MEGJELENT A KOLOS FÜZETEK KÖVETKEZŐ SZÁMA

 2018.11.12 21:30

kolos_1.jpg Megjelent a Kolos füzetek következő száma, mely az „Orvos sírok az esztergomi Belvárosi temetőben” címet viseli. A szerző előszavát idézzük:

 

 

Dsida Jenő:   Temetőben

 

Köröttem csend – és temető.

Csak néha suttog valami,

csak néha lehet hallani:

ez ő, ez ő, ez ő! –

Azután minden újra csendes,

és álmodik a temető.  /részlet/

 

Ahogy az ember egyre több évet tud maga mögött, úgy egyre többször kell szeretteit, ismerőseit utolsó útjukra kísérni.

 

Érdemes azonban cél nélkül is kószálni egy-egy ismerős temetőben. Ezt tettem, és teszem én is számtalanszor az Esztergomi Belvárosi temetőben. Esztergom Házsongárdja!

 

Szent István városának múltja, a múltat idéző, jelentő számos egykori itt élő, alkotó neve tekint ránk a sírkövekről.

 

Egy ilyen séta kapcsán merült fel bennem a gondolat: össze kéne „hívni”- írni az itt nyugvó egykori orvos kollegákat.

Vajon mit tudnak mondani nekünk, mai gyógyítóknak? Meghallhatjuk még őket vagy eltűntek a feledés homályába?

 

Vértes Zoárd (Az esztergomi belvárosi temető sírlámpái mellől) alapművéből indultam el és szomorúan kellett tapasztalnom, hogy számos egykori orvos nyughelyét már nem találom.

Sokan vannak viszont, akik azóta lettek itt eltemetve.

Nem kis erőfeszítésbe került, míg adatokhoz jutottam, melyek kiegészítik a sírkőre írottakat.

 

Köszönet azoknak, akik segítettek. Voltak, akik úgy írták le a felmenőikről szóló emlékezéseiket, hogy csak minimálist kellett változtatnom rajta, Máskor hosszú nyomozás után jutottam nem túl sok információhoz.

Egy gyakorló orvos nem törekedhet olyan tökéletességre, mely elvárható egy történésztől vagy egy levéltárostól. Ez a Kolos füzet is bizonyára számos pontatlanságot, esetleg tévedést rejt magában. Mindezekért elnézést kérek! A fűzet célja, talán ellensúlyozza ezeket a hiányosságokat.

 

Természetesnek vettem, hogy a közeli zsidótemető, illetve a Belvárosi templom kriptájában nyugvó egykori orvosok emlékét is itt idézem fel.

 

Ha a Teremtő engedi, a közeljövőben a szentgyörgymezői temetőben nyugvó orvosok emlékét is megörökítem.

.

Osvai László dr.