Esztergom

IN MEMORIAM RUDNAY SÁNDOR

190 éve, 1820. május 16-án. a Szent Vendel téren, ünnepélyes keretek közt fogadta Esztergom népe Rudnay Sándort, aki közel 300 év után visszahelyezte az érseki székhelyt a városba; ezen a helyen áll ma a Kerektemplom.

MARKUSOVSZKY LAJOS DÍJ 2010.

Az Orvosi Hetilapban, 2009-ben megjelent „Emlékezés az orvostörténész Antall Józsefre” dolgozata alapján, Szállási Árpád tanár urat Markusovszky Lajos díjjal és oklevéllel jutalmazták. A kitüntetés átadására 2010. május 5-én került sor az Aesculap Akadémia konferenciatermében. Gratulálunk a tanár úrnak!
Emlékezés az orvostörténész Antall Józsefre

VÁLASZTÁSI GYŐZELEM 2010.

Győztünk itt Esztergomban is, ahogy az ország csaknem valamennyi választókerületében. A második forduló után a Fidesz-KDNP jelöltje Meggyes Tamás lett a térség országgyűlési képviselője.

100 ÉVES A PADOVAI SZENT ANTAL SZOBOR

100 éve - 1910. május 16-án - avatták fel a belvárosi templom előtt Padovai Szent Antal szobrát. A szobrot az elmúlt száz év erősen megviselte. Remélhetőleg nem késik sokáig a restaurálása.

SZENT ADALBERT DÍJ 2010

Szent Adalbert püspök és vértanú, az egyházmegye védőszentje ünnepén, április 24-én szentmisét mutattak be az esztergomi bazilikában. Ehhez kapcsolódóan került sor a Szent Adalbert-kitüntetések átadására. A rendszerváltást követően alapította Paskai László bíboros, akkori esztergom-budapesti érsek a Szent Adalbert-díjat, amelyet azok kapnak, akik most is, mindig is a hit útján jártak.

PROHÁSZKA OTTOKÁR /1858- 1927/

Plébánia-épületünk bejárata mellett fehér márványtábla hirdeti, hogy a szentéletű Prohászka Ottokár, a későbbi székesfehérvári püspök az esztergomi belvárosi plébánián kezdte meg papi működését 1882-ben. A táblán látjuk a 24 éves fiatalember portréját is, amelyről nagy tetterő  és értelem sugárzik. Itt olvashatjuk a jelmondatát is: HISZEK A SZERETET VÉGSŐ GYŐZELMÉBEN!

SZENT ADALBERT ÜNNEPE

Szent Adalbert (956?-997) kora a Német-római Szent Birodalom fölemelkedésével és a keletnémet területek evangelizálásának kezdetével esik egybe. A germánok és a szlávok, a kereszténység és a pogányság közötti egyre gyakoribb összeütközések kora ez, bizonyos tekintetben a későbbi közép-európai feszültségeknek, a Kelet-Nyugat ellentétének előrevetett árnyéka és előíze. 

 

ESZTERGOM KÖLTSÉGVETÉSE 2010-BEN

Minden évben, a Parlament által elfogadott egyik legfontosabb törvény az ország költségvetéséről rendelkezik. Ez határozza meg ugyanis hazánk életét, működését. Ez a törvény határozza meg valamennyi településünk pénzügyi lehetőségeit is.

TUDÁS ÉS HIT

Hámori József (Fegyvernek, 1932. március 20.) Széchenyi-díjas magyar biológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 2002 és 2008 között alelnöke. Az idegrendszer szerkezetének neves kutatója. 1992 és 1994 között a Pécsi Orvostudományi Egyetem rektora. 1998 és 2000 között a nemzeti kulturális örökség minisztere.

BOTTICELLI AZ ERÉNYEK NYOMÁBAN

Egy könyv, mely minden esztergominak kötelező olvasmány!
Prokopp Mária, Wierdl Zsuzsanna és Vukov Konstantin munkája!
„Komoly indokok szólnak amellett, hogy Vitéz János érsek, aki igazi magnificenciával alkotta újjá dolgozószobáját és palotája nagy reprezentációs termét, kiváló művészekkel akart dolgoztatni, így valóban a fiatal Botticellit bízta meg festészeti programjainak megvalósításával.” (Vukov Konstantin )

Tartalom átvétel