15 ÉVE TÖRTÉNT

 2018.07.09 15:29

ekor.lap.jpg 15 éve ebben a hónapban jelent meg utoljára papír alapon a Kór-Lap, melyet 1991 januárjától havonta kaptak kézhez az olvasók. Ebből az alkalomból a szerkesztő búcsúját adom közre, illetve az utolsó lap tartalmával ismertetem meg az olvasót

 

 

EGYFAJTA BÚCSÚ

 

Utolsó alkalommal jelenik meg az eddig megszokott formában a Kór-Lap.

Engedje meg a tisztelt olvasó, hogy ezért, mint alapító szerkesztő egy kicsit vissza és ugyanakkor előre is tekintsek.

 

14 évvel ezelőtt fogant meg az ötlet, hogy „a Kórház dolgozóit írásos formában rendszeresen tájékoztassuk az érdeklődésre számottartó problémákról”

Kór-Lap címmel havonta megjelenő lapot adtunk ki, a MOK Esztergomi Szervezetének égisze alatt, mely napjainkig a XIII. évfolyamához ért.

13 év egy hozzánk hasonló kis helyi lap életében igen hosszú időszak. Ezalatt számos kudarc, megaláztatás, kritika ért, ugyanakkor hazudnék, ha sikerélményeimet tagadnám.

 

A Kór-Lap többször állt a megszűnés szélén – legtöbb esetben finanszírozási nehézségek miatt – de mindig meg tudott újulni, át tudta hidalni a nehézségeket.

A lap most is megújulás előtt áll. A 2003as évben a Kamara mindössze 1 –azaz1- számot tudott finanszírozni. Csak idő kérdése volt, mikor vetődik fel: lehet-e így változatlan formában megjelentetni a lapot

Nyár végére érlelődött meg a  nemleges válasz. Ennek értelmében a szerkesztői megbízatásomról lemondok.

 

Reményem és hitem szerint a Kór-Lap szellemisége, eddigi megszokott rovatai azonban tovább élnek majd…

2003. szeptember 1-től az interneten, egy új portál jelentkezik eKór-Lap címmel.

 

Itt él maid tovább a 13 éves lap, ahol már nem csak a Kamara, nem csak a kórházunk, hanem Esztergom és térségének egészségügyéről, szociális kérdéseiről illetve ilyen irányú problémáiról, sikereiről olvashatnak a világ bármely tájáról ide „látogató” érdeklődők.

13  valamennyi segítőjének, kritikusának és olvasójának ezúton mondok köszönetet.

Remélem a lap tudott „valamit adni” az olvasóknak.

Bízom benne, hogy aki szerette a Kór-Lapot, az rendszeresen felkeresi majd utódját az ekor-lapot

 

Viszontlátásra a www.ekorlap.hu címen!

 

A Kór-Lap utolsó számában bemutattuk Dr. Éger Istvánt a MOK új elnökét. Szállási tanár úr Sztálin és az orvosok” címmel írt érdekes dolgozatot. Tudósítottunk a Semmelweis Nap ünnepségéről. Bemutattuk Trexler Ilonát, aki a Röntgen Osztály vezető főorvosa lett. Közöltük Bohár tanár úr megemlékezését édesapjáról dr Bohár Lászlóról

 

Utolsó oldalunkon: Korunk hőse a vállalkozó!? Nem a verset olvasó ember?! mottó alatt Serfőző Simon Csak a gazdagodás című versét közöltük. Talán nem érdektelen ma is elolvasni

 

Akit elszánttá esendőségeim

erősítettek: kiállva az országba

mások semmibevettségét,

kisemmizését beszéltem,

zaklató, zajos időtől viharzó

sorsukat, amiből én is részeltem.

 

 

Ijedt riadalmaikat mondtam,

tollászkodó megnyugvásukat, mikor

a könnyebbségek napjaira nyíló ajtókban

felsóhajthattak, míg bele nem

rázkódtak a rádöbbenésbe: pénznél,

gyarapodásnál többre nem néznek.

 

 

Csak a gazdagodás hivalkodhasson,

már megenyhülnek. Beérik kevéske

megelégedettséggel, ami nélkül a kitartás

oszlopa leroppan, s élni nem lehet.

Ám lélekben kilakoltatottan

e hazából, otthontalanul sem.

 

 

Amibe, mint görcseikbe a fák,

rég beletörődött a megalkuvás.

A lelkiismeret hozzászokik

az önáltatáshoz, ámításhoz.

S a szégyentől nem az arcuk,

csak messze az ég alja lángol.