ÚJRATERVEZÉS

 2019.03.18 15:12

ujratervezes.png Az Újratervezés orvoscsoport vállalja, hogy amennyiben a MOK választásokon változáspárti küldöttek és tisztségviselők kerülnek megválasztásra, erős érdekérvényesítéssel és a tagság támogatásával igyekszik elérni kitűzött céljait.

 

Célunk, hogy

a következő 5 éves ciklusban elérjük az egészségügyet vezető miniszter által is indokoltnak tartott bruttó 1.5 millió forintos szakorvosi illetményt. Minden közalkalmazott orvos számára jogszabályban rögzített béremelést kívánunk kiharcolni, a rezidenseknek a szakorvosi bérhez kötött fizetés formájában, melynek mértéke a kezdő szakorvosi bér 70%-a

a Kamara nyilvános társadalmi és jogi egyeztetést indítson a hálapénz megszüntetésének elérésére és a következő 5 évre vonatkozóan konkrét intézkedési javaslatot nyújtson be a Kormánynak

a biztonságos betegellátás érdekében a Kamara kezdeményezze a szakmai minimumfeltételek felülvizsgálatát és vegyen részt azok ésszerű megállapításában

az intézmények szakmai mutatói és a szakmai auditok eredményei nyilvánosak legyenek, az állampolgárok az egészségügyi intézmények tevékenységét online értékelhessék, előmozdítva a transzparenciát és egyben teret adva az egyoldalúan hiányzó pozitív történeteknek

a MOK visszaszerezze a kompetenciáit a jogalkotásban és a szakmai szabályok megalkotásában, valamint a továbbképzések szervezésében

a közfinanszírozott ellátást végző egészségügyi vállalkozásoknak a közfeladat ellátásából fakadó bevételek után ne kelljen iparűzési adót fizetnie

kiharcoljuk, hogy a nyugdíjas korú orvosok közfoglalkoztatása korlátozás és külön engedély nélkül legyen lehetséges a nyugdíj folyósítása mellett is

a tagok érdekképviseletét ténylegesen megvalósító, szerethető Kamarát hozzunk létre

 

Eszközeink:

E-alapú működésre alapozva meg kívánjuk reformálni a MOK működését úgy, hogy a részvételi demokrácia megvalósításának alapja a Kamarai honlap portálja legyen, mintegy a szakmai társasági élet belső nyilvánosságú tereként

nyilvánossá és teljesen átláthatóvá tesszük a Kamara gazdálkodását, ideértve a tisztségviselők juttatásait, elszámolt költségeit, az általuk kötött szerződéseket

nyilvánossá tesszük a Kamara által meghozott etikai vizsgálatokat és döntéseket

megteremtjük a tagdíj és a Kamara szolgáltatásainak egyensúlyát, szabályozzuk a kamarai tisztségviselők javadalmazását, az azonos korú orvoskollégák átlagfizetéséhez illesztve

szakmai, jogi segédletet nyújtunk a tagoknak

a rezidensek és nyugdíjasok éves tagdíját felére mérsékeljük

kezdeményezzük, hogy a rezidensek a MOK elnökségébe véleményezési joggal rendelkező tagot delegálhassanak, elősegítve a szakképzés minőségének javítását, a gyakornokok itthon tartását

 

Ahhoz, hogy mindez valóra váljon, kérjük a kollégákat, hogy vállaljanak jelöltséget a kamarai küldött- és tisztségviselő választásokon, és legyenek aktívak a szavazáson!

 

A részletes programunk itt található.