A HŰSÉG NAPJA

 2018.12.11 19:55

hirek.jpg A kormány 2001-es rendelete alapján A HŰSÉG NAPJÁ-vá nyilvánította december 14-ét, annak emlékére, hogy a 1921. december 14–16-án Sopronban és környékén megtartott népszavazáson a lakosság többsége a Magyarországhoz tartozás mellett döntött.


Kerék Imre: Sopron

- TÜSKÉS TIBORNAK –

 

Boltívek. Csipkés gót tornyok. Zegzugos utcák.

Ódon-barna kapuk. Mustszagú pincehomály.

Tűztorony égbeszökő halványzöld fémkupolája.

Szivárvány-ablak ó zsinagóga falán.

Várkerület: lőrés peremén fű halk neszezése.

Márványtáblákra hinti porát az Idő.

Széchenyi súlyos léptétől visszhangzik a kő itt,

s hallod gördülni Berzsenyi szikla-szavát.

Hívnak az árnyas kertek, lombos gesztenyeallék,

Bújócskát játszó gyöngykavicsos patakok,

Gombaszagú erdők ösvényei, tűlevelű csend,

karcsú északi lány: zöldhajú nyírfa susog.

Sopron: időtöltés, csodalátvány az idegennek,

nekem a Város vagy, létemet összefogó,

Tűzvész, háborúk üszke alól dacosan kimagasló,

hogyha neved hallom: zeng a harangszavu múlt.