ESZTERGOM KÖZEGÉSZSÉGÜGYE A DUALIZMUS KORÁBAN 13.

 2019.04.14 19:40

Patrovics_1_1__1.jpg Pátrovics Mikolt diplomamunkáját tárjuk ismét olvasóink elé folytatásokban. Az eredeti, teljes cím: „Esztergom közegészségügye és egészségügyi intézményei a dualizmus korában”. Az elismerést megérdemlő fiatal szerző dolgozatát 2000-2001 telén írta


ÖSSZEFOGLALÁS

 

Befejezésképpen szeretnék néhány adatot közölni, melyek segítségével objektív képet kapunk Esztergom egészségügyi helyzetéről az 1900-as évek elején.

 

Az egyik adat 1908-ból származik, és a kórház betegforgalmát mutatja, miszerint a város kórházában 1849 beteget gyógyítottak. Losonc kórházában 910 beteg fordult meg, míg Érsekújvár megyei kórházában 983 beteget láttak el 1908-ban. Az ismertetett statisztikai adatok alapján biztosan állíthatjuk, hogy az esztergomi Kolos kórház nyereségesen működött. Fontosnak tartom kiemelni azt a tényt, hogy a Kolos kórház közkórház volt, Érsekújváron pedig megyei kórház működött. Ez azt jelentette, hogy az utóbbiban a megye egész területéről érkeztek betegek, amíg a községi kórházba csak a város vonzáskörében gyógyították a pácienseket. Ha ezt is figyelembe vesszük, úgy még nagyobb teljesítménynek találjuk a Kolos kórház 1908-as betegforgalmát.(134)

 

Esztergom egészségügyére vonatkoznak az élveszületések és halálozási adatok. Az élveszületések száma csökkent, ugyanis 1901-ben 571 újszülött jött élve a világra, 1908-ban már csak 488. A statisztikai mutató szerint a csökkenés folyamatos 1901- és 1908-között. Csökkenőben volt azonban a halálozási szám is: 1901-ben 494 halottja volt a városnak, 1908-ra lecsökkent 444-re. Ismét összehasonlítva az adatokat Losonccal azt látjuk, hogy a városban bár nőtt az élveszületések száma (273-ról 310-re), a halálozás is meg növekedett 1901- és 1908-között (207-ről 219-re).   (135)

 

(Kép és irodalom jegyzék a szerkesztőségben )