Miről írt az Esztergom és vidéke 100 évvel ezelőtt?

 2017.07.26 17:12

esztergom_2.jpg Nagy Háború a vége felé közeledett. Nem hadszíntéri tudósításokat, vagy vezércikkeket idézünk most, hanem ízelítőt adunk arról, milyen színes híreket olvashattak az esztergomiak újságukban 100 évvel ezelőtt, 1917. Július 8-án:

Mit vihet magával az asszony?

A Kúria érdekes Ítéletet hozott egy házaspár vitás ügyében. Évek óta rosszul éltek egymással és tavaly, amikor a férj a harctéren volt, az asszony elhagyta a közös lakást és értesítette erről az urát. A férj, amikor megkapta a levelet, szabadságot kért és visszajött Budapestre. Lakására sietett, amely a házmesterné gondjára volt bízva és észrevette, hogy az asszony rengeteg holmit vitt el magával olyan tárgyakat is, amelyeket közösen szereztek. Perre került a dolog és most a Kúria megállapította, hogy milyen ingók illetik meg az asszonyt. Eszerint, ha a nő megszakítja férjével a házassági közösséget, csak fehérneműjét és ruhatárát viheti magával, ellenben a háztartási tárgyakat, amelyeket a férj is használ, köteles az ura birtokában hagyni.

Kórházi hírek.

Pikier János ipolykiskeszii 65 éves földmíves múlt hó 30.-án a párkánynánai téglagyárból cserepet szállított Ipolykiskeszire. Útközben egyik lova megugrott-és úgy megrúgta őt jobb lábán,- hogy súlyos sérüléssel kellett őt az esztergomi „Kolos“ kórházba szállítani.— Okajcsek József keselőkői születésű 16 éves béresfiú a köbölkuti Schlézinger-majorban a szénás szekérről esett le és a jobb lábán súlyosan megsérült. — Schmidt Ilona 8 éves kismuzslai iskolásleány az egyik udvarban a cséplőgépnél játszadozott, miközben a kerekek jobb kezét elkapták és ujjain súlyos természetű sérüléseket okoztak.

Gyilkosság egy darab túróslepényért.

Titokzatos gyilkosság történt f. hó 1.-én hajnalban Bajna község határában, az úgynevezett „Mulatóhegy“ alján. Berka Ferenc 15 éves bajnai földmívesfiú e napon már kora hajnalban kiment ide legeltetni és éleimül egy jókora darab túróslepényt vitt magával. Később találták meg itt meggyilkoltam A szerencsétlen fiú bal fülétől lefelé 3 cm.-re egy 8 cm. hosszú és 3 cm. széles késsel átvágták az ütőerét és a gégéjét. A szája körül csizmarúgások nyomai voltak láthatók, amelyek a felsőajkat két, az alsót négy részre hasították. A helyszínen semmiféle nyom nem volt található és a fiú holmijai közül nem hiányzott más, mint az élelméül magával- hozott túróslepény. A község elöljárósága az esetről nyomban értesítette az esztergomi központi főszol- gabíróságot és a komáromi kir. ügyészséget. A csendőrség erélyesen megindult nyomozása még eddig nem járt eredménnyel. A községben azon hit yan elterjedve, hogy a gyilkosságot kóborló szökevény hadifoglyok követték el — a túróslepényért.

Futbál-mérkőzések.

A mai jótékonycélú kerti ünnepéllyel kapcsolatban ma délután kettős futbál- mérkőzés lesz a Schwach-féle szigeti sporttelepen. D. u. ½ 3 órakor a ETK a wiener-neustadti Teréziánum- akadémia futbál-csapatával, 4-kor pedig a gépfegyver-kurzus- tiszti csapata a „Wiener Radfahr Truppe“ csapatával tart jótékonycélú barátságos mérkőzést. Ülőhely 1 K, állóhely 60 fillér. Katona- és gyermekjegy 30 fillér. — Itt említjük meg, hogy az ETK és a gépfegyverkurzus tiszti csapata közt múlt vasárnap lefolyt verseny eredményét legutóbbi számunk tévesen közölte. A helyes eredmény 0 :3 a gépfegyveresek javára. A két csapat különben f. hó 15.-én reváns mérkőzést fog tartani.

Kötelező a műfog.

A hadvezetőség megengedte, hogy a foghiányosságban szenvedő katonák a kincstár költségére rendbehozhassák fogaikat. Ez az intézkedés, mint az Őrszem jelenti, csak olyan egyénekre vonatkozik, akiknek ettől szolgálatra való alkalmassága, vagy a rendes tápláltsága függ. Szolgálati vétséget követ el, aki a műfogat nem viseli, mert ezzel nemcsak az egészsége, de a hadsereg érdekei ellen is vét.