MEGJELENT A KOLOS FÜZETEK LEGÚJABB SZÁMA

 2018.03.19 11:27

Masolat_-_Kolos_Feichtinger.jpg Bár a mindenkori kórházvezetés soha semmilyen formában nem támogatta a Kolos füzetek megjelenését, mégis ezek a füzetek - immáron a  20. - megkerülhetetlenül részévé váltak a Vaszary Kolos Kórház és Esztergom Város egészségügyi történetének. Ezúttal Feichtinger Sándor 200. születésnapjára rendezett konferencia 4 előadását olvashatják szerkesztett formában. A szerzők: Pifkó Anna, Pifkó Dániel és Osvai László. A megjelenést Esztergom Városa Önkormányzata támogatta.

 

…..„Befejezésként idézzünk még pár sort Feichtinger Sándortól, aki az orvossá

avatásának 50. évfordulóján (1890-ben ) a következő gondolatot fogalmazta meg az őt ünneplőknek ( és nekünk is) :

 

„50 éve, hogy orvosdoktorrá,és ezen városnak polgárává lettem. ..

Nincs Esztergom városában és a vele összeépített mellékvárosokban egy utca,

talán egy ház, egy család sem melyben, vagy mint tanácsadó, figyelmeztető,

vagy mint kezelő orvos meg ne jelentem volna. S kiket orvosi pályám kezdetén

bölcsőben ringattak, azok ma unokáikat mutatják be nekem. .. Adjon Isten

e városnak szebb jövőt, jobblétet, boldogságot, felvirágzást, szívben lélekben

hazafiságban egyetértést egyesítést.”

 

Önéletírását pedig a következő sorokkal zárta 1884. november 11-én:

 

„És most megbocsátasz Tisztelt Olvasó, hogy személyemnél oly sokáig időztem,

mert minden alkalommal rámutatni akartam arra, hogy csak a testi

és szellemi munka, a kitartás, a becsületesség, a haza javára való feláldozó

törekvés ama fenséges eszmék, melyek hosszú évek során követettetvén, az

egyénnek fennmaradást, megnyugvást, nem ritkán elismerést, sőt jutalmat

is szerezni képesek”

 

 

Végezetül virtuális sétánkat a Belvárosi temetőben, a családi sírboltnál befejezve,

meg kell állapítanom, hogy Feichtinger Sándor emlékére annyi emléktáblát

kellene felállítani, hogy a felhasznált márványból, bronzból talán egy szoborra is

telne! Nevét, munkásságát nem csak Szent István városában kellene ismerni, de

méltó lenne az országos hírnévre is!”

-Idézet a füzet utolsó oldalából