsőszülött fiúja az orvosi hívatást válassza.

Russay Gábor - Russay György édesapja - is Hippokratész papja volt, tüdőgyógyászként. A kisváros szlováksága is kedvelte és tisztelte gyógyító tevékenysége okán is. Szerencsről választott feleséget, Erős Rozália személyében, aki 3 fiúval ajándékozta meg férjét. Az első fiú – Gábor – után, Russay György is az orvosi hivatást választotta, öccse pedig a katonai pályát.

György a középső fiúként hamar elkerült a szülői háztól. Nagybátya Zalaegerszegen élt, és ide jött a fiatal Russay György is. Középiskolai tanulmányait Kaposvárott tudta le, és ezután a Pécsi Egyetem Orvosi Fakultására iratkozott be.

1944-ben szerezte meg diplomáját.

A történelem szele őt is megérintette, de nem söpörte el.

Ungvárnál sikerült megszöknie az Oroszországba tartó vonatról és a fővárosba ment.

Mint orvosnak az első munkahelye a Siesta Szanatórium volt.

Ma ez az épület a Kékgolyó utcában az Onkológiai Intézetnek ad otthont.

Eredetileg babasti Schwartzer Ferenc (1818-1889) a magyar elmegyógyászat kiváló orvosa alapította 1852-ben saját költségén.

Akkor „Budai Elme és Ideggyógyintézet” volt a neve. Ebben az intézetben halt meg Szemere Bertalan ( 1812-1869 ) a 49-es kormány miniszterelnöke. Az alapító fia – Schwartzer Ottó – a Magyar Vöröskereszt újjászervezője fejlesztette, modernizálta az intézményt. Az alapító unokája Ottó is ideggyógyász volt, de a Lipót konkurenciája miatt általános szanatóriummá alakította át az intézményt, és így jött létre a Siesta Szanatórium, amelyben ápolt volt a perzsa sah, Bell a telefongyáros, és itt halt meg rövid időn belül az Esztergomból mentővel ideszállított Babits Mihály. Kezelték itt József Attilát is! Ebben az intézményben kezdte orvosi pályafutását Russay György!

( A kórház 1950 júliusáig még a Posta Betegbiztosító Intézete volt, de rövidesen Kékgolyó utcai Állami Kórházzá vált)

Nem sokáig maradt az első munkahelyén, egy barátja átcsábította a Rókus Kórházba, az ottani orr-fül-gégészeti osztályra.

Itt az osztályvezetést a nagytekintélyű, sok ország által elismert Rétki Aurél látta el.

Russay György az akkori Magyarországon, az elérhető legjobb iskolában sajátította el az orr-fül-gégészet tudományát.

Nehéz lenne felsorolni, ki mindenki került ki erről az osztályról, akik később meghatározó egyéniségeivé váltak szaktudományuknak. Csak példaként sorolnék fel néhányat közülük:

Bánfay Iván, aki Kölnben lett professzor, Bánhidy Ferenc, aki az Országos Onkológiai Intézetben a Fej-Nyaksebészeti Intézet vezető egyetemi tanára lett, Nyíri Zoltán, aki Siófokon vállalt osztályvezetői feladatot.

Russay György pedig, a Babitsot is kezelő Kiss Ernő utódaként Esztergomba került.

1958-ban hagyta el a fővárost. Nem egyedül, mert vele volt felesége Szokol Klára is. A bölcsészhallgató, fiatal Kálárával, még 1951 elején ismerkedett meg, és néhány hónap múlva – augusztusban – már feleségül is vette. Házasságukból 3 gyermek – 2 lány és 1 fiú született. A fiú, a családi hagyományokat tovább örökítve orvos lett. Ma Ausztriában dolgozik, édesapja szakterületén, hisz jónevű gégész lett.

Russay György gyakorlatilag a semmiből teremtette meg Esztergomban az orr-fül-gégészeti fekvőbeteg ellátást.

Sokan tanulták nála a szakmát, akik a fővárosból érkeztek, de a szakvizsga után megfelelő tudással továbbálltak.

Két egykori tanítványának a véleményét idézném fel születésnapi megemlékezésként.

Dr. Votisky Péter Esztergomban kezdte orvosi pályáját Russay György mellett, és a Madarász utcai gyermekkórház Orr-fül-gégészeti Osztályának vezetőjeként emlékezett egykor főnökére:

 

„ Nagyon lehetett szeretni őt, attól eltekintve, hogy Isten nyugosztalja szegényt, nagyon kihasznált minket. Amikor leszerelés után márciusban odamentem azzal fogadott, hogy nyáron a gégész nem mehet szabadságra, mert akkor van a szezon”….

 

Fésüs Gábor főorvos, aki szintén Esztergomból indult és később Komáromban látta el magas szinten a gégészeti betegeket, ismerte, dolgozott Russay Györggyel. Ő így emlékezett egykori főnökére:

„A zalaegerszegi főnököm nem volt egy nagy szakember, Russay viszont egy iskolateremtő nagy ember volt. Önállóságra tanított bennünket, hihetetlen mennyiségű műtétet végezhettünk. A vadászat volt a szenvedélye, kiválóan hegedült és teniszezett. Egy felvidéki orvos fia volt. Réthy Aurél volt egykor Magyarország, de talán a világ egyik leghíresebb gégesebésze. Műtétek voltak róla elnevezve. Az Ő adjunktusa volt Russay. Volt egy több kötetes szakmai könyvünk, melyben különböző műtétek voltak leírva. Russay elolvasta, lerajzolta magának és elvégezte a műtétet, bár addig soha ilyet nem csinált. Kicsi, vékony kezei voltak, hihetetlen manualitással rendelkezett”.

Russay György népszerű és szeretett orvosa volt az esztergomi kórháznak.

Sokan tudták róla, hogy egyik legnagyobb szenvedélye a vadászat. Ez a sport is családi hagyomány volt a Russayaknál, Gyuri bácsi 13 éves kora óta vadászott.

60. évét betöltve nyugdíjazták, de ő nem tudott elszakadni a betegektől, és a Váci Kórház Orr- fül-gégészeti Osztályának vezetését elvállalta.

Elismerték a munkáját, számítottak rá ott is. 6 éven keresztül hetente 2x járt haza.

De ezt a hihetetlen vitalitású embert is legyőzte a betegség. Agyműtéte után még talpra állt, de már kevés idő adatott meg neki.

1986. május 26-án kórházunkban hunyta le a szemeit, és esztergomi földben alussza örök álmát.

 

Mi esztergomiak mindenesetre tisztelettel hajtjuk meg fejünket dr. Russay György emléke előtt születésének 100. évfordulóján!

Osvai László dr.