A MESZK ORSZÁGOS KÜLDÖTTGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATA

 2017.12.11 09:15

meszk_logo23.jpg 2017. december 8- án a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara megtartotta az Országos Küldöttközgyűlést tartott.


A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Országos Küldöttközgyűlése elismeri és megköszöni Magyarország Kormányának a 2016. évben tett intézkedéseit, melyet az egészségügyben foglalkoztatott szakdolgozók anyagi helyzetének javítása érdekében tettek, s ezt a 2016. szeptember 1.-től bevezetett új egészségügyi szakdolgozói bértáblában rögzítettek.

 

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara továbbra is a 2016-

ban elfogadott egészségügyi szakdolgozói bértábla rendezés alapelvei mellett áll ki, melyek a következők:

 

A bértáblának differenciáltan tükröznie kell az egészségügyi szakdolgozó szakképesítésének szintjét és az egészségügyi pályán eltöltött életévek számát.

 

A 2016. június 8-án elfogadott elvek alapján kialakított bérfelzárkóztatási program, a megjelent konkrét táblázatok (2016.09.-2019.11.01.) ezt teljes mértékben tükrözte.

 

Az azóta eltelt időben a nemzetgazdaság kedvező változásai hatására bekövetkezett kormányzati intézkedések okán új helyzet alakult ki, mely felülírta az előzetesen elképzelt terveket, ezért tartjuk szükségesnek a korábban kialkudott bértábla korrekcióját, az emelések ütemezésének újra gondolását és módosítását.

 

Továbbra is javasoljuk, hogy a mindenkori garantált bérminimumhoz illeszkedve legyen kialakítva a szakdolgozói fizetések besorolásának rendszere

.

Az egészségügyi ágazatban tapasztalható emberi erőforrás krízis a szakdolgozó munkavállalókat jelentősen érintik, ezáltal a még rendszerben dolgozó kollégák jelentős többlet terhet vállalnak napi munkájuk során.

 

Sürgősségi eljárást kérünk a bértábla 2017. évre történő egy havi alapilletménnyel történő korrekciója ügyében.

 

Kérjük, hogy az alapellátásban foglalkoztatott tagtársaink helyzete is

kiemelten kerüljön megoldásra, különös tekintettel a védőnők, a fogászati ellátásban dolgozó asszisztensek, a háziorvosi praxisok és az otthoni szakápolás és hospice ellátás területén foglalkoztatott szakdolgozókra.

 

Kérjük, hogy 2018-ban a Kollektív Szerződés az egész ágazati szintre terjedjen ki.

 

A közel105 000 főnyi tagságunk és családjuk nevében kérjük, hogy a soron következő kormányzati döntések során az egészségügyi szakdolgozói helyzet kapjon prioritást!

 

A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA