DR. FELFÖLDI ÉVA KITÜNTETÉSE

 2019.03.18 15:22

felfoldi_12.jpg 2019. március 15-én ünnepélyes keretek között nyújtották át dr. Felföldi Évának Esztergom Város „Pro Urbe” kitüntetését. A főorvos nőnek is szívből gratulálunk!


Felföldi Éva, bár nem Esztergom szülötte, de élete, munkássága ezer szállal kötődik a Városhoz. Budapesten született, és amikor édesapját az esztergomi sportrepülő gyárban alkalmazták tesztpilótának, akkor költözött a család Szent István városába.

 

Középiskolai tanulmányait a Dobó Katalin Gimnáziumban végezte. Elsőre nem vették fel az egyetemre, ekkor rövid ideig a dorogi kórházban takarítónőként dolgozott, majd segédápolói munkát is ellátott a gyermekosztályon. Az egyetemi évei alatt, Magyar Imre professzort hallgathatta, az ő hatására választotta hivatásául a belgyógyászatot.

 

A diploma megszerzése után a pályáját az esztergomi belgyógyászati osztályon kezdte és nyugdíjáig maradt az osztály meghatározó szellemiségű gyógyítója.

 

A belgyógyászati szakvizsga mellett dr. Szontagh Csaba tanácsára a cukorbetegek gyógyításának specialistája lett. Ő hozta létre Esztergomban az első diabetológiai szakrendelést. Attól, hogy ennek a területnek a környéken elismert specialistája lett nem adta fel azt az elvét, amit egész életében gyakorolt is, nevezetesen, hogy az egész embert kell vizsgálni és gyógyítani. Ezt teszi ma is a kórház dorogi telephelyén, ahol nyugdíjazása után vállalta a környék cukorbetegeinek gyógyítását, gondozását a rá jellemző, példamutató gondossággal, humánummal és szakismerettel.

 

Tudását, ismereteit mindig is szívesen osztotta meg kollegáival és betegeivel is.

 

Napjainkban is diabétesz klubbot működtet.

10 éven keresztül az Árpád-házi Szent Erzsébet Szakközépiskolában tanította a fiatalokat.

Fontos szerepe volt a Szatmári Irgalmas Nővérek Szociális Otthonának megteremtésében is.

 

2000-ben Michels Antal atya a Belvárosi templom plébánosa lett a kórház lelkésze. Az ő munkájának segítésére jött létre az a beteglátogató csoport, mely a betegek látogatását, a velük való szeretetteljes beszélgetést, vigasznyújtást, bátorítást, közös imádkozást tűzte ki céljául. Ennek a csoportnak a vezetője, irányítója Felföldi Éva lett.

Hihetetlen energiát fektetett bele ebbe a tevékenységbe „A régiek jól tudták, hogy a test és a lélek összetartozik” – vallotta a beteglátogatás fontosságáról

 

„Értékzavaros világunk megváltozását csak a jóság, a tiszta értékek

felmutatásától várhatjuk! Missziós tevékenységünk is ezt szolgálja,

figyelmes szeretetünk által terápiás eszközzé válhatunk.

Istenszeretetünk, a másik, a beteg, az elesett ember iránti szeretetünk

változást hozott az egészségügyi személyzet szemléletében. Hiszem,

hogy hozzájárulunk a kórház humanizálásához!”

 

Fáradhatatlanul és önzetlenül dolgozik ma is azért, hogy a kórházkápolnában hitéleti tevékenység történjen.

 

A kápolna takarításától kezdve a sekrestyési feladatokon át a szentmisék szervezéséig a felmerülő munkákat, ő és néhány segítője végzi.

 

Életének három alappillérének tartja a hitet, a családot és a hivatást. Férjével, Vilmos Péterrel 3 gyermeket neveltek fel, és 9 unokának örülhetnek.

 

Esztergom Város közössége már megpróbálta kifejezni Felföldi Éva munkásságának elismerését. Szabó Erna díjjal, Esztergomért Emlékplakett és Szent Adalbert díjjal.

 

A város Képviselő-testülete által most odaítélt Pro Urbe kitüntetés is méltó helyre kerül!

 

Felföldi Éva élete, munkássága a példaképeket kereső, azokban szűkölködő világunkban biztos igazodást jelenthet!