KONSTANTINÁPOLYI VENDÉG

Esztergomhoz kapcsolódó kis poszt következik. A Szombat 2017. januári számában bukkantam egy cikkre A második törökországi orvosnő címen. Hősnője, Frisch Amália doktornő 1882-ben Edirnében született. Az érettségi után a női orvosképzés Mekkájának számító Bernben kezdte meg orvosi tanulmányait.

 

Bécsben töltött gyakornoki idő után tért vissza Törökországba, ahol orosi diplomáját nem ismerték el hivatalosan, de a galatai Osztrák-Magyar Kórházban önkéntes orvosként dolgozhatott. Sok nyelven beszélt, Isztambul egyetlen orvosnője volt, ezért a nők szívesen fordultak hozzá vallási és etnikai hovatartozástól függetlenül.

Sikeres működéséről tudósít a Budapesti Hírlap 1911-ben, miszerint Frisch doktornőt a szultáni udvarba is meghívták a trónörökös feleségéhez, aki, mint a tudósítás írja, "lebetegedés előtt állott". A Balkánon háború háborút követett, Amália dolgozott és gyűjtötte az érdemrendeket - hol Ferenc Józseftől, hol V. Mehmed szultántól. Az első világháború kezdetére már hivatalos magyar állami alkalmazott, az isztambuli Osztrák-Magyar Kórház orvosigazgatója lett. A harcok közepette 1916-ban ellátogatott apja szülővárosába, Esztergomba.

 Amália látogatásáról így ír az Esztergom és Vidéke 1916. augusztus 6-i száma: "Konstantinápoiyi vendég. E hét folyamán városunkban tartózkodott dr. Frisch Amália, a konstantinápolyi osztrák-magyar kórház főorvosa, hogy esztergomi rokonait és ismerőseit meglátogassa. Atyja, dr. Frisch József orvos esztergomi származású és már évtizedek előtt a török fővárosban telepedett meg, ahol leányával együtt a legjobb nevet vívták ki maguknak orvosi praxisukkal." A szintén orvoslással foglalkozó Frisch József városunkban született 1849. január 14-én, meghalt Isztambulban 1918. január 5-én. Bővebb információt nem találtam róla. Legjobb forrásunk városunk izraelita lakosságára vonatkozóan a Kemény Miklós-féle 1939-es névjegyzék, ami az esztergomi zsidók választásra jogosultságáról készült a második zsidótörvény elfogadása után, nem tartalmaz Frisch családnevűeket. Amália édesanyja - Winterstein Fanny - a Bácskapalánka melletti Sidben született a Vajdaságban, neki nem valószínű, hogy lett volna esztergomi rokonsága. Így csak a Frischekhez érkezhetett látogatóba a 32 éves sikeres orvosnő a háború második évében. 

Az isztambuli kórház a háború végén francia irányítás alá került, Frisch Amália nem dolgozhatott tovább, kiutasították Törökországból. A doktornő Bécsen keresztül érkezett haza 1919 júniusában. Állami alkalmazása megszűnt, 1919. október végén már a budapesti orvos névsorban szerepel a neve. Fogorvosként dolgozott Teréz körúti rendelőjében egy bérház első emeletén, asszisztense édesanyja volt. Munkája tisztes megélhetéshez juttatta. Férjhez nem ment, anyjával élt.

A törökországi nagyszerű indulás után dr. Frisch Amália mindenkitől elfeledve 1941-ben hunyt el, a Kozma utcai Zsidó Temetőben nyugszik anyja mellett.

(Dobson Szabolcs-Seref Etker-Magyar László András: A második törökországi orvosnő - Dr. Frisch Amália, in: Szombat, 2017. január, 16-17. oldal)
Pera-graner.blogspot.com