AJÁNLÁS KINCSES GYULÁNAK, A MOK ÚJ ELNÖKÉNEK

 2019.12.22 14:48

orvos.jpg Ajánlom ezt az újságcikk részletet a Kamara új elnökének figyelmébe, de valamennyi egészségügyben dolgozó, és valamennyi leendő és ma beteg  – esetleg döntéshozó – is elgondolkodhatna  a 121 éve írt sorokon!

 

„Legelsőbben tehát szervezni kell az orvosi köröket, új beosztást kell teremteni, aztán meg tisztességeden kell fizetni az orvosokat. Rengeteg ósdiság kell ahhoz, hogy azt feltételezzük, hogy az orvos a humanizmus nevében köteles gyógyítani, s az emberszeretet nevében koplalni, nélkülözni kényszerüljön. Társadalmi állásához képest úgy kell tehát ellátni az orvost, hogy ne legyen kénytelen csodadoktorrá válni, ne lehessen stréber, hanem az emberi szeretet apostola…

A lelkészek jól el vannak látva, illetve megélhetésük biztosítva van. Miért ne biztosítanók az orvosok megélhetését…

Az orvosi tudomány, mint azt a világtörténet írja ugyanis elég üldöztetésnek volt kitéve azokban a sötét időkben, amikor az orvos alkimista, jobban mondva vegyész, gyógyszerész is volt egy személyben…

A felvilágosodni kezdő későbbi századok már piedesztára emelik az orvost. És az orvostudomány bajnokait általános tisztelet környezi, s az állásokat búsan honorálják. E korunk bánna mostohán a tudomány embereivel, akkor midőn azok tudományos színvonala emelkedik és oly igazán emberfeletti hivatást töltenek be….

Nem ez nem megy.

Az orvosokat el kell látni úgy, hogy ne csak megélhessenek, hanem félre is tehessenek. Alkalmat kell bnyújtani az orvosoknak arra, hogy magukat tovább képezhessék, hogy drága könyveket és műszereket szerezhessenek be, mert csak így felelhetnek meg hivatásuknak.

Aztán számolni kell azzal is, hogy az orvos családot alapít. Legyen módja gyerekét nevelni, anélkül, hogy e címen tett kiadásokat megkoplalnia lenne kénytelen.

Az orvosok jövője ekép biztosítva lesz. Tömegesen fognak tódulni erre a pályára, s nem lesz orvoshiány. Viszont az orvosok nagy része nem lesz kénytelen metropolisokban keresni a megélhetést, nem lesz kénytelen alacsony érdekek szolgálatába szegődni a köz kárára.”…

Esztergomi Lapok 1898. Szeptember 11.