MONDD A NEVED - DR. SZOLÁR BÉLA

 2019.11.10 11:30

Szolar_Bela.jpg 1967-ben került bemutatásra Zsurzs Éva fekete-fehér filmje. A főbb szerepeket többek között Avar István, Berek Kati és Tomanek Nándor alakították.


A film egy férfi történetét dolgozza fel, aki a második világháború idején 13 éves kisfiú volt a Szovjetunióban. A megszálló németek a gyermekkel pszichológiai kísérleteket végeztek és ennek eredményeként „kitörölték agyából a múltját”.. A gyermek Magyarországra került, itt nőtt fel, sok éven keresztül feledve származását. Végül is úgy adódott, hogy egy pszichoanalitikus megpróbálkozott hipnózissal, gyógyszeres szuggesztióval felidézni a múltját. A filmbeli orvos szerepét Tomanek Nándor alakította.

A ma is gondolatokat ébresztő alkotás megtekintését mindenkinek ajánlom.

Kevesen tudják, hogy a történet nem kitalált mese. Tomanek Nándor dr. Szolár Béla neurológus alakját jelenítette meg.

Ki is volt Szolár Béla, aki a Szentgyőrgymezői temetőben nyert végső nyugalmat?

 

Szolár János és Juhász Ilona házasságából született Esztergomban 1912. Január 27-én. Elemi iskoláit szülővárosában végezte. Orvosi diplomáját 1939-ben vehette kézbe Budapesten. Katonaorvos lett. Honvédségi szolgálatát, mint tartalékos kerékpáros hadnagy 1939. November 1-én Nagykanizsán kezdte.

1940. május 1-én került hivatásos állományba honvéd főorvosként.

Ugyanez év decemberében önkéntes jelentkezés alapján a m. kir 1 honvéd ejtőernyős zászlóaljban lett részlegvezető főorvos.

1942. novembertől 43 májusáig az orosz hadműveleti területen a m. kir. 2. Honvéd repülő dandár vezető orvosa volt. 1942-től már orvosszázados volt.

1943-ban vezényelték Pápára és itt tevékenykedett 1945 márciusáig.

Pápán nősült meg 1944. december 13-án. Felesége dr. Szántó Zsuzsanna okl. közgazdász lett. Házasságukból gyermek nem született-

1945 májusában az új magyar honvédségnél jelentkezett szolgálattételre.

„1946. Szeptember 20val az 5000/1946 M.E. rendelet 2 § 2. Bekezdésének „a” pontja alapján ellátási igényének meghagyása mellett a tényleges szolgálatból elbocsájtatott.”

Ideggyógyászatból még 1939-ben szerzett szakvizsgát.

Számos tanfolyamot végzett el, képezte magát.

Repülőgép vezetői képesítéssel rendelkezett, sebészeti, röntgen és baleseti sebészeti tanfolyamokat is elvégzett.

1956-tól 1976-ig volt az Esztergomi Kórház dolgozója, először, mint neurológus, majd a Rendelőintézet főorvosaként. Visszahúzódó, magányos életet éltek feleségével a Kis-Duna sétányon. A betegség az orvosokat sem kíméli.

„Dr. Szolár Béla idegszakorvos, orvosalezredes, nyugalmazott SZOT ellenőrzőfőorvos 1983. Szeptember 18-án, életének 71-ik évében türelemmel viselt, hosszú betegség után elhunyt”

Emlékét megőriztük?!