ESZTERGOM ANNO

 2019.06.24 09:42

250px-Esztergom-Sandor-palota-romos.JPG 104 éve az Esztergom és Vidéke 1905. június 22-i számában arról tudósít, hogy négy hivatal, a kir. adóhivatal, a számvevői kirendeltség, a pénzügyi biztosság és pénzügyőrség október hó 15-én a Kamenszky-féle házba költöznek.

De nézzük sorjában a ház történetét:

A ház helyén Bottyán János serfőzdéje állt. (A király 1698-ban szabad italmérést biztosított neki.)

A telken talált pincében rendezte be ideiglenes serfőzőjét a köbölkúti birtokán épülő sörfőző elkészültéig.

Ekkor, egy vesszőfonatból és sárból hevenyészett, szalmafödeles épület állt a telken, ami a köbölkúti épület felépülésével elhagyottá vált.

Bottyán vagyonának elkobzása után Kukländer Ferenc városparancsnoké lett, akitől Papes Ádám, a városőrséghez tartozó alezredes vette meg, és vályogházat épített ide.

Az ő özvegye, Kosztolányi Erzsébet adta el 1718-ban gróf Sándor Menyhért alispánnak, akinek a fia, Mihály 1823-ban új épületet emelt egy ismeretlen esztergomi kőműves mesterrel.

Sándor Mihály összesen kilencezer forintot költött a házra, amit 1740-es években átépítettek.

Az 1770-es években, Sándor Mihály fia, Antal kibővítette, és mai formájára alakíttatta, feljegyzései szerint kétezer forintot költött rá. Jövedelmei növelésére 1778-ban nyilvános fogadót nyitott itt.

Ez volt a gróf Sándor család Esztergom megyeszékhelyi lakása, ami 1806-ig maradt a család tulajdonában.

A 19. század elején Kamenszky István Elek nevű fia vette meg az épületet.

Ettől fogva a Kamenszky család volt a tulajdonos, akik Esztergom neves polgárai voltak.

Ők a palotán csak kisebb változtatásokat hajtottak végre, belső tereken nem módosítottak.

A 19. század elejéből származik az épület déli szárnyának végében levő torony. Ez idő tájt épült a kert végében jelenleg is látható, de meglehetősen rossz állapotban található kerti pavilon, ami kápolnaként funkcionált.

Az Esztergom és Vidéke 1905. június 22-ei számában arról tudósít, hogy négy hivatal, a kir. adóhivatal, a számvevői kirendeltség, a pénzügyi biztosság és pénzügyőrség október hó 15-én a Kamenszky-féle házba költöznek.

1931-től az Országos Szent Gellért Egyesület tartott kultúr-összejöveteleket a ház Szent Gellért-kápolnája előtt.

A második világháború után államosították, a földszinten, az emeleten és az udvari földszintes szárnyban (melléképület) állami bérlakásokat alakítottak ki.

Az épület felújítására több alkalommal történtek próbálkozások a 80-as években, de csak apróbb javításokat végeztek.

A rendszerváltás után a bérlakásokat kiürítették és Esztergom Város Önkormányzata a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának adta át. Felújítása után a testület székhelye lett volna.

A tetőszerkezetet felújíttatták, de végül nem vették birtokba az épületet.

Jelenleg a romos épület 2002 óta az önkormányzat tulajdona.

A Sándor-palota egy kétszintes, barokk saroképület, alapterülete pontosan 881 négyzetméter.

Homlokzata hét tengelyes, a kapuzat díszes keretezésű, kosár-íves, a középtengelyben nyíló, zárókövén a Sándor család bárói címere látható.

A belső falképek és díszítőfestések a 18. század végéről származnak.

http://muemlekem.hu/muemlek?id=6193

Forrás: wikipédia

Kiegészítés:

 

KAMENSZKY ISTVÁN (1797- 1858) 1. | egészségügy, kultúra ...

archivum.ekor-lap.hu/egeszsegugy/2014/kamenszky-istvan-1797-1858-1