HÉTKÁPOLNA - VÁC

 2019.02.04 09:59

hetkapolna-vac.jpg Minden évben sokan látogatnak a Duna-parthoz közel álló kegytemplomhoz, a váci Hétkápolna története pedig igazán különleges, nem is egy legenda kapcsolódik hozzá. Itt temették el dr Mátray Ferencet, aki elsők között volt az új esztergomi kórház felépítését szorgalmazók között.

Dr. Mátray / Rothkrepf / Ferenc Fóton született 1843-ban. Édesapja a Károlyi család orvosa volt. Nagyműveltségű édesanyja irányította a nevelését. Az egyetem elvégzése után Soroksárra került körorvosnak. Ide feleségével, Pauer János váci városi tanácsos Erzsébet nevű lányával költözött. Nem sokáig volt azonban Soroksáron, hisz 1873-ban már Esztergomban telepedtek le. 6 év múlva járási orvossá nevezték ki. Érdeklődésének középpontjában a köz és népegészségügy állt.

1894-ben dr. Feichtinger nyugdíjba vonulása után ő lett az esztergomi közkórház megbízott igazgatója. 2 éven keresztül irányította a kórházat. Mindent megtett azért, hogy mielőbb egy új közkórház épüljön. Hangversenyt szervezett, és számos beadványt szerkesztett e cél érdekében. 1896-ban lemondott a kórház vezetéséről.

Az Országos Orvosszövetség szervezésének egyik úttörője is ő volt. A helyi szervezet vezetőjeként nem kis része volt abban, hogy 1901 szeptemberében országos kongresszusukat Esztergomban tartották.

1899-től Lipthai János után a megyei főorvosi címet is elnyerte. Szigorú szabályzatot adott ki a körorvosok számára, ami nem váltott ki osztatlan lelkesedést. Munkásságát ugyanakkor mindenki elismerte. Dr. Rapcsák Imre Vácra történt távozása után ő lett a Vörös Kereszt Kórház igazgatója. Nem sokáig töltötte be e tisztségeit, hisz az említett munkahelyi baleset következtében 1901. szeptember 18-án délután 4 órakor elhunyt. 29 évet élt együtt feleségével Pauer Erzsébettel. Egyetlen gyermekük Ferenc, tragikus körülmények között halt meg.

1901. szeptember 18-án a Vörös Kereszt Kórházban ravatalozták fel. Esztergom városa itt búcsúzhatott el tőle. A ravatalnál a város és a megye minden jelentősebb tisztségviselője lerótta kegyeletét.

A valódi temetésre másnap került sor Vácott a “Hét kápolnában”

 

A váci Hétkápolna története

A legenda szerint az 1074-es mogyoródi csata előtt László hercegnek látomása volt. Látomásában egy angyal szállt le az égből, és a királyi koronát Géza fejére tette. Géza fogadalmat tett, hogyha győz, akkor templomot építtet a Boldogságos Szűznek. A csatát követően egy szarvas jelent meg előttük agancsain égő gyertyákkal, ezzel jelezte nekik a helyet, ahol a Mária-templomnak meg kell épülnie. Az angyaljelenés helyén pedig Szent Péter apostol tiszteletére egy kápolna épült.

Sajnálatos módon mind a két hely elpusztult a török hódoltság idején, a kápolna emlékét pedig csak egy közeli forrás őrizte.

Ehhez a forráshoz Migazzi Kristóf püspök templomot emelt, egy váci asztalosmester pedig a betegségéből felépülve egy Szűz Mária szobrot helyezett el a forrásnál. A templomhoz vezető út mellett 1769-ben Wirth Ferenc váci kanonok felállíttatta a Mária hét örömét és hét fájdalmát megörökítő képoszlopokat. Innen ered a név, Hétkápolna.

A forrás vizére sokan orvosságként tekintenek, és mivel a templom és a liget 1815 óta búcsújáróhely, az emberek a búcsúk alkalmával „orvosságot” visznek magukkal a forrásból.

Iloveddunakanyar.hu