115 ÉVE SZÜLETETT DR. SZIGETHY LÁSZLÓ (1904-1979)

 2019.01.08 13:30

szigethy_laszlo.jpg Esztergomban dr. Mátray Ferenc nevéhez köthető az ötlet, hogy nekünk nem kell tüdőszanatóriumot építeni, hisz az akkori Vörös Kereszt kórházban, - a Simor Intézetben - elhelyezhetők a tüdőbetegek. Mátray Ferenc Feichtinger Sándor után, és Gönczy Béla előtt rövid ideig volt a kórház megbízott vezetője, később a megye főorvosa is. Az ő meghívására Korányi Frigyes is eljött Esztergomba.

 

Több évtized telt el mégis, míg a Simor Kórházban önálló tüdőosztály alakult ki. Ennek első vezető főorvosa volt dr. Szigethy László.

 

1928. január 6-án az országban a 37.-ként megnyílt a Tüdőgondozó dr. Horeczky Géza vezetésével. A fekvőbetegek ellátása a belgyógyászaton történt, ahol dr. Rajner János kellő tüdőgyógyászati tapasztalatokkal is rendelkezett.

Erről a kórház akkori igazgatója Eggenhofer Béla 1937-ben így írt: „Dr. Rajner eddigi működése és a belgyógyászati, valamint a tüdőbetegek gyógykezelésében elért eredménye nemcsak a közönség legnagyobb rétegének teljes elismerését és bizalmát, hanem az összes kollegáknak és kórházi orvostársainak teljes megelégedését váltotta ki. Az általa végzett 2 607 tüdőtöltés gyógyulási eredménye pedig vetekszik bármely tüdőtöltéssel foglalkozó intézet gyógyeredményével”

1943-tól önállósult a Simor Intézetben a Tüdőosztály a háborúból hazatért Szigethy László irányításával.

Szigethy László 1904. január 30-án született Enyingen egy 6 gyermekes iparos család legkisebb gyermekeként. Édesapja Szigethy Gyula, édesanyja Kajári Julianna volt A fővárosban végezte el az egyetemet, 1932. december 17-én keltezték orvosi diplomáját a Pázmány Péter Tudomány Egyetemen.1934-től orvosfelügyelő az Állami Collegiumban. A svábhegyi szanatóriumban 1937-től volt alorvos majd pályáját gyakornokként az Erzsébet királyné Szanatóriumban folytatta. 1938-ban belgyógyászatból szerzett szakképesítést. Ez év december 1-től a Szent-János kórházban lett segédorvos. A gümőkoros szakvizsgáját 1941 márciusában szerezte meg.  Ugyanez év nyarán iskolaorvosi egészségtanból is oklevelet kapott. a fővárosi Közegészségtani Intézettől. 1941 augusztusában főorvos lett a kispesti Tüdőgondozóban.

 

Első feleségével 1941. október 18-án kötött házasságot. Reviczky Mária azonban 2 év múlva meghalt. A háború végén nyugatról került haza. Esztergomban a pályafutását a Tüdőgondozóban kezdte, majd a Simor Intézetben a Tüdőosztály vezető főorvosa lett. 1958-tól tanácstag is volt. 1962-ig, töltötte be az osztályvezetői funkciót.  Nyugdíjba vonulása után 1962-től 1964-ig az osztályt Diószegi Tibor és Mohos Iván vezette. 1964 –és 1968 között pedig Teleki Kálmán irányította az osztályt. Ezt követően a tüdőbeteg ellátás Tatabányára került és a Simor Kórház épületében az ideg-elme ellátást szervezték meg. Szigethy László hosszú betegeskedés után 1979. augusztus 29-én halt meg. Sírjára a szentgyörgymezői temetőben tehetjük a megemlékezés koszorúját.

Osvai László dr.