ADVENTI HÍRLEVÉL NINIVÉBŐL 2017

 2017.12.28 05:36

moszul-290x166.jpg Karácsonyi ajándékként érkezett Pátkai István főorvos úr újabb hírlevele. Technikai okok miatt egy kicsit elcsúsztunk az olvasónknak nyújtott ajándékkal, de az írás nívója talán feledtetni tudja ezt a kis csúszást!

Egy évvel ezelőtt írtam legutóbb az Ekor-Lap.hu (1) kedves olvasóinak. A levelet Dél Szudánból küldtem és a szakmai beszámoló mellett Sass Flóra regényes életű magyar felfedezőnő előtti főhajtás volt az írásom üzenete. A közelmúltban feleségemet kísértem Ruandába, ahol immáron harmadik alkalommal jártunk. A tragikus múltú, népirtással árnyékolt, de mára csodálatosan fejlődő, ígéretes perspektívájú Közép - Kelet afrikai országról több hírlevélben is beszámoltam.

 

Észak Irakból, Mosul-Ninive városból jelentkezem, ahol az Orvosok Határok Nélkül - MSF szervezettel két hónapig segédkezem az egészségügyi ellátás újraindításában, az elsődleges neuro-pszichiátriai gondoskodás megszervezésében. Konzultációs és képzési feladataim vannak. A francia alapítású Orvosok Határok Nélkül szervezet munkatársai súlyos humanitárius krízisekben segédkeznek. Helytállásukat, kockázatvállalásukat, igényes szakmaiságukat az év elején már Dél-Szudánban megismertem. Nagyobbrészt lelkes fiatalok, vagy “nem is olyan fiatalok” számos országból vállalnak hosszabb - rövidebb missziót és szolgálják a bajbajutottakat, mindenfajta megkülönböztetés nélkül.

 

Barátaim most is, mint egy éve, a dél-szudáni misszióm előtt, aggodalommal, féltve marasztalnak:

 

- Tudod, hogy kockázatokkal jár az utad! Okos, amit teszel? Újra és újra alkalmazkodni a helyi viszonyokhoz, feladatokhoz? Bírod még a hosszú utazásokat, a tábori viszonyokat,? Korodban, néhány kivételtől eltekintve a “trópusálló vándorok” is visszavonulnak. Ideje, hogy a család melegét, biztonságát, az otthon kényelmét élvezzétek. Az emlékezéseidben visszamehetsz a katasztrófák sújtotta térségekbe, itthon is szívesen olvasnánk, hallgatnánk beszámolódat.

 

Kedves és szeretetteljes érvelés folytatódik:

 

- Térj haza “bolygó hollandi”, hiszen itthon is járhatsz a gondoskodás kevésbé kitaposott útjain és tanúsíthatod hivatásod gyógyító, vigasztaló, támaszt nyújtó misszióját!

 

A számos lebeszélés között az utóbbi megérint, igaz marasztalás. Mégis elindultam, bár lassan jutottam döntésre. A konkrét hívás segített. Észak Irakban augusztus 20-án foglalták vissza az Izlám Állam uralma alatti egyik fontos erődítményt, Tal Afar-t és elkezdődött az újjáépítés. Mossul - Ninive térségben aktív, a humanitárius tevékenységben nagy tapasztalattal rendelkező MSF svájci központjából jött a hívás. A szervezet felismerte, hogy a katasztrófák körül a pszichoszociális gondok kezelése prioritás és a krízis arra is hív, hogy az elsődleges neuro-pszichiátriai ellátást újjászervezzük. Több mint tíz év óta, Dél-Kelet Ázsiában és Afrikában ezen a területen szereztem tapasztalatokat. Most egy számomra ismeretlen térségben, nagy szükségben dolgozhatok. A válasz kézenfekvő, a feladat ismerős. Menj, indulj Észak Irak-ba, a Gondviselő küld az útra! Tapasztalatodra van szükség és ezért hív az Orvosok Határok Nélkül!

Ferenc pápa az “idők jeleit” látja a háborúk, a szegénység elől menekülők áradatában, “befogadásukra, védelmükre, támogatásukra és integrációjukra” hív bennünket (2). Hazánkban ellentmondásosak, megosztottak a vélemények. Mindenesetre, ott, a bajok keletkezési helyén, ha erre lehetőségünk van, ha a természeti adottságok és a politikai helyzet megengedi, próbáljunk ott is segíteni. A távoli országokban élhetőbbé tehetjük az életet, dolgozhatunk a szegénység visszaszorításán, a krízisekben a béke követei lehetünk.

