1506/2017. (VII.11.) KORMÁNY HATÁROZAT

 2017.12.28 05:31

magyar-kozlony-lapozos_20130708183353_100.jpg 1506/2017. (VIII. 11.) Korm. határozata tatabányai Szent Borbála Kórház Modern Városok Program keretében történő fejlesztésének támogatásáról.

Minden beteget és leendő beteget örömmel töltött el a hír, hisz megyénkben javul az egészségügyi ellátás. Mint esztergomi orvos ( 4 évtized óta), mégis ambivalens érzések kerítenek hatalmukba. A rendszerváltás követően a döntéshozók egyfajta egyensúlyra törekedtek. A Boros kormány egyik utolsó intézkedéseként az esztergomi Vaszary Kolos Kórház részére jelentős beruházást irányzott elő. A következő kormány ugyanezt tette meg a tatabányai Szent Borbála Kórházzal.

Az utóbbi évtizedben azonban ez az egyensúly felborult. Az esztergomi fejlesztések eltörpülnek a tatabányaiak mellett. Egykoron kórházunk számos tekintetben azonos színvonalat képviselt, - sok tekintetben felülszárnyalta a megyei intézményt – a tatabányai kórházzal.

Ma az esztergomi Vaszary Kolos Kórház ezernyi problémával küzd és messze nincs azonos szakmai szinten a tatabányai kórházzal.

Nyilván ennek okai túlmutatnak egy rövid íráson. Azt azért minden magyar polgár tudja, hogy Esztergom az „első” a magyar városok között és mind a Várost, mind a kórházát megkülönböztető jogok illetnék meg.!!

Az alábbiakban a tatabányai kórházra vonatkozó Kormányhatározat szövegét olvashatják:

A Kormány a Magyarország Kormánya és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1240/2016. (V. 13.) Korm. határozat 9. pontja és 10. pont b) alpontja végrehajtása érdekében

1. egyetért azzal, hogy a tatabányai Szent Borbála Kórház fejlesztése program állami beruházás keretében, mindösszesen legfeljebb 5 900 570 000 forint értékben kerüljön megvalósításra, amely magában foglalja a Kórház modernizálását, egy új épületszárny megépítését, a Gőzfürdő központi telephelyre való beköltöztetését, továbbá a tatai Szent Erzsébet Rehabilitációs Szakkórház fekvőbeteg-ellátó egysége átköltöztetését (a továbbiakban együtt: fejlesztési program) az alábbi ütemezés szerint:

a) a 2017. évben 312 350 000 forint,

b) a 2018. évben 2 440 000 000 forint,

c) a 2019. évben 2 097 050 000 forint,

d) a 2020. évben 1 051 170 000 forint;

2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a fejlesztési program megvalósításáról a tatabányai Szent Borbála Kórház útján;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a fejlesztési program megvalósításához 2017. évben szükséges 312 350 000 forint átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: 2017. évi Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím, 2. Gyógyító-megelőző ellátás intézetei alcím javára, a 2017. évi Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére, az 1. melléklet szerint;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy a fejlesztési program megvalósításához 2018. évben szükséges 2 440 000 000 forint - a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: 2018. évi Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím, 2. Gyógyító-megelőző ellátás intézetei alcím javára, a 2018. évi Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére történő - átcsoportosítása céljából nyújtsanak be előterjesztést az Áht. 33. § (2) bekezdése szerinti döntés kezdeményezése érdekében;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2018. évi Kvtv. végrehajtása során, a finanszírozási szükséglet felmerülésének időpontjában

5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy - a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával - gondoskodjon a fejlesztési program

a) 2019. évi megvalósításához szükséges 2 097 050 000 forint forrás biztosításáról a 2019. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében,

b) 2020. évi megvalósításához szükséges 1 051 170 000 forint forrás biztosításáról a 2020. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: az a) alpont tekintetében a 2019. évi központi költségvetés tervezése során a

b) alpont tekintetében a 2020. évi központi költségvetés tervezése során

1. melléklet az 1506/2017. (VIII. 11.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma