50 ÉVES AZ IDEG-ELME OSZTÁLY ESZTERGOMBAN

 2018.09.17 11:56

temetes.jpg 2018.szeptember 11-én ünnepi szimpóziumot szervezett Esztergom Város Önkormányzata azon alkalomból, hogy napra pontosan 50 éve indult el a gyógyítás az esztergomi Ideg-elme Osztályon. Erre és az osztályt létrehozó kiváló orvosra prof. dr Leel-Őssy Lórántra emlékeztek az egybegyűltek.


A Város részéről Romanek Etelka polgármester asszony köszöntötte a vendégeket, megkülönböztetett tisztelettel a professzor úr családtagjait: feleségét, gyermekeit, unokáit.

Röviden méltatta Esztergom Város díszpolgárának pályafutását, kiemelve iskolateremtő orvosi eredményeit, de szólt az ünnepelt emberi kvalitásairól, családcentrikus életéről is.

A szimpózium első előadója prof. dr. Nagy Zoltán volt, aki korábban munkakapcsolatban állt Leel-Őssy Lóránttal. Előadásában egy új résztudománnyal foglalkozott. A képzőművészet és a neuroesztétika kapcsolatáról beszélt. Az előadásból kiderült, hogy egyre többet tudunk azokról az agyban lejátszódó folyamatokról, melyek például egy festmény megítélésében, érzelmi feldolgozásában szerepet játszhatnak.

Prokopp Mária professzor asszony Leel-Őssy Lórántnak az esztergomi Balassa Társaságban betöltött szerepét méltatta, kiemelte az ünnepelt emberi nagyságát és példaképül állította a mai fiatal orvos generáció elé

Osvai László főorvos egyfajta konzervatív előadást tartott. Bemutatta Leel-Őssy Lóránt pályafutásának legfontosabb állomásait, eredményeit. Méltatta iskolateremtő szakmai munkáját és az ünnepségen kiosztott Kolos füzetek alapján beszélt az esztergomi Ideg-elme Osztály történetéről is.

Sajnálatos, hogy a Vaszary Kolos Kórházból a szakmai érintetteken kívül nagyon kevesen jelentek meg, pedig a Város által szervezett megemlékezésen a kórház fiatal orvosai megismerkedhettek volna egy olyan életpályával, mely követendő mutat mindannyiuknak. Vélhetően technikai okok miatt az esemény meghívója nem került fel a kórház honlapjára és az intranetre.

Rövid, egyszerű fogadás után a résztvevők átsétáltak, átautóztak a Belvárosi temetőbe.

Itt Pátkai István főorvos úr megindító, nagyszerű beszédben emlékezett egykori főnökére, barátjára.

Esztergom Város polgármestere Romanek Etelka és az alpolgármester Bánhidy László helyezte el a síron a megemlékezés koszorúját. A kórház részéről Pák Péter orvos igazgató koszorúzott.

A Város által szervezett megemlékezést a megjelent családtagok elismeréssel  köszönték meg.