MIRŐL ÍRT A KÓR-LAP 20 ÉVVEL EZELŐTT?

 2020.09.14 06:27

Kor-Lap.jpg 20 évvel ezelőtt még papír formátumban jelent meg a Kór-Lap.

Számos  - azt hiszem – érdekes írás mellett sajtószemlét is közöltünk: Innen-onnan címmel. Az olvasó eldöntheti, hogy az egészségügy, az abban dolgozók megbecsülése mennyit változott az eltelt időben.


Innen-onnan

 

… A 15 tagország bruttó átlagkeresetében igen jelentős eltérések tapasztalhatóak. A vizsgált időszakban a portugálok átlagkeresete volt a legalacsonyabb, ami 8 414 dollárnak felelt meg. A legtöbbet éves szinten a dánok kerestek: 42 975 dollárt.

A magyar átlagkereset 3 000 dollárnak megfelelő volt, ami az EU átlagának csupán 10 százaléka….

Néhány konkrét példából kitűnik, mennyivel maradnak el a magyar keresetek az európai uniós országokétól.

Egy általános orvos fizetése hazánkban az osztrák kollegájának negyedét sem éri el, beleszámítva a túlórákat is..

Az angol viszonyokhoz hasonlítva a magyar az angol orvos alapbérének 10 százalékát kapja, de a teljes keresete is csupán annak 14 százalékát éri el….

 

Vasárnapi Hírek

2000. szeptember 3.

 

…”Bár a miniszter mostanság elégedetten nyilatkozik a költségvetési alkuban elért eredményeiről, a számok inkább rácáfolnak. Még emlékezünk: a csata kezdetén 130, majd 60, illetve 30 milliárdos többletet kívánt a szaktárca, amiből végül a jövő évre csak ötöt kapott. Gógl Árpád még azzal sem büszkélkedhet, hogy legalább az egészségügy viszonylagos pozícióján sikerült javítania. Minisztériuma ugyan 8 százalékkal több pénzből gazdálkodhat 2001-ben, de ez jócskán elmarad a tárcák 18,7 százalékos átlagától. A relatív lemaradás a következő évben is folytatódik: a költségvetési ágazatok 7,1 százalékos átlagával szemben az egészségügy csak alig 4 százalékkal növelheti kiadásait

A jövő évi plusz 8 százalék önmagában is jelentős veszélyeket hordoz. Bár elvben 1-3 százalékponttal meghaladja a tervezett pénzromlást, de a világpiacon most kibontakozó újabb olajválság minden inflációs becslést eleve megkérdőjelez….

Amennyiben – egy szerkezeti reform kíséretében – nem kezdődik meg a szektorból kivont százmilliárd visszapótlása, akkor törvényszerűen bekövetkezik a gyógyító intézmények gazdasági összeomlása.”…

 

Egészség Piac 2000.augusztus-szeptember

 

…32 iparilag fejlett ország rangsorában Magyarország – a születéskor várható élettartamot tekintve – a 31. helyen áll.

…Európában a járóbetegellátásban 1998-ban az egy főre jutó orvos-beteg találkozások száma 7,1, hazánkban 13,7 volt.

…Míg nálunk az egy kórházra jutó ágyak száma –1999-ben 497 volt, az Egyesült Királyságban 187, Németországban 216, Franciaországban 137, Belgiumban 225 ugyanez a szám.

…A közvetlen betegellátással foglalkozó orvosok 19 százaléka dolgozik Magyarországon az alapellátásban, szemben a fejlett európai országokkal, ahol ez az arány eléri a 30 százalékot.

 

Forrás: ÁSZ jelentés

…A dallam odafent, idelent az üres zsebek. Egy végzős orvostanhallgató ismerősömnek német egyetemisták panaszolták, hogy náluk a kezdő orvos mindössze 4 000 márkát keres. Kérdezték nálunk mennyit. Nem hitték el, hogy 300-at!

- A falamon lóg a pécsváradi apátság 1015-ben kelt alapítólevele. Gyógyítást fogadtak és szegénységet!

Ezer év telt el azóta!

- Modern szegénységi fogadalmat tesz, aki ma a magyar egészségügyben vállal munkát. Egyszer majdcsak megbecsülnek bennünket!…

 

/ A riportrészletben a kérdező Nagy József, a válaszadó: dr. Gógl Árpád miniszter volt. Megjelent a 168 óra október 12-i  számában /