Múlt, jelen - jövő! Köszöntés!

 2017.08.21 19:21

logo.130x90.jpg 1991-től jelenik meg havonként - kis megszakításokkal -  a  Kór-Lap.
2003-ban a papír formátum megszűnt és ekor-lap néven az internetre kerültünk.
Az eltelt 14 évben csak apró változásokon ment át az újság. Most azonban elérkezett az idő, amikor változnunk kell.

Változnunk: technikailag, melynek részletei az olvasókat nem különösen érdekli. Ezt az informatika rohamos fejlődése kikényszeríti.

Változnunk: formailag. Reméljük az olvasók visszajelzik majd célunkat, hogy az ekor-lap áttekinthetőbb, szebb, olvashatóbb, tetszetősebb legyen.

Változnunk: nem utolsósorban tartalmilag is!
Az ekor-lap több mint negyed évszázadon át szorosan kötődött az esztergomi Vaszary Kolos Kórházhoz. Kötődött annak ellenére, hogy a kórházvezetés sok-sok éve nem vállalja fel ezt a kötődést.  Így van ez napjainkban is. ( A kórház honlapján semmiféle utalás nincs ránk, és előbb lehet azon megismerkedni más kórház történetével, mint a Koloséval!)
Ennek ellenére hiszem, hogy lapunk Esztergom egészségügyének, a kórház történetének megkerülhetetlen részévé vált. A szerkesztő nyugdíjba menetele után ez a kapcsolat megszakad.
Azok a beszélgetések melyeket közkinccsé téve könyv alakban is olvashatnak az érdeklődők ( Orvosportrék 1. 2 és rövidesen 3.) megszűnnek…
Ha a jelenről nem is szólhatok ezután a korábbi rendszerességgel, a múlttal és a jövővel a későbbiekben is szeretnék foglalkozni. Sok-sok érdekesség, érték rejlik még a Kolos Kórház múltjában, melyek feltárásra várnak.
A közalkalmazotti viszony megszűnése is számos lehetőséget szabadít fel számomra.
Közel 40 évet töltöttem el a kórház falai között. Kötődöm az intézményhez, minden épületéhez, kövéhez. Ismerem a múltját, élem a jelenét.  És a jövő? !
Senki sem ismerheti!
Félelem nélkül, optimista hittel, jobbító szándékkal fog megjelenni – 2 hetente újítva – a jövőben is az ekor-lap!

Osvai László dr.