A GÖNCZY BÉLA DÍJ TÖRTÉNETE

 2019.10.27 19:05

GB_dij.jpg 2000 óta adja ki Esztergom Város Önkormányzata a Gönczy Béla díjat az esztergomi orvostársadalom munkájának elismeréseként. 2019-ben a díjat Dr. Szentjóbi-Szabó Zoltánnak ítélte  a Testület. A korábbiakban a díjátadó méltatását közöltem, de talán annyi év után ismerkedjenek meg a díj alapításának történetével is, és soroljuk fel kik kapták meg ezt az elismerést.


Az ekor-lap tulajdonosa és szerkesztője 2000-ben az Esztergomi Önkormányzat képviselője volt. Ebből a pozíciómból érthető, hogy sok egyéb más kezdeményezés mellett arra törekedtem, hogy az esztergomi orvostársadalmat az Önkormányzat megismerje és munkáját értékelje.

Sikerült elfogadtatnom a jevaslatomat, és a Képviselő-testület Gönczy Béla nevével fémjelezve kitüntetést alapított, Az eredeti elgondolásomat is elfogadták képviselő társaim, nevezetesen, hogy a díj 1 személynek, 2 évente kerüljön odaítélve és a kitüntető címet a mindenkori minimálbér 10-szeresét jelentő pénzjutalom is kísérje. Az átadására 2 évenként Semmelweisz Napon kerüljön sor.  Az elismeréshez egy emlékplakett is társult. Ennek elkészítésére  Peternák Gusztváv fiát, Zoltánt kértem fel.

Peternák Gusztávot, egy kiváló művész volt. Számos alkotása között szeretném megemlíteni a Babits kisplasztikáját, amely ma i s a Belgyógyászati Osztály falát díszíti. A beteg mestert volt szerncsém ismerni és kezelni. Fia, Zoltán édesapja tehetségét örökölte. Őt kértem fel a Város nevében a Gönczy Béla díj emlékérmének elkészítésére. Azt gondolom,  hogy  kitünő munkát végzett.

2000.junius 30-án került sor ünnepályes keretek között  az első kitüntetés átadására. Postumus kapta meg dr. Mohos Zoltán.

A 2002. év ben július 1-én Szállási Árpádot díjazta az Önkormányzat.

2 év mulva Szontágh Csaba kapta a díjat postumus.

2008-ban  Magyrsóki Ferenc és Zsenbery Dezső is részesült a kitüntetésben.

Időközben Esztergom Város Önkormányzata átalakította a városi kitüntetések rendszerét és számos területen alakított ki elismerést jelentő díjakat, a Gönczy Béla díj példáját követve.

2017-ig az Esztergomi orvosok munkáját elismerő díj nem került kiosztásra.

2017-ben az Önkormányzat újra úgy ítélte meg, hogy az esztergomi orvosok munkáját elismeri a korábban alapított díjjal. Ehhez már pénzjutalom nem járt, és több személy számára is odaítélhetővé vált, és nem kötődik immáron Semmelweisz Naphoz sem.

Igy kapott Gönczy Béla díjat 2017-ben március 23-án Hermann Károly és Pátkai István,  és 2018-ban,  június 29-én Gréger Ottilia, Törös Péter és Bense Tamás.

Az 2019-es díjat az Idősök Napján adták át Szentjóbi-Szabó Zoltán kollegánknak

Az 2019. október 13-án megválasztott új Önkormányzat első tevékenységei között, nyilván nem az orvostársadalom megbecsülése lesz, de érdeklődéssel várjuk,  hogy  az új Testületben az egészségügyet kik és milyen fajsúllyal fogják képviselni.