150 ÉVE SZÜLETETT DR. GÖNCZY BÉLA

 2018.11.26 21:32

dr._gonczy.jpg Az esztergomi Kolos Kórház „életrehívója” és első igazgatója volt. Több mint 30 évig irányította az intézményt. Késői utódainak nem csak időben nem sikerült felnőniük hozzá. ( Tisztelet a kevés kivételnek!) Erre az alkalomra jelent meg a Kolos füzetek legújabb száma. Ebből idézek egy rövid részletet:


Gönczy Béla május 16-án érkezett Esztergomba és 20-án vette át a kórház vezetését Vándor Ödöntől.

 

„Nos, hát ki az a Gönczy Béla, akit az alispán a kórházi vezető állásra kinevezett?" - tette fel a kérdést az Esztergomi Közlöny.

 

„Van egyetemes orvostudományi oklevele, 3 év sebészi szakgyakorlata, melyből 2 évet, mint egyetemi műtőgyakornok töltött, és mely idő alatt szerezte meg műtői képzettségét. Ezen felül a sebészeti szakirodalomban is nagyobb figyelmet érdemlő munkásságot fejtett ki, amiről a kérvényhez csatolt okmányhalmaz közt egy szakműve tanúskodik. Továbbá amint ezen okmányok igazolják a magyar királyi tudományegyetem kórszövettani és törvényszéki intézeténél 1-1 évig, mint gyakornok működött a budapesti Szent Rókus kórházban belgyógyászattal, a Stefánia gyermekkórházban gyermekgyógyászattal a magyar királyi tudományegyetem I. Szülészeti és Nőbeteg Klinikáján a szülészettel és nőgyógyászattal rendszeresen foglalkozott. Van középiskolai orvos és egészségtani tanári, valamint tiszti- orvosi képesítése. Jelenleg pedig folyó év február 1.-től első tanársegéd a magyar királyi tudományegyetem törvényszéki orvostani tanintézetének, és ezen kívül a budapesti büntetőtörvényszéknél, mint második orvos szakértő működik."

 

A polgárság érdeklődve fordult a fővárosból jött főorvos felé. Nem lehetett könnyű helyzetben, hisz minden lépését figyelemmel kísérték. A helyi lapokban rendszeressé váltak a kórházi tudósítások.

Néhány tudósítást ismertetnék a korabeli lapokból:

Amikor Závodi János sárisápi kocsislegény sérvét szerette volna megoperálni az új igazgató főorvos, kiderült a kórház műszerezettsége ezt nem teszi lehetővé. Ő azonban nem adta fel egykönnyen. Kapcsolatba lépett korábbi kollegájával dr. Baross Jenővel a Rókus kórházból. Kollegája személyesen hozta el a szükséges műszereket és így sikeres operációt végzett el a betegen Gönczy Béla, Horacsek, Vándor és Haugh doktorok segítségével.

Júliusban Rumb Arnold 28 éves szabó bal lábát “csontszú” miatt amputálni kellett. A korábban említett doktorok asszisztálása mellett ezt is sikeresen végezte el dr. Gönczy Béla.

Néhány nappal később Csenok kanonok inasának szájdaganatát operálták a kórházban. Gönczy “az ajkától a füléig” felvágta a beteget, aki szerencsésen túlélte a beavatkozást.

 

A közvélemény nem csalódott. Esztergomban eddig soha nem végzett műtétek kerültek bevezetésre a nagy tudású sebész munkája során.

 

Gönczynek sikerült elismertetni magát új munkahelyén.  Pedig a gyógyításon kívül meg kellett küzdenie a rendkívül rossz munkakörülményekkel is. A  fővárosi kórházi viszonyokhoz képest ez jelentős visszaesést jelentett számára.