ERECEPT TÁJÉKOZTATÓ

 2017.10.16 15:46

e-recept.png 2017.11.01-éig minden NEAK (OEP) finanszírozású egészségügyi intézménynek, így a gyógyszertáraknak (és háziorvosoknak) is kötelező az EESZT-hez (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) való csatlakozás

A lakosságot, betegeket érintő változások minimálisak, valamint szinte minden eleme választható, azaz a megszokott módon történhet továbbra is a gyógyszerellátás

- Háziorvosnál 2018 végéig mindenki kap hagyományos papír alapú „receptet”, aminek 2017.11.01-től Felírási igazolás lesz a neve (ennek a felírás pillanatában keletkezik egy elektronikus megfelelője is a számítógépen, ez az eRecept, ezt bármelyik gyógyszertár

elérheti a beteg jelenlétében, és engedélyével, az azonosítást követően)

 

- A Felírási igazoláson az eddig megszokottól eltérően 3 darab

vonalkód lesz található (az új vonalkód középen lesz található,

ahogy a csatolt képen látszik)

Lényeges eltérések a gyógyszer kiváltásánál lesznek, melyek a következők:

- Felírási igazolás (papír alapú recept) birtokában bárki

kiválthatja a gyógyszert, akkor is, ha nem a saját nevére szól

- Amennyiben saját névre szóló gyógyszert váltunk ki, nem

szükséges a Felírási igazolást (papír receptet) magunkkal vinni

a patikába, hanem ott, az azonosítást követően az eReceptet

(amely a gyógyszer felírásakor, az orvosnál keletkezett a számítógépen) le

tudja kérdezni az gyógyszerkiadó személyzet.

- Az azonosítás kétféleképpen történhet:

1. Hagyományos Személyi igazolvány és TAJ kártya együttes bemutatásával

2. eSzemélyi igazolvány és az ahhoz tartozó PIN kód megadásával egy kártyaleolvasó terminálon (bankkártyához hasonló módon)

- eRecept kiváltásakor a gyógyszertárban nyomtatnak egy átvételi elismervényt (amin szerepelnek a gyógyszert kiváltó adatai, és az általa kiváltott gyógyszerek), amit alá kell írni

Fontos még hogy: eRecept-et csak érvényes TAJ számmal rendelkező szeménynek lehet írni, újszülöttnek, külföldi állampolgárnak, ProFamilia továbbra is kizárólag papírra (OEP vény) lehet receptet írni!

Kérdésekre szívesen válaszolunk, akár itt hozzászólásban, üzenetben, vagy személyesen a Gyógyszertárban,valamint telefonon.

További, hiteles információ az EESZT Információs portálon érhető:

https://e-egeszsegugy.gov.hu/

Tisztelettel,

Fenyő Gyógyszertár, Beled

Kiegészítés:

-A 2017.11.01. előtt felírt recepteket ki lehet váltani a lejárati időn belül (3 hónap).

-Nem kötelező az eRecept átállás miatt mindenkinek eSzemélyit igényelnie, készíttetnie.

1. Személyi igazolvány és TAJ kártya használatával való azonosítást követően a gyógyszer kiváltásáról készül egy "Átváteli elismervény" amit a gyógyszer kiváltója aláír. eSzemélyivel való azonosítás során is szükség van erre?

-Nem szükséges, mert az eSzemélyivel és PIN kóddal igazolja az átvételt.

2. Az átvételi elismervényből a gyógyszert kiváltó személy is kap példányt, és ha igen, mennyi ideig kell azt megőriznie?

-Nem, nem kap. A kiadási igazolás (átvételi elismervény) a mostani aláírt papír vény helyett van. A beteg a pénztárgépből nyugtát kap, amit úgy kezel mint az eddigi megszokott módon.

3. Kiskorú esetén lehet-e a felírási igazolás nélkül kiváltani gyógyszert akár a szülő, akár más által, és ha igen, milyen dokumentum/irat/azonosítási eljárás szükséges ehhez? Vagy kiskorú esetben csak a felírási igazolás ellenében lehet gyógyszert kiszolgáltatni?

- Egyelőre nem lehet más módon, a felírási igazolásra van hozzá szükség