IN MEMORIAM: BÁRDOS ISTVÁN (1945-2019)

 2019.05.28 10:23

bardos21.jpg Nagy veszteség érte a közéletet, a kulturális életet. Hosszan tartó, súlyos betegség következtében életének 73. évében elhunyt dr. Bárdos István, a kiváló művelődéstörténész, barátainak csak Bárdos Pista.


1945. szeptember 27-én született Battonyán, ahol a Mikes Kelemen Gimnáziumba járt. Debrecenben végezte felsőfokú tanulmányait: a Tanítóképző Intézet népművelés-könyvtár szakán, majd 1974−1977 között a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar felnőttnevelés-közművelődés szakán, 1981-ben pedig egyetemi doktorátust szerez kultúrafilozófia-művelődéstörténetből.

1968-tól Kisbéren az Erkel Ferenc Művelődési Ház igazgatója; 1973−1989 között Esztergom Városi Tanács VB Művelődési Osztály közművelődési főmunkatársaként szervezi a város képzőművészeti és fotós életét, gondozza a nemzetközi kulturális kapcsolatokat; 1989-től 2007-ig, nyugállományba vonulásáig, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (Tatabánya) közgyűjteményi és közművelődési vezető főtanácsosaként feladata többek között a közművelődés, a tudományos élet, a megye művészeti életében fontos szerepet játszó közgyűjteményekkel kapcsolatos megyei stratégiák döntésre való előkészítése, megvalósításuk elősegítése. Feladata volt még a megyei könyvkiadás gondozása, különböző kutatások kezdeményezése, kivitelezése és támogatása, ösztöndíjak meghirdetése, finanszírozása. 1975-től hazai és külföldi (szlovákiai, finnországi, ausztriai, erdélyi) kiállítások sorát szervezi, nyitja meg, katalógusokat, művészettörténeti vonatkozású albumokat, kiadványokat szerkeszt, azok előszavát írja.

Rendszeresen publikál különböző lapokban képzőművészek, fotográfusok munkásságával kapcsolatos írásokat. Az 1974−1989 közötti időszakban támogatja és segíti az Esztergomi Fotóklub működését, folyamatosan dolgozik Esztergom és Párkány képzőművészeti kapcsolatainak gazdagításán.

Kutatási területe: a Dömös, Esztergom, Tatabánya, Komárom, Révkomárom, Dunaszerdahely, Érsekújvár, Párkány által határolt vidék kulturális élete, a területen élő, alkotó művészek tevékenysége. A XX. század világháborúinak, impériumváltásainak, rendszerváltozásainak hatása a Duna bal és jobb partjának képzőművészeti életére.

Jelentős szakmai szervezeteknek volt tagja és töltött be különböző tisztségeket: TIT Komárom-Esztergom Megyei Szervezete művészeti szakosztályának tagja (1968−1973); TIT Városi Szervezete elnökségi tag (1973−1985); Magyar−Finn Baráti Társaság Esztergomi Szervezet tagja (1975−2017); Esztergomi Nemzetközi Gitárfesztivál titkára (1975-től), igazgatója (1981−2001); Balassa Bálint Társaság Esztergom Évlapjai Szerkesztő Bizottság titkára (1979−1984), főszerkesztője (1984−2015); Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság (Tata) alapító tagja 1995-től; Szent György Lovagrend lovagja (1996-tól); Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület (2009-től); Esztergomi Művészek Céhe (2007-től).

Komárom-Esztergom Megyéért Szakmai-díj elismerést kapta 2006-ban.

Rendszeresen publikált-többek között-az Esztergom és Vidéke Társadalmi és Kulturális Folyóiratban.

Mindig élvezettel olvastam igényes, pontos fogalmazású írásait. Egy lapszámbemutatón ismerkedtünk meg, és az ismeretségből barátság lett. Sokszor kértem ki tanácsát, hozzászólását a magam írásairól. Jó volt hallgatni, és megfogadni érvekkel alátámasztott szakmai véleményét. Az Esztergomi Művészek Céhében és a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesületben is önzetlenül támogatta működésemet. Jókat beszélgettünk, volt, hogy vitáztunk is művészeti ügyekben, de mindig kiderült, hogy egy hullámhosszon vagyunk. Több kiállításomat megnyitotta, hozzáértéssel, szeretettel. Úgy volt, hogy Ő fogja megnyitni a kiállításomat 2018 novemberében is az esztergomi Szentgyörgymezői Olvasókörben. Aztán felhívott telefonon, és közölte, hogy beteg, így sajnos nem tudja vállalni, majd legközelebb…

Emlékedet, életművedet megőrzöm, megőrizzük. Búcsúzunk tőled Bárdos Pista szívünk szeretetével.

(Temetése június elsején, szombaton, 12 órakor lesz Tatatbányán, a Síkvölgyi úti temetőben.)

Írta: A. Bak Péter

2019. május 16.