 

“….. mert vétkesek közt cinkos aki néma.

Atyjafiáért számot ad a testvér:

nincs mód nem menni ahova te küldtél…”

 

Érvelek magamban a költő szavaival (3).

 

1.jpg

 

A Babits - dombormű a Vaszary Kolos Kórház falán Borsos Miklós alkotása, a Jónás Könyvéből vett gyönyörű idézettel: “Mennél csúfabb mélybe hull le szolgád, annál világosabb előtte orcád” (4).

 

Szépen szárnyaló, de távolról hallatszik a költői válasz. Nehéz a személyes döntés, hiszen én is ember vagyok “ég és föld fia”, mint Jónás, a ninivei próféta (5). Érzéseim, küldetésem bibliai párhuzamait már azért sem titkolhatom, mert Babits Mihály az Esztergomhoz kötődő költőóriás olyan maradandóan véste kultúránkba a hivatás - küldetés személyes megszólítását, mely elől én is gyakorta futnék, bárhova, talán Tarsis-ba, mert sokszor én is “rühellem a prófétaságot”.

 

“…..és fölkele Jónás, hogy szaladna,

de nem hová a Mennybeli akarta,

mivel rühellé a prófétaságot,

félt a várostól, …”

 

- Időnként most is lőnek és eltalál majd egy repesz, tényleg vállalni akarod a megbízatást? Öngyilkos merényletekről, emberrablás veszélyéről, rejtőzködő szélsőséges erőkről szólnak a hírek. A drónok is bombákat hozhatnak, nemcsak vért a kórházakba.

 

Kétségek között és is kérdezem magamtól: - Megértenek majd egy tőlünk sok vonatkozásban különböző kultúrában? A térségben a sumirok-akkáddok óta oly sok krízis volt. Tartós lesz a mostani béke, újrakezdés? Veszik majd az üzenetedet, hogy zászlódra az embertársi gondoskodás, a szeretet és az igazság, megbocsájtás, a megbékélés értékei vannak tűzve?

 

- Ninivében, Jónás idejében, nem csupán zsidók éltek később kevesebben a keresztények, napjainkban muzulmánok vannak többségben. Látod, Isten nemcsak a saját fajtáddal, testvéreiddel törődik, most újra esélyt ad Ninivének. De, neked magyarnak, mi dolgod azokkal az idegenekkel?

 

“…..Bizd azt reám, majd szétválasztom én.

A szó tiéd, a fegyver az enyém.

Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem…..”

 

Remélem, hogy agresszív világunkban “Isten egyetemes üdvözítő akarata” (6) a segítő - gondoskodó tevékenység megváltó ereje (“redemptive power of clinical work”) jelen van, tetten érhető, tőle, vele történnek dolgok. “Isten azt akarja, hogy népe - akárcsak Jónás -  a más népeket (‘ellenségeinket’) is elérje, hogy szeretetet és megbocsátást közvetítsen feléjük” (7).

 

“…..Igy szólt az Ur, és Jónás hallgatott.

A nap az égen lassan ballagott.

Messze lépcsős tornyai Ninivének

a hőtől ringatva emelkedének.

A szörnyü város mint zihálva roppant

eleven állat, nyúlt el a homokban.”

 

Jegyzetek

 

1. Kor-Lap.hu Esztergom Vaszary Kolos Kórház Webújság, 2013.

2. Ferenc Pápa, Internetforrás, 2017. augusztus 21, Vatikáni Rádió

3. Babits Mihály 1883-1941, Jónás Könyve 1934-1937.

4. A Babits dombormű fotó - Internetforrás.

5. Ó és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján, Szent Jeromos Bibliatársulat, Budapest, 1999, 1011-1014. oldal.

6. Herbert Haag, Bibliai Lexikon, Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, 1989, 880-881. oldal.

7. Philip Yancey és Tim Stafford jegyzeteivel, Magyarázatos Biblia az újonnan revideált Károli-Biblia Szövegével, Harmat Kiadó, 2014, 1020-1024. oldal.

 

A szerző köszönetét fejezi ki az iraki betegeknek, kollégáknak, az Orvosok Határok Nélkül szervezet bécsi, genfi és iraki munkatársainak, hogy lehetőséget, bizalmat, biztonságot, teret adtak ehhez a misszióhoz.