100 ÉVE SZÜLETETT DR. BÁRDY KÁROLY (1917-1984)

Nem csak az esztergomi Szemészeti Osztály megteremtője volt, hanem 1958. Január 1-től 1966-ig a kórház irányításának feladatát is ő látta el. Születésének 100. évfordulóján illő tisztelegni emléke előtt. Bárdy Károly 1917. április 26-án született Mezőberényben. Ha Mezőberény honlapján vagy a Wikipedián keresünk rá a nevére meglepődhetünk azon, hogy nem találjuk.
 

Mezőberényben született Orlay Petrik Soma, a történeti festészetünk nagy alakja, Petőfi Sándor másod unokatestvére, dr. Gschwindt András a város díszpolgára és az első magyar műhold, a Masat-1 egyik megalkotója, vagy prof. dr. Bak Mihály patológus, aki szintén megkapta a díszpolgári címet, de sem Bárdy Károlyt, sem édesapját nem említik.

Pedig az édesapa Bárdy (Billinitzer) Ernő (1867-1951) 1903-1945-ig lelkész volt a városban. 1926-tól többek között az evangélikus egyházmegye alesperese és tanügyi esperese volt. 5 gyermeke született 2 házasságból ( Pelger Piroska, Linder Margit): Ernő, Ottó, Márta, Károly és Vilmos.

Bárdy Károly a Békéscsabai Evangélikus Gimnáziumban érettségizett. Orvosi diplomáját a fővárosban vehette át. A végzés után Horay Gusztáv / 1895-1968 / professzor  -II. sz. Szemészeti Klinika -klinikáján dolgozott és ott szerzett szemészetből szakképesítést. 
Kazatsay Antal főorvos halálával üresedett meg a szemészet vezetői állása és
így került Esztergomba. A lazarett épületében ő alakította ki az önálló szemészeti osztályt, hisz korábban a szemészet a belgyógyászat épületében annak részeként működött.
1958. január 1-től látta el az igazgatói teendőket is.
Az ő igazgatósága alatt jött létre a Patológiai Osztály Kerekes Károly vezetésével. Ő vette fel a kórházba többek között Naszlady Attilát, Boga Mariannt, Seres Zsuzsát, Holló Jánost, Szontagh Csabát, Zámbori Jánost, Nemes Tamást, Pénzes Istvánt….
A lazarett földszintjén beindult az önálló gégészeti osztály Russay György vezetésével.
Szállási Árpád így összegezte Bárdy Károly esztergomi munkásságát:
„Direktorságának múlhatatlan haszna lett az egykori Lazarett épület emeletén az önálló oftalmológiai osztály megteremtése.
1966 tavaszán megpályázta és elnyerte a győri kórház Szemészeti Osztályvezetését. Április 15-én vizitelt utoljára az általa megteremtett osztályon és másnap már Győrben tette ugyanezt. Az esztergomi osztály élére ekkor került Halmai Ottó. Az igazgatói székben pedig utóda Lélek István lett.
1978-ig irányította a győri Szemészeti Osztály működését, amikor nyugdíjba ment. 1984. november 1-én hunyt el.

Emlékét a kórház egykori vezetői között tisztelettel megőrizzük!