95 ÉVE ADTÁK ÁT A DOROGI KÓRHÁZAT

 2017.10.30 13:14

szakrendelo_2011.JPG A hányatott sorsú Dorogi Szent Borbála Kórház önállósága 2017. július 1-től megszűnt és az Esztergomi Vaszary Kolos Kórház telephelye lett. Emlékezzünk meg azonban arról, hogy 95 éve adták át a gyógyítás céljaira.  Az eseményről a Bányászati és Kohászati lap így számolt be: Bányakórház avatás Dorogon

„Az Esztergom-Szászvári Kőszénbánva R.  sok millió költséggel teljesen modem kórházat épített és rendezett be 40 beteg elhelyezésére Esztergom megye bányáinak központi Dorogon.7Egy emeletes hatalmas épületben a modern  higénia minden követelményeivel gazdagon fölszerelt kórházban a beteg szobákon kívül röntgenhelyiség, fürdők, műtőterem és orvosit lakás nyert elhelyezést. Egy kórházi főorvos, aki egyszeres mind operatőr,  Földessy Tibor dr. és egy kórházi segédorvos, Tilesch Zoltán dr. látják el a kórház munkáját. Az ápolást 10 ápolónő végzi. A' Részvénytársaság a felszerelt kórházat a Bánya-Társpénztárnak ajándékozta, mely a gyógykezelésre szoruló tagjai részére fog szolgálni, de nyitva áll a kórház a vidék más betegei részére is, amennyiben férőhellyel rendelkezik.

 

A kórház ünnepélyes felavatása f. hó 12-én, vasárnap délelőtt volt,amikor is Reimann Emő dr.  főbányatanácsos bányaigazgató, a bánya mérnöki kara és tisztviselői, valamint bányamunkásai részvétele mellett Csenoch János dr. hercegprímás, aki Reviczky Elemér járási főszolgabíró kíséretében jelent meg,, szentelte fel az összes helyiségeket, tartott misét a házi kápolnában és mondott szép beszédet  a kórház alapításáról és nemes, em¬berszerető rendeltetéséről. A kórház fenntartásáról a Részvénytársaság gondoskodik. A kórház felszerelését a Budapesti Amerikai Misszió vezetője,

Pedlow kapitány adta át a bányá¬nak, hatalmas szénmennyiség ellené¬ben, amelyet a budapesti kórházak fűtésére ajánlottak fel. A kórház az avatáson a bányászok védőszentjéről elnevezve a Szent Borbála nevet kap¬ta, ezzel is kifejezve a dorogi bányászság testi gyógyulásának reménye mel¬lett a hitélet igényét, a lelki gondozás szükségességét. ”

 

Forrás:

Zsembery Dezső: A kórház, a szakorvosi rendelőintézet és a gyógyszertárak története Dorogon 1922-2012